Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Medytacja a zdrowie
cz. 1

Seria: Uzdrów się sam

Medytacja to odkrywanie kim jesteś na głębszym poziomie niż twoje codzienne myśli.
Deepak Chopra* (lekarz i filozof, ekspert w dziedzinie medytacji)

medytacja

O medytacji w kontekście zdrowia mówi się stosunkowo mniej niż gdy traktuje się ją jako metodę rozszerzania świadomości, pracy z umysłem, relaksacji, rozwoju osobistego, wpływania na rzeczywistość, itp. aspektów. Jednak uspokojenie umysłu i relaksacja ma niewątpliwie duży wpływ na zdrowie, ponieważ wiele naszych dolegliwości ma podłoże psychiczne (choroby psychosomatyczne).
Na naszej stronie ten temat był parokrotnie poruszany ale "mimochodem" (np. w O relaksie).  W tym artykule chcę to wstępnie  zreasumować i pokazać bliżej powiązanie z uzdrawianiem.

Jest wiele metod i definicji medytacji. Jeszcze więcej książek, witryn internetowych, tradycji i szkół, kursów, nagrań, poglądów i opinii o medytacji.
Można się w tym pogubić. Tę różnorodność zilustruję na końcu podaniem wybranych źródeł - tam szerzej o odpowiednich podejściach do tematu, a tutaj - podaję dość arbitralny widok "z lotu ptaka" plus parę informacji praktycznych.

Na początek telegraficznie o tym czym jest medytacja.
Najkrócej: MEDYTACJA = wyciszenie pracy mózgu podczas pewnych stanów odpoczynku.
Czasem spotyka się zbiórki myśli nazywane medytacjami - wtedy chodzi o tematy do głębszego przemyślenia i wdrożenia w życie odnośnych nauk.
Jest też spore zmieszanie w odróżnianiu medytacji i kontempalacji i różnych ich form - nie będziemy tutaj tego rozstrzygać, zawężając temat możliwie do tytułu artykułu.

Wg wikipedii:
Medytacja (łac. meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł) – praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania jakiegoś dobroczynnego skutku, albo aby umysł uznał treść odmiennego stanu bez identyfikowania się z nim lub jako cel sam w sobie. Termin medytacja odnosi się do wielu różnych praktyk, wliczając w to techniki mające na celu zwiększenie wewnętrznej energii siły życiowej (qi, ki, prana, itp.) i aby rozwinąć współczucie, miłość, cierpliwość, wielkoduszność i przebaczenie....

Tamże (skrót, wszędzie bez linków i przypisów, sięgnij po nie do wiki):

Medytacja a zdrowie

Przegląd badań dotyczących medytacji przeprowadzony w 2012 roku pokazał, że regularna praktyka popularnych form medytacji, takich jak vipassana** czy medytacja transcendentalna***, wyraźnie wpływa na zdrowie i organizm człowieka.
U medytujących silna poprawa następuje w obszarze relacji interpersonalnych oraz emocji (wyższa inteligencja emocjonalna, mniejszy stres, pozytywne emocje, lepsza samokontrola). Medytacja ma też średni wpływ na poprawę uwagi oraz niewielki na zwiększenie inteligencji ogólnej i pamięci.

Regularna praktyka medytacji prawdopodobnie poprawia jakość snu oraz redukuje ilość czasu potrzebnego na wyspanie się.

W Harwardzkiej Klinice Ciała i Umysłu (ang. Harvard’s Mind/Body Clinic) przeprowadzano badania nad medytacją jako metodą leczenia.

Uzyskano poprawę lub wyleczenie w następujących chorobach:

nadciśnienie,
arytmie serca,
niepłodność z nieznanych przyczyn (zaburzenia psychosomatyczne),
PMS (zespół napięcia przedmiesiączkowego),
chroniczny ból,
migrena,
bezsenność (insomnia),
zaburzenia psychosomatyczne,
łagodna depresja,
niepokój,
obniżone poczucie własnej wartości,
łuszczyca.
W pracy ludzie rzadziej korzystali z urlopów chorobowych.

Proces medytacji pozytywnie wpływa na fizjologię organizmu.
U medytujących można zaobserwować:

Zmniejszenie częstotliwości oddechów
Obniżenie zużycia tlenu
Relaks i odprężenie
Zmniejszenie napięcia mięśniowego
Zwiększenie sił i energii życiowych.

Te zmiany mają powiązanie z bezpośrednimi i pośrednimi  efektami fizjologicznymi medytacji jak:

Zmniejszone ciśnienie krwi
Zmniejszone tętno
Zmiana częstotliwości fal mózgowych
Zmniejszenie stężenia kwasu mlekowego we krwi
Zwiększenie oporu elektrycznego skóry (związane z głębokim relaksem)
Wyższy poziom dopaminy w mózgu.
W medytacjach zwróconych na zewnątrz zanikanie efektu habituacji, szczególnie słuchowej.
Obniżony poziom kortyzolu.
Redukcja ryzyka wystąpienia choroby serca oraz udaru.
Trwałe zmniejszenie ciśnienia krwi u pacjentów cierpiących na nadciśnienie, pozwalające na redukcję przyjmowanych leków.
Zwiększenie koncentracji substancji szarej w mózgu    – już po 8 tygodniach praktyki medytacji zaobserwowano zwiększoną koncentrację substancji szarej w rejonach mózgu odpowiedzialnych za naukę, pamięć, samoświadomość, emocje i perspektywę. Inne badania wykazały poprawę struktury mózgu już po 11 godzinach medytacji.
Trwałe różnice pomiędzy częstotliwościami fal mózgowych w przedniej i tylnej części mózgu.
Długotrwała praktyka medytacji znacznie zwiększa zdolność wytwarzania fal mózgowych gamma.
U osób długotrwale praktykujących medytację zauważono więcej fałd w korze mózgowej, co może umożliwiać szybsze przetwarzanie informacji.
Zwiększona odporność organizmu .
Modyfikacja ekspresji genu odpowiedzialnego za metabolizm i wydzielanie insuliny (trwale przyspieszony metabolizm).
Modyfikacja ekspresji genów, przyczyniająca się do złagodzenia przewlekłych chorób zapalnych .
Zmniejszony stan zapalny na poziomie komórkowym.
Medytacja pomaga kontrolować zespół napięcia przedmiesiączkowego oraz negatywne objawy towarzyszące menopauzie.
Istotna poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na fibromialgię.
Długotrwała redukcja tętna i częstości oddechów.
Redukcja tempa postępowania HIV.
Zwolnienie starzenia się komórkowego.
Zwiększa odporność na ból fizyczny.
Możliwa redukcja bólu w większym stopniu, niż morfina.

[Ten wpływ realizuje się pośrednio przez] Skutki psychologiczne:

Poczucie harmonii umysłu
Zwiększony iloraz inteligencji .
Większa akceptacja siebie i pewność siebie.
Poprawa nastroju i dobre samopoczucie psychologiczne.
Zwiększona empatia i łatwiejsze budowanie pozytywnych relacji.
Pozytywny wpływ na życie seksualne [ m.in. zwiększa libido (The Journal of Sexual Medicine, 2009)]
Redukcja poziomu stresu i niepokoju    .
Zwiększona umiejętność koncentracji i umiejętność wykonywania tej samej czynności przez dłuższy okres czasu.
Łatwiejsze utrzymywanie koncentracji przy obecności bodźców rozpraszających uwagę.
Poprawa umiejętności radzenia sobie z wieloma zadaniami równocześnie .
Zwiększona uważność .
Znacznie zwiększona czujność psychomotoryczna.
Poprawa umiejętności przetwarzania informacji wizualno-przestrzennych.
Zwiększona odporność psychiczna, wytrzymałość i inteligencja emocjonalna.
Zwiększona umiejętność szybkiego przywoływania informacji z pamięci.
Już po czterech dniach praktyki medytacji zauważono u praktykujących poprawę pamięci roboczej, funkcji wykonawczych i zdolności do przetwarzania informacji wizualnych.
Zwiększona kreatywność.
Możliwe zmniejszenie zapotrzebowania organizmu na sen.
Zmniejszenie roli psychologicznych mechanizmów obronnych – mniej zakłamany obraz świata.
Przygotowanie do skuteczniejszego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.
Zwiększona zdolność pracy w warunkach stresu .
Zwiększona świadomość nieświadomości i zmniejszona podatność na hipnozę.
Redukcja uprzedzeń rasowych i wiekowych.
Zwiększenie uczucia współczucia.
Zwiększenie poczucia kontroli wewnętrznej.
Obniżenie poziomu neurotyzmu.
Skrócenie czasu zasypiania przy bezsenności.
Wzrost tendencji do samoaktualizacji.
Zmniejszenie poczucia samotności i izolacji społecznej.
Medytacja mindfulness pomaga leczyć depresję – wykazuje podobne znaczenie terapeutyczne w leczeniu depresji do antydepresantów i przynosi pacjentom różne psychologiczne korzyści. W badaniu przeprowadzonym wśród młodzieży szkolnej, ćwiczenia medytacji zmniejszyły symptomy depresji w okresie do 6 miesięcy.
Zmniejszenie depresji u kobiet w ciąży.
Pomocna w normalizacji nastroju i terapii zaburzeń lękowowych.
Redukcja objawów zespołu lęku napadowego.
Pomocna w terapii pacjentów cierpiących na ADHD.
Według niektórych badań pomaga leczyć uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Do powyższych powiązań ze zdrowiem dodaję:

  • Pielęgnuje zdrowe nawyki, które prowadzą do utraty masy ciała (Journal Emotion, 2007)

  • Poprawia trawienie i obniża ciśnienie krwi (Harvard Medical School)

  • Zmniejsza ryzyko zawału serca (The Stroke Journal, 2009)

  • Zmniejsza odczuwanie bólu i poprawia percepcję zmysłową (Wake Forest University School of Medicine, 2010)

  • Zwiększa wielkość narządów, w tym najważniejszego - mózgu (Harvard University Gazette, 2006)

Jak widać, medytacja ma bardzo dużo pozytywnych powiązań ze zdrowiem, co warto wykorzystywać.

Jeszcze krótko o szerszym aspekcie medytacji.

Medytacja to najstarsza na świecie sztuka wyciszania umysłu i zaglądania w głąb siebie.

Narodziła się w kulturach Wschodu i od początku służyła ludzkiemu samodoskonaleniu- poprzez jogę czy praktyki duchowe, w takich religiach jak buddyzm, hinduizm czy konfucjanizm. Z biegiem czasu dotarła także na Zachód, który rozpoczął różnego rodzaju badania naukowe w celu potwierdzenia jej skuteczności. Wyniki mówią same za siebie. Obecnie medytacja stosowana jest zarówno przez osoby prywatne, jak i lekarzy w różnego rodzaju psychoterapiach oraz jako wsparcie rekonwalescencji.

Medytacja to poszerzenie świadomości, to doświadczenie stanu głębokiego wewnętrznego spokoju, dzięki któremu odzyskujemy równowagę psychiczną i fizyczną. Praktyka medytacji, to zatrzymanie się na chwilę tu i teraz bez sięgania myślami w przyszłość i przeszłość. Dzięki medytacji możliwe staje się pogłębienie duchowego wglądu, poznanie i zintegrowanie siebie.
Możesz ją stosować jako praktykę duchową lub po prostu jako narzędzie do poprawy jakości swojego życia, we wszystkich możliwych jego polach.

Medytacje zorientowane na wizualizację oraz naukę świadomego prowadzenia energii w ciele są pomocne w procesie poznawania działania wzorców myślowych oraz pozbywania się blokad emocjonalno-energetycznych z nimi związanych. Medytacje z afirmacjami pomagają zbudować zupełnie nowy obraz siebie, takiego jakim chcemy być, a nie takiego jaki został stworzony poprzez wymagania społeczeństwa czy rodziny.
Patrząc od strony fizycznej medytacje i relaksacje poprzez rozluźnienie ciała pozwalają także na likwidację napięć w mięśniach, które mogłyby stać się przyczyną przyszłych zaburzeń funkcjonowania tkanek i organów.
Po pewnym czasie praktyki medytacja staje się naturalnym stanem wyciszenia, odzyskania poczucia niewinności i wewnętrznej mocy.
Relaksujemy się, stosujemy medytacje uzdrawiające, oczyszczające, medytujemy też w działaniu robiąc coś, co sprawia nam przyjemność, ucząc się, jak przeżywać każdą chwilę tu i teraz. Medytujemy, żeby uspokoić i wyciszyć umysł, żeby doskonalić sztukę koncentracji - wreszcie przecież, by poznać siebie i by się rozwinąć.

Istnieje wiele rodzajów medytacji, których kilka przykładowych, bardzo ogólnie, znajdziecie poniżej.

Praktyka

Zasady ogólne

KROK 1 - Świadomość

Na początku musisz zrobić ŚWIADOMY krok w głąb siebie, zrozumieć istotę medytacji i obrać cele medytacyjne istotne właśnie dla Ciebie. Dowiedz się więcej o tym, jak powinna wyglądać efektywna praktyka i poznaj metody medytacji jakie możesz wypróbować. To fundament do budowania silnej i efektywnej praktyki medytacyjnej.

KROK 2 - Przygotowanie

Następnie, warto abyś nauczył się, jak stworzyć optymalne warunki do medytacji w swoim domu oraz wybrał pozycję medytacyjną najlepszą dla Ciebie. Ważnym elementem przygotowania jest także trening oddechu oraz koncentracji. Na tym etapie możesz zacząć już medytować, najlepiej za pomocą najbardziej podstawowej medytacji- opartej na oddechu.

KROK 3 - Praktyka

Najbardziej fascynujący krok czyli podróż w głąb praktyki medytacji. Ponieważ każdy z nas jest inny, zalecamy abyś wypróbował kilka różnych technik medytacyjnych - żeby mieć porównanie i móc wybrać technikę dla Ciebie najbardziej odpowiednią. Spróbuj medytować z każdą nową techniką przynajmniej przez kilka dni, aby móc ocenić jej dopasowanie do Twoich potrzeb.

KROK 4 - Nawyk

Chyba najtrudniejszy element wszystkiego, czego w życiu się podejmujesz. Aby zacząć odczuwać pełne korzyści z medytacji musisz przemienić nowe hobby w regularną praktykę. Żeby to zrobić, warto abyś zapoznał się z najlepszymi metodami wypracowywania nowego nawyku i poznał najlepsze sposoby na opanowanie typowych problemów początkujących medytatorów.

Przejdźmy do paru przykładów praktycznych.

Oddychanie czakrami

Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś otoczony jasnym, błyszczącym, ciepłym światłem - to uzdrawiająca energia przepełniona siłą życiową.
Zacznij oddychać powoli i głęboko. Wdychaj uzdrawiające światło poprzez czakrę korzenia i usuwaj (wydychaj) przez nią wszelkie zanieczyszczenia (blokady, lęki, choroby). Oddychaj po kolei każdą czakrą, oczyszczając ją. Dodatkowo można "pobawić się oddechem": wdychać uzdrawiającą energię jedną czakrą, np. splotu słonecznego, i wydychać, np. czakrą korony, a następnie wdychać czakrą korony i wydychać czakrą splotu. W ten sposób oczyszcza się połączenia między nimi. Na zakończenie można wdychać energię czakrą korony, prowadzić energię przez wszystkie czakry po kolei i wydychać czakrą korzenia.
Podczas oddychania kolejnymi czakrami warto w myślach powtarzać odpowiednie afirmacje:

Czakra korzenia - ufam mojemu wyższemu Ja, które zaspokaja wszelkie moje potrzeby; moje życie jest przepełnione obfitością.
Czakra druga - poznaję i akceptuję moją seksualność; moje ciało jest zdrowe i czyste.
Czakra splotu słonecznego - delikatnie i nie krzywdząc siebie uzdrawiam i uspokajam swoje emocje; rozwijam moją wewnętrzną moc.
Czakra serca - lekko i swobodnie daję i otrzymuję miłość; wybaczam sobie i innym wszystkie przeszłe błędy i osądy.
Czakra gardła - potrafię wyrażać siebie, swoje najgłębsze uczucia i emocje, komunikuję się poprzez twórczość.
Czakra trzeciego oka - posiadam silną zdolność wewnętrznego jasnego widzenia, ufam tym odczuciom.
Czakra korony - w pełni akceptuję i poznaję własną duchowość.

Medytacja gruntująca

Ćwiczenie można robić, gdy wygodnie siedzimy w pozycji medytacyjnej lub w pozycji stojącej. Wyobraź sobie, że stoisz na łące (właściwie gdziekolwiek, istotne, że na ziemi) i masz ręce uniesione w kierunku nieba. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem (i poczuj to). Niech z twoich nóg zaczną wyrastać korzenie i zagłębiają się w Ziemię. Niech twoje ręce staną się konarami drzewa, a twoje ciało sztywnym, mocnym pniem. Zacznij wykonywać głębokie, wolne wdechy i wydechy. Rób wdech koncentrując swoją uwagę wysoko nad głową, w kosmosie, wydychając zaś koncentruj się na ziemi głęboko pod stopami. Następnie odwrotnie: rób wdech koncentrując się na ziemi, a wydychaj koncentrując swoją uwagę wysoko nad głową. Z każdym wdechem przyciągaj i przepuszczaj przez siebie światło - energię Ziemi lub Nieba. Zakończ wizualizację, gdy poczujesz, że zapuściłeś mocne korzenie, a energia swobodnie przepływa z góry na dół.
Inną wersją tego ćwiczenia jest wizualizowanie, że z twoich nóg wyrastają korzenie (bez wyobrażania sobie, że jest się drzewem). Ćwiczenie ugruntowywania można wzmocnić, wyobrażając sobie zapach ziemi, wyobrażając sobie skały, żyzną glebę lub wizualizując centrum ziemi i jego połączenie z naszym pępkiem (lub splotem słonecznym).

Medytacja z kolorami

Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Oddychaj swobodnie rozluźniając po kolei wszystkie części ciała: głowę, oczy, szczękę, szyję, ramiona, ręce, klatkę piersiową, plecy, brzuch, pośladki, uda, łydki i stopy.
Wyobraź sobie, że cały pokój, wszystko wokół wypełnione jest pięknym, świetlistym czerwonym kolorem. Z każdym wdechem wdychaj ten kolor przez czakrę podstawy i wydychaj. Rób to tak długo aż poczujesz, że twoja czakra jest harmonijna i czysta. Następnie wyobrażaj sobie kolejne kolory i oddychaj nimi, dopóki nie poczujesz, że się nimi wystarczająco nasyciłeś. Za każdym razem wyobrażaj sobie, że przy wdechu całe ciało napełnia się wibracjami danego koloru (niech kolory będą czyste, świetliste), a przy wydechu wychodzą z komórek naszego ciała zanieczyszczenia.
Pomarańczowy - wdychaj go czakrą krzyżową.
Żółty - wdychaj przez splot słoneczny.
Zielony lub różowy - wdychaj czakrą serca.
Niebieski - wdychaj czakrą gardła.
Indygo - wdychaj przez trzecie oko.
Fioletowy - wdychaj przez czakrę korony.
Następnie wyobraź sobie, że całą twoją osobę otacza jasne, złote, uzdrawiające światło.
Medytacja ta działa oczyszczająco i harmonizująco na nasze czakry, balansuje i wzmacnia nasze ciała eteryczne. Można wyobrażać sobie nad głową kulę światła (po kolei w każdym kolorze), która wchodzi przez czubek głowy i schodząc w dół wypełnia całe nasze ciało świetlistą barwą.

Źródło ww przykładów: http://www.aquarius.4me.pl/

Z tutejszego artykułu Najpierw zdrowie wg Leszka Żądło - Duchowa medytacja samouzdrawiania:

Usiądź sobie wygodnie z prostym kręgosłupem w stanie relaksu ciała i umysłu. Zacznij medytację krótką indywidualną modlitwą z prośbą o uzdrowienie do Boga i otwórz się na przepływ Boskiej Uzdrawiającej Energii Miłości. Otwórz się na napływającą do ciebie boską energię, aby wykorzystać ją na uzdrawianie. Wyobraź sobie, że ta energia wpływa do ciebie, do twojego centrum serca i promieniuje stamtąd jak słońce. Ty jesteś cały tym słońcem. Poddaj się tej energii czystej i bardziej promiennej niż słońce, czystszej niż śnieg, niezwykle subtelnej. Skup się na twoim centrum serca, jeśli chcesz, to połóż tam swoje dłonie i pozostań w tej energii czystego światła. Pozwól ją sobie odczuć. Wyobraź sobie swoje centrum serca, wyobraź sobie, że w twoim centrum serca rośnie wspaniały różowy kwiat, kwiat jest zamknięty w pąk. Wyobraź sobie, że ten kwiat rozwija się, jest śliczny i wspaniale rozwinięty. Wyobraź sobie, że w centrum tego kwiatu znajduje się wspaniały kamień szlachetny mieniący się tysiącem przepięknych barw. Pomyśl, że to jest boskość w tobie. Otwórz się na boskość w sobie, na swoje prawdziwe „Ja” w centrum serca. Przyjmij uzdrowienie.

Z tutejszego artykułu Sztuka radzenia sobie ze stresem:

Medytacja GDY MASZ DZIESIĘĆ MINUT:

Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie na krześle z wyprostowanymi plecami, lekko przymknij oczy, stopy ustaw równolegle a dłonie oprzyj o uda. Rozluźnij się, skup na sobie i wejdź w swoją ciszę na kilka minut. Możesz skupić się na oddechu, na powtarzaniu słowa-klucza przy wdechu i przy wydechu np. zdrowie, spokój, swoboda, szczęście. Moja nauczycielka jogi zalecała myśleć „sou” przy wdechu i „haam” przy wydechu. To jest bardzo odprężające. Wdychaj energię... wydychaj napięcie.... Cierpliwie obserwuj nadchodzące wyobrażenia, myśli, uczucia – nie walcz z nimi, nie próbuj usunąć ich ze świadomości, pozwól im płynąć jak strumień. Przypatruj się tym wewnętrznym doznaniom z pozycji „świadka” przez kilka minut.

Przykład jednego z ćwiczeń ze starego art. na L-earn.net wg SerwisKariery.pl - praca, biznes, edukacja od Pawła Sygnowskiego.

1. Upewnij się, że przez następne 15 - 30 minut nic nie będzie Ci przeszkadzać.
2. Zdejmij zegarek, okulary, poluźnij pasek u spodni.
3. Połóż się lub usiądź jak najbardziej wygodnie. Całe ciało powinno być ułożone
w sposób symetryczny.
4. Powoli zamknij oczy. Uzmysłów sobie miejsce, w którym się znajdujesz. Skoncentruj się na odgłosach. Staraj się zlokalizować ich źródło.
5. Odpręż się. Rozluźniaj kolejne partie mięśni - zaczynając od twarzy, na stopach kończąc. Jeszcze raz rozluźnij mięśnie twarzy.
6. Wyobraź sobie mur, stojący przed Tobą. Wyobraź sobie, że jego barwa coraz bardziej ciemnieje, aż staje się całkowicie czarna. Znajdź w tej czarnej ścianie drzwi i delikatnie je otwórz. Poczuj znajdujący się zaraz za nimi pierwszy z dziesięciu stopni schodów.
7. Powoli nimi schodź, przy każdym stopniu odliczaj głośno wstecz 10... 9... 8 ... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...
Z każdym stopniem świat wokół Ciebie będzie coraz bardziej ciemniał.
8. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w środku Twojego mózgu - gigantycznego urzędu pocztowego. Po przejściu przez frontowe drzwi widzisz dwa korytarze. Prawy, oznaczony kolorem czerwonym oraz lewy, oznaczony kolorem niebieskim.
Wybierasz korytarz lewy. Przed Tobą pojawiają się drzwi wielkiej hali z napisem "Rozpoznawanie". Powoli je uchylasz. W środku zauważasz tłum robotników segregujących wiadomości i dołączających do każdej z nich odpowiednie etykietki.
Wiadomości są, aż oblepione etykietami, z których każda odpowiada za coś innego. Niektóre oznaczają kolor, inne głośność, inne zapach. Urzędnicy uwijają się jak w ukropie. Każda wiadomość zostaje dokładnie zmierzona, zważona, każda otrzymuje
specjalne oznaczenie i przesyłana jest dalej do wielkiego archiwum. Powoli zamykasz drzwi.
9. Idziesz dalej. Napotykasz następne drzwi. Wisi na nich tabliczka z napisem "Kontrola różnic". Delikatnie zaglądasz do środka. Znajduje się tam ogromnych rozmiarów ekran, na którym widoczne jest wszystko to, co w danej chwili Cię otacza: obrazy, dżwięki, zapachy. Przed ekranem kłębi się tłum naukowców - techników sprzeczających się ze sobą. Starają się oni wykryć jak najwięcej różnic pomiędzy znajdującymi się na ekranie rzeczami. Powoli wśród tego chaosu zauważasz pewne uporządkowanie, ale sam widok jest nieco nużący, więc zamykasz drzwi.
10. Kierujesz się dalej niebieskim korytarzem. Powoli z niebieskiego korytarza przechodzi w czerwony.
11. Wyobraź sobie, że to wszystko staje się coraz bardziej ciemne. Kiedy nastanie już absolutna ciemność, poczuj stopą ostatni z dziesięciu stopni schodów.
12. Powoli wspinaj się na nie, przy każdym stopniu odliczając głośno w myśli 10 ... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...
13. Jesteś przed samymi drzwiami. Delikatnie je otwórz. Z momentem otworzenia drzwi, otwórz oczy.
14. Poleż (posiedź) jeszcze przez moment w milczeniu. Jeżeli chcesz, możesz znowu zamknąć na chwilę oczy.

Przypuszczam, że bardziej praktyczne dla wielu będzie przeprowadzanie medytacji podczas słuchania specjalnych nagrań prowadzących - zwłaszcza w domu. Jest ich wiele. Przykładowo z kanału YT Serce Eonu - Wirtualna Biblioteka Medytacji.
Znajdziesz tam ok. 70 medytacji z afirmacjami na różne okoliczności. Kładzie on akcent na aspekty energetyczne w ciele. Tamże muzyka relaksacyjna.
Znajdź coś odpowiedniego dla siebie.

Podstawy fizjologiczne w powiązaniu z umysłem

Medytacja to stan świadomości, kiedy nasz umysł jest wolny od rozproszonych myśli. Nauka dowodzi, że podczas wykonywania jakichkolwiek czynności w naszym mózgu zachodzą procesy elektrochemiczne, które objawiają się w formie impulsów elektrycznych tworzących fale mózgowe. Badania wykazały, że zarówno częstotliwość, jak i amplituda fal mózgowych są stałe i precyzyjnie odzwierciedlają określoną czynność wykonywaną przez mózg. Fale podzielono na zakresy i nazwano literami alfabetu greckiego.

Zakresy częstotliwości fal mózgowych (częstotliwości w przybliżeniu):

Powyżej 30 Hz (do 100Hz) - gamma,  towarzyszy działaniu i funkcjom motorycznym.

14-30 Hz beta, mała amplituda, fale zdesynchronizowane – rytm gotowości, charakteryzuje szczególnie zwykłą codzienną aktywność, percepcję zmysłową i pracę umysłową. W tym stanie mózg nastawiony jest na odbiór bodźców zewnętrznych i zachowanie czujności.

7-14 Hz alfa (alpha), zmienna amplituda – charakterystyczny dla stanu relaksu, odprężenia, gdy leżymy z zamkniętymi oczami, przed zaśnięciem i rano po przebudzeniu. Wykorzystywany w technikach szybkiego uczenia się. W tym stanie  zwiększa się inwencja twórcza.

4-7 Hz theta, fale, na jakich pracuje mózg przez większą część snu,  medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji. Wtedy wiedza jest przyswajana i utrwalana. Świadomość przy tej częstotliwości pozwala na kontrolowanie bólu fizycznego, a w skrajnych przypadkach nawet krwawienia. Ma zastosowanie przy samouzdrawianiu.

0-4 Hz delta , wysoka amplituda – występują w stanie nieświadomości i najgłębszego snu (bez marzeń sennych) , podczas głębokiej medytacji, także u małych dzieci. Cała energia zużywana jest na regenerację ciała.

Stanami, w które wchodzą początkujący medytujący są Alpha i Theta. Kiedy medytujesz, częstotliwość twoich fal mózgowych ulega spowolnieniu i zchodzisz z fal Beta na głębsze poziomy świadomości.

W celu przejścia w stan Alpha, a następnie Theta (co będzie możliwe wraz z rosnącym doświadczeniem) możesz wykorzystać różne metody medytacyjne. Wybór jest duży - medytacje potrafią różnić się od siebie diametralnie zarówno w technice, jak i w celu.

Odmienne stany świadomości to temat szerszy niż medytacje - kiedyś do tego powrócę (zajmowałem się tym dawniej na nieistniejącej już stronie L-earn.net), ale nietrudno znaleźć w sieci i ten temat.

Co ważne, pamiętaj: praktyka medytacji nie wymaga od Ciebie specjalistycznego sprzętu lub wykształcenia, zmiany religii czy stylu życia. Medytować może absolutnie każdy!

Na koniec tej części mini-zbiorek cytatów znanych praktyków medytacji (także o wymowie szerszej niż aspekty medytacj).

* Deepak Chopra:

Medytacja to podróż w głąb siebie, poza granice codziennej świadomości. Przynosi lepsze zrozumienie siebie i otaczającego świata, czasami nawet duchowe oświecenie. Jest inspirującą pracą nad swoim umysłem, emocjami i duchem - i tylko od Ciebie zależy, jak daleko będziesz chciał w tej podróży zajść.

Nie zmienisz nic w swoim życiu, jeśli nie zaczniesz od zmiany siebie.

Medytacja nauczy Cię, że problemy nie biorą się z tego, co Ci się przydarza, lecz z tego, jak na to reagujesz.

Każda sytuacja, w której się znajdujesz, składa się z “zimnego faktu” oraz Twojej własnej interpretacji tegoż faktu. I tylko od Ciebie samego zależy, na ile ta interpretacja będzie pozytywna i rozwijająca.

 Nie skupiaj się na tym, co się dzieje dookoła Ciebie - skup się na swoim wnętrzu.

 Problemy nie biorą się z tego, co Ci się przydarza, lecz z tego, jak na to reagujesz.

 ----

Nic, nigdy nie zmieniło mojego życia tak, jak medytacja. To ona sprawia, że jestem opanowany i szczęśliwy, wnosi spokój do mojego chaotycznego życia.

Hugh Jackman, aktor, zdobywca nagrody Emmy.

Pomysły są jak ryby. Jeśli chcesz złapać małą rybę możesz zatrzymać się w płytkiej wodzie. Ale jeśli chcesz złowić wielką rybę, musisz szukać głębiej. Głęboko, ryby są potężniejsze. Są ogromne i abstrakcyjne. I są bardzo piękne... (w kontekście szukania w sobie).

David Lynch, amerykański reżyser, producent i scenarzysta filmowy, propagator medytacji.

Medytacja to po prostu bycie sobą i świadomość, kto to jest. To uzmysłowienie sobie, że jesteś na ścieżce bez względu na to czy ci się to podoba czy nie. Chodzi o ścieżkę, którą jest twoje życie.                                    
Jon Kabat Zinn

(…) medytacja zen nie ma nic wspólnego z medytacją zachodnią. W pierwszym wypadku nie medytuje się o niczym, tworząc duchową pustkę; w drugim (…) medytuje się o czymś, silnie się na tym koncentrując.

Roland Jean Maroteaux

Medytacja jest pełną akceptacją własnych myśli i emocji; chodzi w niej o akceptowanie siebie takim, jakim się jest, bez zbędnego oceniania.

Dzigme Rinpocze

---------

Materiały uzupełniające
Jak wspomniałem, jest bardzo dużo książek i materiałów w sieci na temat medytacji. Poniżej parę starszych o medytacji w ogóle, które kiedyś poznałem.

Louise L. Hay – Poranna i wieczorna medytacja,

Medytacja. Podstawy praktyki
Autor: OSHO
Ilość stron: 64
ISBN: 83-88915-00-2
Medytacja jest przygodą, największą przygodą, jaką człowiek może przeżyć. Medytacja oznacza samo bycie, nie robienie niczego: brak działania, brak myśli, brak emocji. Po prostu jesteś...

Medytacja sztuka ekstazy
Autor: OSHO
Ilość stron: 280
ISBN: 978-83-60528-25

Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Książka ta jest zbiorem odpowiedzi Osho na pytania stawiane przez różnych ludzi - i tych medytujących, i tych, którzy tylko na chwilę przybyli do jego ashramu. Jedne są głębokie i sięgają kwestii duchowych, inne są wyrazem zagubienia w codziennym życiu. Wyjaśnienia Osho dotyczą zarówno otwierania się siódmego czakramu, sahasrary, jak i sposobów poszerzania świadomości nie związanych z duchowością (Huxley i LSD). A kto duchową podróż traktuje naprawdę serio, znajdzie tu objaśnienie różnic między świadkiem i obserwatorem. Trzecią częścią książki są opisy medytacji Osho - strukturalnych, które najlepiej praktykuje się w grupie, i powszechnych, po które można sięgnąć w każdej chwili.

Techniki medytacji
Autor: OSHO
Ilość stron: 144
ISBN: 83-89375-25-7

Ta książka jest zbiorem technik medytacyjnych, które Osho przekazywał przez wiele lat; są tu fragmenty i cytaty z książek zawierających jego poranne wykłady i wieczorne darshany. Niektóre techniki (vipassana, nadabrahma, wirowanie) od wieków znane są medytującym wielu tradycji. Inne (dynamiczna, kundalini, gourishankar) odzwierciedlają mądrość tych tradycji i odkrycia współczesnej psychologii, stanowiąc niepowtarzalną receptę Osho dla zaspokojenia potrzeb człowieka współczesnego.
Jeśli ktoś podejmie praktykę trwającą siedem dni, pod koniec tego okresu powinien zacząć odczuwać, że coś się z nim stało. W ciągu siedmiu dni powinien stać się innym człowiekiem... Dlatego mówię, żebyś dzisiaj podjął praktykę, a rezultaty odczujesz natychmiast. Mamy teraz epokę odrzutowców, medytacja nie może być procesem powolnym. Musi nabrać tempa.

I szereg artykułów na www.cudownyportal.pl.

--------

Przypisy

* Deepak Chopra - zobacz krótkie przedstawienie autora w tutejszych artykułach. Życie bez ograniczeń i Mysli o długowieczności.

** W tutejszej zakładce Ściągnij sobie znajdziesz ebooka Vipassana - zebrane w jednym miejscu teoretyczne podstawy medytacji Vipassana (najstarszej medytacji buddyjskiej) - dla ludzi, którzy chcą rozpocząć przygodę z medytacją, i to rozpocząć od zaraz po przyswojeniu sobie podstaw

*** Medytacja transcendentalna (TM) zrobiła wielką karierę, zwłaszcza w USA, za sprawą Maharishi Mahesh Yogi, więcej o tym na polskiej stronie oficjalnej - http://www.tm.net.pl/ .

W części 2.  zajmiemy się paroma książkami i materiałami, które tytułowy aspekt medytacji (dla zdrowia) przedstawiają od mniej znanej strony - np. techniki uwalniania, pokażemy dodatkowe ćwiczenia.

 

opr. L. Korolkiewicz

 `

 


 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-20    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.