Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie

 

Apel do przywódców państw i do narodów świata.
       Zdrowie dla wszystkich do 2020 roku.

[art. umieszczony tutaj w 2007 r.,  gwiazdki odsyłają do późniejszych przypisów/uwag redaktora tej strony]

Opublikowano w Herald Tribune 2 kwietnia 2003, oryginał na http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/open_letter_2003_03_23.htm


Ludzkość stoi przed niepowtarzalną okazją wyzwolenia się od najczęściej nękających ją dzisiaj chorób.

PERSPEKTYWA ZAPIERAJĄCA DECH W PIERSIACH!

Choroba sercowo-naczyniowa – odkryto, że jej przyczyną są uszkodzenia struktury ściany naczyń krwionośnych podobne do tych, jakie występują w przebiegu szkorbutu. Utrzymywanie optymalnego poziomu naturalnej witaminy C z bioflawonoidami  i innych mikroelementów stymulujących produkcję kolagenu wzmacniającego naczynia krwionośne, jest skutecznym, bezpiecznym i tanim sposobem zapobiegania zawałom serca. A zatem w dużej mierze możliwe jest wyeliminowanie teraz i w przyszłości głównej przyczyny śmierci w krajach uprzemysłowionych. Praktyczne wykorzystanie tych odkryć na całym świecie pozwoli na uratowanie życia milionów ludzi, oszczędzenie miliardów dolarów wydawanych dzisiaj na opiekę zdrowotną i wyeliminowanie przemysłu farmaceutycznego robiącego wielomiliardowe interesy na chorobie sercowo-naczyniowej.  *


Nadciśnienie, niewydolność serca, zaburzenia rytmu pracy serca oraz problemy z krążeniem występujące w cukrzycy są w głównej mierze skutkiem długotrwałych niedoborów mikroelementów i składników odżywczych, upośledzających funkcje milionów komórek serca i ścian naczyń krwionośnych. Praktyczne wykorzystanie tych odkryć na całym świecie pozwoli na uratowanie życia milionów ludzi, oszczędzenie miliardów dolarów wydawanych dzisiaj na opiekę zdrowotną i wyeliminowanie przemysłu farmaceutycznego robiącego wielomiliardowe interesy na tych schorzeniach. *


Choroba nowotworowa – druga z kolei najczęstsza przyczyna śmierci w krajach uprzemysłowionych – nie oznacza już wyroku śmierci. Komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się w organizmie na drodze tego samego mechanizmu. Mianowicie produkują one ogromne ilości enzymów trawiących kolagen, zdolnych utorować drogę dla rozwoju choroby w całym ciele. Skuteczne, bezpieczne i tanie mikroelementy i składniki odżywcze takie, jak chlorofil, lizyna, kwercetyna, ksantony, inne antyoksydanty, witamina C i inne, blokują działanie tych enzymów i w ten sposób hamują rozwój choroby nowotworowej bez żadnych skutków ubocznych. **


Praktyczne wykorzystanie tych odkryć na całym świecie pozwoli na uratowanie życia milionów ludzi, oszczędzenie miliardów dolarów wydawanych dzisiaj na opiekę zdrowotną i wyeliminowanie przemysłu farmaceutycznego robiącego wielomiliardowe interesy na chorobach nowotworowych.


DLACZEGO NIE DOKONANO TEGO WCZEŚNIEJ?


Na początku XXI wieku ludzkość zaczyna uświadamiać sobie powagę sytuacji. Sto lat temu Grupa Rockefellera, już wówczas kontrolująca światowy przemysł petrochemiczny, odkryła nowy rynek inwestycyjny: 
l u d z k i e  c i a ł o  i  nękające je choroby
.

Zyski z inwestycji zaczęły zależeć od możliwości uzyskiwania praw patentowych do leków i dochodów ze sprzedaży opatentowanych preparatów. Pod przykrywką “filantropii i dobroczynności na rzecz ludzkości ” budowane było największe oszustwo w historii.

 

Wielu milionom ludzi obiecywano “panaceum ” na ich problemy zdrowotne, ale większość ze sprzedawanych “leków ” nie była skuteczna i w najlepszym razie maskowała objawy choroby.
 

Powstanie epidemii nowych chorób, spowodowanych ubocznym działaniem leków, nieustannie powiększało „rynki zbytu” przemysłu farmaceutycznego zarabiającego na chorobach.

Strategicznym założeniem tego nowego rynku było wyeliminowanie „konkurencji ” w postaci skutecznych naturalnych metod leczenia. Ze szkół medycznych, podręczników i umysłów wielu pokoleń lekarzy systematycznie usuwano podstawową wiedzę na temat składników pokarmowych niezbędnych do utrzymywania optymalnego metabolizmu komórkowego.

 

Co z tego wynikło?
Jak zachowuje się wielu lekarzy w obliczu produktów naturalnych, witamin czy ziół o których zupełnie nie mają pojęcia?
 

W ciągu kilku dekad przemysł farmaceutyczny robiący interesy na chorobach stał się najpotężniejszą gałęzią przemysłu na ziemi. Ogromne zyski posłużyły do uzyskana wpływów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w tym nauce, medycynie, mediach i polityce. Nawet największe organizacje międzynarodowe nie oparły się jego wpływom.


POTRZEBUJEMY NOWEJ ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA


Światowa Organizacja Zdrowia WHO została założona ponad 50 lat temu, aby promować ochronę zdrowia w skali światowej. Jej głównym celem była poprawa stanu zdrowia dzięki właściwemu odżywianiu, w tym uzupełnianiu minerałów i mikroelementów. W ciągu dwóch dekad wpływy kartelu farmaceutycznego odwróciły uwagę Organizacji od tego celu. Utrudniając prace WHO i innych organizacji zrzeszonych w ONZ (np. komisji „Codex Alimentarius” zajmującej się sprawami żywności) przemysł farmaceutyczny próbuje wymusić protekcjonistyczne prawa międzynarodowe, chroniące i promujące interesy tej gałęzi przemysłu opierającego się na prawach patentowych do leków przed konkurencją z reguły lepszych, lecz nie objętych prawami patentowymi, naturalnych metod leczenia.

Bezpośrednim wynikiem tego cichego „przejęcia” kontroli nad światową opieką zdrowotną na przestrzeni ubiegłego wieku przez koncerny farmaceutyczne była śmierć setek milionów ludzi z powodu chorób, które mogły zostać wyeliminowane już wiele lat temu, gdyby nie wielomiliardowy przemysł zarabiający na ich istnieniu. Obecnie ponad dwa miliardy ludzi w samych tylko krajach rozwijających się cierpi z powodu niedoborów podstawowych składników pokarmowych. Dlatego wszyscy musimy dzisiaj zacząć działać na rzecz utworzenia nowej światowej organizacji zdrowia, która uwolni nas od najczęściej występujących obecnie chorób.

POTRZEBNY NAM NOWY ZDROWY ŚWIAT


Zdrowie jest podstawowym prawem człowieka. My, narody świata, nie pozwolimy, aby odbierano nam to prawo. Nie spoczniemy dopóty, dopóki prawo do zdrowia zwłaszcza - do nieograniczonego dostępu do naturalnych metod leczenia – nie stanie się prawem wszystkich ludzi na całej Ziemi gwarantowanym przez konstytucje krajowe i międzynarodowe.

 

Apeluj do każdego człowieka na Ziemi:

 Bez względu na to, gdzie mieszkasz i co robisz,
zacznij budować ten nowy świat już teraz!!!

Każdy dom, gabinet lekarski lub szpital, każda szkoła, uniwersytet, ośrodek społeczny, podręcznik czy film, który promuje naturalne metody leczenia – jest krokiem w tworzeniu nowego zdrowszego świata.  ***

 

Budując nowy świat nie tylko eliminujemy choroby, ale także uwalniamy miliardy dolarów z funduszy, które marnowane są dzisiaj na promowanie chorób i destrukcję. Apeluj do przywódców politycznych, aby uznali naturalne metody ochrony zdrowia za podstawę polityki zdrowotnej swoich krajów. Teraz, kiedy wiedza ta stała się dostępna na całym świecie, musicie z niej skorzystać, aby poprawić stan zdrowia Waszych narodów. Każdy kraj, który zwróci opiekę zdrowotną w kierunku naturalnych metod leczenia, to mały krok we wspólnym, globalnym celu: Zdrowie dla wszystkich do roku 2020. Nie mamy czasu do stracenia!


Każdy kraj, którego opieka zdrowotna skupia się na skutecznych, naturalnych metodach leczenia, nie chronionych prawami patentowymi, jest ważnym krokiem w kierunku zdrowszego i bezpieczniejszego świata. Możesz dowiedzieć się więcej o dziele wyzwalania ludzkości spod jarzma przemysłu farmaceutycznego, który "robi interesy" na chorobach, odwiedzając stronę internetową naszej Fundacji.

INFORMACJE ORGANIZACJI ZDROWIA NA TEMAT S A R S


To, o czym Światowa Organizacja Zdrowia Ci nie mówi, to naturalne metody ochrony przed nową epidemią. Najnowszym przykładem porażki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w służbie interesów ludzi na całym świecie jest brak pełnej informacji w obliczu epidemii SARS (zespołu ostrej niewydolności oddechowej).  ****

Udowodniono naukowo, iż wszystkie wirusy można unieszkodliwić przy pomocy określonych podstawowych składników pokarmowych.

Wiadomo, że naturalny kwas askorbinowy (witamina C) ogranicza lub blokuje replikację wszystkich wirusów.
Choroby wirusowe są właściwie nieznane w świecie zwierząt, ponieważ organizmy większości zwierząt – w przeciwieństwie do ludzi – produkują duże ilości witamy C.  *****
Co więcej, wszystkie wirusy, które rozprzestrzeniają się w ludzkim ciele, wykorzystują te same enzymy (kolagenazy), które można częściowo lub całkowicie zablokować przy pomocy naturalnego aminokwasu – lizyny.

Na całym świecie należy niezwłocznie rozpowszechnić informacje o tym, że istnieją naturalne, powszechnie dostępne substancje, które mogą pomóc uchronić miliony ludzi przed SARS. Substancje te są nie tylko skutecznie, ale również nie powodują skutków ubocznych i – co najważniejsze – już teraz są dostępne na całym świecie!


Fakt, iż WHO dopuszcza się tak poważnych zaniedbań w braku rozpowszechniania ratujących życie informacji o naturalnych, nie opatentowanych metodach ochrony zdrowia, nie jest przypadkowy. Wskazuje on, że głównym celem WHO nie jest służba w interesie ochrony zdrowia, lecz najwyraźniej wysługiwanie się przemysłowi farmaceutycznemu. Firmy farmaceutyczne nadal poświęcają zdrowie ludzi na całym świecie w imię miliardów dolarów zarabianych na opatentowanych lekach, często bardzo szkodliwych, powodujących powiększanie się rozmiaru choroby jak np. niektóre typy insuliny w cukrzycy czy pogłębiających kalectwo, zaburzenie prawidłowej mikroflory powodujące powszechne zagrzybienie organizmu i clostridium , odczyny alergiczne u coraz większej populacji oraz osłabianie jego układów obronnych jak w przypadku podawania nadmiaru antybiotyków, a nawet prowadzących do śmiertelnych przypadków jak w aferze VIOXX'u.

Ale narody świata zdecydowały się odrzucić zależność od tej gałęzi przemysłu.

 

Artykuł uzupełniający (skrót)

SKUTECZNA, BEZPIECZNA I NIEDROGA OPIEKA ZDROWOTNA DLA ŚWIATA
(Publikacja zamieszczona w New York Times 09 marca 2002 roku)

 

1/ Zapobieganie i eliminowanie chorób przyczynowo, zamiast leczenia objawów.


Osiemdziesiąt procent środków farmaceutycznych (chemicznych i półsynentycznych), przepisywanych obecnie pacjentom, nie ma dowiedzionej skuteczności. Leki w najlepszym razie usuwają - tłumią objawy, bez zwalczania przyczyn choroby. W przyszłości systemy opieki zdrowotnej będą koncentrować się na profilaktyce, leczeniu przyczyn i ostatecznie eliminacji chorób.


2/ Zdrowe komórki są warunkiem dobrego zdrowia


Decyzje o zdrowiu lub chorobie rozstrzygają się w ludzkim ciele na poziomie komórkowym. Główną przyczyną zaburzeń komórkowych jest niedostateczny poziom mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego metabolizmu komórkowego, a zatem przyjmowanie optymalnych dziennych dawek mikroelementów stanowi warunek zdrowia. To nowe pojmowanie zdrowia na poziomie komórkowym można streścić w trzech zasadach:

Pierwsza zasada zdrowia komórkowego


Optymalne zaopatrywanie komórek w energię dzięki zawartych w naturalnej żywności biofotonach. Energię niezbędną dla metabolizmu komórkowego zapewniają główne składniki pokarmowe. Przyjmowanie ich w optymalnych ilościach stanowi podstawowy warunek zapobiegania nieregularnej pracy serca (np. koenzym wspomaga leczenie niedoboru energii w komórkach mięśnia sercowego, odpowiedzialnych za regularną pracę organu), niewydolności serca (niedobór energii w komórkach mięśnia sercowego, odpowiedzialnych za jego skurcze i przepompowywanie krwi) i podobnym schorzeniom.

Druga zasada zdrowia komórkowego


Optymalny stan tkanki łącznej tkanek miękkich. Blisko połowa białek ciała składa się z kolagenu, elastyny lub innych molekuł tkanki łącznej. Ich produkcję reguluje poziom witaminy C, a także aminokwasy: lizyna i prolina, które stanowią główny budulec tych białek. Organizm człowieka nie produkuje witaminy C ani lizyny i dlatego też jest przez całe życie uzależniony od ich dostaw w optymalnych ilościach. Praktyczne stosowanie tej wiedzy pozwoli na zmniejszenie liczby przypadków powszechnie dzisiaj spotykanych chorób jak, np. zawały serca, udary, nowotwory i wiele innych, do ułamka.

 Trzecia zasada zdrowia komórkowego


Optymalny stan tkanki łącznej kości. Na dobry stan kośćca i uzębienia ma wpływ optymalna produkcja molekuł kolagenu (możliwa dzięki witaminie C, lizynie i prolinie) oraz właściwy poziom podstawowych minerałów (takich, jak wapń i magnez) i pierwiastków śladowych. Systematyczne wykorzystywanie tej wiedzy w dużym stopniu przyczyni się do zapobiegania często spotykanym chorobom takim, jak osteoporoza (kości), próchnica (zęby) i parodontoza (dziąsła).


3/ Kluczem do zdrowia jest niezależna informacja zdrowotna i edukacja


Chociaż stoimy dziś na progu trzeciego tysiąclecia, nadal niewiele osób wie, że ludzkie ciało nie produkuje witaminy C ani lizyny, dwóch głównych składników pokarmowych, decydujących o zdrowiu bądź chorobie organizmu. Stan ten jest skutkiem nieustających wysiłków przemysłu farmaceutycznego zmierzających do zatajenia tej informacji. Rozpowszechnianie podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej od dzieciństwa do późnej starości stanowi podstawę nowego systemu opieki zdrowotnej.

4/ Szerokie badania z zakresu medycyny naturalnej stanowią podwaliny nowego systemu opieki zdrowotnej


Obecnie badania medyczne prowadzone są z myślą o cenach akcji firm farmaceutycznych, a nie o potrzebach zdrowotnych pacjentów. Wprowadzenie medycyny naturalnej oraz zasad zdrowia komórkowego zaoszczędziłoby miliardy dolarów wydawanych na opiekę zdrowotną. Te miliardy oszczędności powinny być zainwestowane w dalsze badania z zakresu naturalnych metod ochrony zdrowia. Doskonale wiadomo, iż znaczna ilość schorzeń ma związek z niedoborami komórkowymi podstawowych składników pokarmowych. Wprowadzanie programów szerokich badań z zakresu medycyny naturalnej do polityki opieki zdrowotnej ludności, w znacznym stopniu przyspieszyłoby eliminowanie chorób. Problem w tym, iż mniej ludzi trafi do lekarza, bo nie będzie on im potrzebny, mniej ludzi da sobie powycinać różne narządy, gdyż wyleczą je w naturalny sposób lub zapobiegną tym chorobom. Zatem aż tak ogromny przemysł farmaceutyczny nie będzie nam potrzebny jak również tyle przychodni, szpitali i lekarzy specjalistów. Czy to dobry pomysł?

Większości chorób z łatwością i tanio można zapobiegać, a jeśli już powstał problem, właściwa dieta oraz odpowiednią suplementacją naturalną można odżywić chore komórki, dotlenić je i wyprowadzić organizm ku zdrowiu, naprawić bioenergię w komórkach i wyleczyć chorobę.

 

5/  Wdrażanie naukowych zasad zdrowia komórkowego


Każdego roku miliony ludzi na całym świecie umierają z powodu chorób, którym można było zapobiec lub, które dają się wyleczyć metodami naturalnymi. Wprowadzenie naukowych zasad zdrowia komórkowego do programów profilaktyki zdrowotnej uratuje życie milionom ludzi oraz oszczędzi miliardy dolarów z publicznych i prywatnych środków. Pieniądze te można byłoby następnie przeznaczyć na zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa.
 

6/   Wybieranie polityków broniących prawa obywateli do medycyny naturalnej


Politycy, którzy wciąż popierają ustawodawstwo ograniczające rozpowszechnianie informacji o medycynie naturalnej, narażają na niebezpieczeństwo zdrowie i życie własnych wyborców. Politycy, którzy nie popierają naturalnych metod leczenia, a nawet utrudniają ich rozpowszechnianie, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Obowiązkiem rządów jest ochrona życia obywateli oraz promowanie skutecznych, bezpiecznych i niedrogich metod ochrony zdrowia.


7/  Zakaz dla "robienia interesów na chorobach" przez przemysł farmaceutyczny, a nie dla rozpowszechniania informacji o medycynie naturalnej.


Obecnie mamy zakaz rozpowszechniania informacji o leczniczych właściwościach medycyny naturalnej. Możemy wyrażać tylko, iż dany składnik ziołowy czy też witamina wspomaga leczenie. Nie wolno mówić że leczy, gdyż w tej sprawie ( również w Polsce 2006 roku) odbyły się już procesy firm sprzedających naturalne produkty, witaminy czy minerały, który pisały o leczniczych właściwościach składników. Dlatego też oficjalne materiały firm na temat tych właściwości praktycznie nie istnieją. Jednak każdy może przeczytać o wspomaganiu leczenia danym ziołem czy składnikiem naturalnym. Na takie sformułowanie zgodziło się lobby farmaceutyczne.

 Aby chronić swój wielomiliardowej wartości rynek w większości nieskutecznych leków, firmy farmaceutyczne próbują zwalczać swych najostrzejszych konkurentów -  skuteczne, bezpieczne i tanie podstawowe składniki pokarmowe występujące w postaci naturalnych produktów tzw. suplementów ( witaminy, minerały, zioła, aminokwasy i wiele innych).

 W tym celu lobby farmaceutyczne utrudnia prace ONZ-owskiej komisji "Codex Alimentarius" (ds. norm żywności) oraz wielu innych krajowych i międzynarodowych organów politycznych. ******

Utrzymywanie istnienia i rozprzestrzenianie chorób, jako podstawy rozwoju tej gałęzi przemysłu farmaceutycznego, powinno być prawnie zakazane.


Skuteczna, bezpieczna i niedroga opieka zdrowotna dla narodów Świata - wiedza na ten temat oznaczała władzę, a rządzący w ówczesnych czasach nie chcieli się nią dzielić.
Chcieli zachować swoje feudalne przywileje ekonomiczne i dlatego z największą brutalnością tłumili "wyzwolenie z analfabetyzmu".

Podczas Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648) zniszczyli pół Europy i zabili miliony ludzi starając się o przywrócenie średniowiecznego zacofania. Wszystko na próżno, ponieważ ludzie nie chcieli więcej żyć w analfabetyzmie i zależności.

Dzisiaj stajemy przed "wyzwoleniem" o podobnym znaczeniu, ale o zasięgu globalnym. Możliwość wyzwolenia ludzkości z choroby sercowo-naczyniowej, nowotworów oraz wielu innych chorób przy pomocy naturalnych środków bez ochrony prawami patentowymi, zagraża istnieniu przemysłu farmaceutycznego o inwestycjach idących w biliony dolarów.


Wszyscy jesteśmy świadkami tego, że dzisiejsi "władcy ekonomiczni" nie chcą dobrowolnie zrzec się swoich przywilejów ekonomicznych. Tak, jak miało to miejsce 400 lat temu, są skłonni poświęcić życie tysięcy, nawet milionów ludzi, aby tylko uchronić się przed upadkiem. Istnieje tylko jedna różnica. Przed wiekami wojny prowadzone były przy użyciu wideł i muszkietów. Dzisiaj prowadzi się je przy pomocy broni masowej zagłady, w tym także broni jądrowej.


Miliony ludzi żyjących dzisiaj w Ameryce i we wszystkich innych krajach na świecie muszą podjąć decyzję:


"Czy naprawdę tego chcemy? Jeżeli nie, czas działać!"

----------------

Późniejsze przypisy redaktora witryny Lepsze Zdrowie.info

* Wyrażone zostało stanowisko, później wielokrotnie poparte dowodami, że nie cholesterol, sól i inne - często wymyślone przyczyny, są głównym zagrożeniem dla układu krwionosnego, patrz Mity Sercowe

** Są i inne hipotezy dot. przyczyn raka oraz sposoby na jego zwalczanie

*** Taka idea przyświeca i temu serwisowi, jak i wielu innym, które pojawiły się ostatnimi czasy. Powstało także wiele stron i grup na facebooku, które promują prawdziwie zdrowy tryb życia, metody naturalne leczenia, obalają szkodliwe mity.
Ta strona jest obecnie powiązana z jedną z nich - Zdrowie i Fitness dla Ciebie.

**** Temat głośny w czasie publikacji artykułu. Poźniej jeszcze wielokrotnie głośne były i inne akcje (np. świńska grypa, EBOLA, itp.) na ogół nietrafione i prowokowane działaniami Big Pharma.

***** Temat ten dość obszernie omówił Jerzy Zieba w swojej książce "Ukryte terapie".

****** W wyniku tych działań i sam Codex Alimentarius zatracił swoją pozytywną misję stając się narzędziem przeciw ludzkości.

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-20    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.