Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Test mięśniowy (kinezjologiczny)

Seria: Uzdrów się sam

 


„Z ust może wyjść kłamstwo. Ciało nie powie niczego poza prawdą.”
~Energia kwantowa, S.S. von Staden

 

Test mięśniowy na ramieniu

 

 

W artykule Wstęp do uzdrawiania mocą świadomości nadmieniłem o teście kinezologicznym (mięśniowym).

 

Tutaj przybliżę najpierw krótko historię testu kinezjologicznego i jego zastosowania medyczne a potem jego powiązanie ze świadomością.

 

O kinezjologii pisaliśmy kiedyś tutaj, ale w danym przypadku chodzi o coś więcej.

Test kinezjologiczny bazuje na zjawisku osłabienia mięśni w pewnych przypadkach, które były pierwotnie identyfikowane tylko z oddziaływaniami fizycznymi na ciało. Nawet w tym zawężonym zakresie  odnotowuje się spektakularne rezultaty diagnostyczne.


Test został odkryty dla praktyki klinicznej  przez dra Georga J. Goodhearta w 1964 i później przez niego badany i popularyzowany.

 

Co to ma wspólnego ze świadomością? To właśnie kolejne odkrycie związane głównie z dr John Diamondem i dr D. R. Hawkinsem. Zanim do tego przejdę, pozostańmy jeszcze przy samej metodzie. Ma ona parę wariantów. W zakresie praktyki medycznej, wiodącym (wg mojej wiedzy) ośrodkiem odnośnych badań jest International College of Applied Kinesiology (http://icak.com/).

Ta instytucja zawęża podejście Hawkinsa do zastosowań medycznych oraz tonuje pewne jego zapatrywania i hipotezy, jako że zrzesza głównie lekarzy, którzy wolą pozostać przy bardziej "naukowych" metodach.

 

Kinezjologia Stosowana (Applied Kinesiology - AK) to system oceniający strukturalne, chemiczne i psychiczne aspekty zdrowia przy użyciu ręcznych testów mięśniowych oraz innych standardowych metod diagnozowania.

Lekarz stosujący AK stwierdza, że ​​mięsień jest niezrównoważony, a następnie próbuje określić, dlaczego mięśnie nie działają poprawnie. Lekarz opracowuje leczenie, które najlepiej zrównoważy mięśnie pacjenta.

Zastosowanie kinezjologii można podzielić na dwie różne części.

Jednym z nich jest pomoc w diagnozowaniu. Testy mięśniowe służą do diagnozowania nieprawidłowego funkcjonowania. Może to wykryć problem z układem nerwowym, drenażem limfatycznym, dostarczaniem krwi do mięśnia lub narządu, nadmiarem lub niedoborem składników odżywczych, zaburzeniami równowagi w systemie meridianów itp.

Druga część Kinezjologii Stosowanej obejmuje etap leczenia. Dr Goodheart i inni, w Międzynarodowym Kolegium Kinezjologii Stosowanej, dostosowali różne metody leczenia do problemów, które zostały zdiagnozowane. Od żywienia po manipulacje chiropraktyką i osteopatyczne techniki czaszkowe, akupunkturę, procedury koordynacji układu nerwowego a także niektóre najnowsze techniki w medycynie.
 

W Polsce bodajże nie ma licencjonowanych praktyków tej organizacji.
Są natomiast podobne podejścia w szeroko pojętej kinezjologii, np. w metodzie One Brain (wg John F. Thie), patrz też inne strony.

 

Te metody stosują praktycy medycyny komplementarnej oraz takich metod jak  metoda dwupunktowa (np. Grażyna A .Adamska, V. Stibal [Theta Healing]), Bogdan Skrzęta, Grzegorz Halkiew, ... oraz niektórzy instruktorzy "rozwoju osobistego".

 

Wg różnych źródeł obecnie istnieje ok. 80 różnych form terapii, które używają terminu "kinesiology" i związane są z reakcją ludzkich mięśni.

Testy kinezjologiczne były pewną magią dla nauki, aż do ery tomografu, gdzie zbadano, że nie tylko istnieje reakcja mięśniowa w paru różnych sztuczkach dla oceny stopnia prawdy, ale i istnieją obiektywne fale mózgowe, które pokazują czy osoba mówi prawdę czy kłamie. Po prostu ciało, w tym mózg reaguje na każde kłamstwo. Można już nawet powiedzieć, że im bardziej kłamiemy, tym bardziej uszkadzamy sobie mózg i system nerwowy, a co za tym idzie ciało.

Stara prawda, że Prawda uzdrawia pewnie za kilkanaście lat będzie miała już gruntowne akademickie opracowanie w tysiącach cząstkowych badań naukowych z pomocą chociażby tomografii.

Wielką zasługą Hawkinsa jest dopracowanie tzw. testu kinezjologicznego (mięśniowego - TM), którego początki dał George Goodheart, a następnie (w późnych latach 70.) dr John Diamond udoskonalił w ramach nowej dyscypliny – kinezjologii behawioralnej.
Zastanawiające i znamienne jest jak wielu prekursorów nowych a nawet rewolucyjnych metod uzdrawiania miało swój rodowód związany z kinezjologią i bezpośrednią pracą z ciałem: Richard Bartelett, Frank Kinslow, Moshe Feldenkreist, ...

Zaczęło się od obserwacji, że dobroczynne bodźce fizyczne – na przykład korzystne suplementy odżywcze – zwiększały siłę pewnych mięśni używanych jako wskaźnikowe, podczas gdy nieprzyjazne bodźce sprawiały, że mięśnie te nagle słabły. Na tej podstawie powstał wniosek, że na poziomie znacznie poniżej pojęciowej świadomości ciało „wiedziało”, i było w stanie zasygnalizować to w teście mięśniowym, co było dla niego dobre, a co złe.
D. Hawkins pokazał, że zakres tego mechanizmu jest praktycznie nieograniczony - to test na prawdę w najróżniejszych dziedzinach życia!
Jego wieloletnie badania z udziałem tysięcy osób potwierdziły, że reakcja kinezjologiczna odzwierciedla zdolność ludzkiego organizmu do odróżnienia nie tylko bodźca pozytywnego od negatywnego, ale też anabolicznego (ulepszającego życie) od katabolicznego (pochłaniającego życie) oraz, co najbardziej doniosłe, odróżnienia prawdy od fałszu.

Całkowita niezależność wyników testu (przy zachowaniu pewnych zasad metody) od systemów wierzeń, osobistych opinii, rozsądku czy logiki badanych była powszechnie obserwowana przez wielu lekarzy i badaczy. Odpowiedzi w teście kinezjologicznym okazały się być przekonujące w różnych kulturach i populacjach oraz niezmienne z upływem czasu. Dlatego też wyniki testu spełniają naukowy wymóg replikacji, a zatem mogą być niezawodnie zweryfikowane przez każdego* pytającego.

Obrazowo potęgę testu pokazuje przykładowy cytat (z Siła czy Moc):

WYOBRAŹ SOBIE – CO BY BYŁO gdybyś miał dostęp do prostych odpowiedzi tak–lub–nie na każde** pytanie które chciałbyś zadać? Uderzająco prawdziwe odpowiedzi. Na każde pytanie. Zastanów się nad tym.

Najprostsze przykłady jakie się nasuwają, to: „Asia spotyka się z kimś innym” (T/N?) „Janek mówi prawdę o szkole”. (T/N?)
A to tylko wstęp do kolejnych: „To bezpieczna inwestycja”. (T/N?), lub „Ta kariera jest warta moich starań”. (T/N?)
Co by było, gdyby każdy miał taki dostęp? Zdumiewające wnioski same się nasuwają. Pomyśl raz jeszcze. Co by się stało z naszym ociężałym, częstokroć wadliwym systemem sądowniczym, gdyby istniała jasna, potwierdzalna odpowiedź w sprawie „On jest winny zarzucanego mu czynu” (T/N?).
Co by się stało z polityką jaką znamy, gdyby każdy z nas mógł zadać pytanie, „Kandydat X uczciwie zamierza spełnić swoje przedwyborcze obietnice” (T/N?) – i wszyscy otrzymalibyśmy taką samą odpowiedź? A co by się stało z reklamą? ...

Krokiem dalej było liczbowe wykalibrowanie różnych emocji i postaw ludzi pod kątem ich pozytywnego lub negatywnego  wpływu na człowieka i jego rozwój. Doprowadziło to (mówiąc skrótowo) do odkrycia jak jest to powiązane z poziomem jego świadomości i stworzenia słynnej Mapy Poziomów Świadomości.
Wykazano, że ludzkim zachowaniem kierują potężne wzorce energetyczne powiązane z polem nieskończonego potencjału, samej świadomości, w której zawarte jest pole atraktorowe o potężnej mocy, porządkując całe ludzkie zachowanie. Koreluje to  z hipotezą „pól morfogenetycznych” Ruperta Sheldrake’a oraz z holograficznym modelem funkcjonowania mózgu Karla Pribrama.
Wśród różnych aspektów tego odkrycia poczesne miejsce mają uwarunkowania zdrowia i zastosowanie przekraczania poziomów świadomości w uzdrawianiu. Daje to perspektywę przełomu ponad zawikłaniem współczesnej, nieefektywnej medycyny.

 

Ciekawostką jest że Dr Hawkins kalibrował swe prace na zgodność z prawdą właśnie tym testem, w szeregu książkach podawane są kalibracje rozdziałów, wybranych zdań lub całych książek.

 

Sam Test Mięśniowy (TM) jest opisany obszernie (kilkanaście stron) przede wszystkim w książkach Hawkinsa (doskonalony w czasie), i w licznych miejscach w sieci.
Ponieważ opis podany na stronach wydawnictwa Virgo jest lakoniczny, to by przybliżyć go praktycznie poniżej kompiluję jego przebieg wg paru źródeł.
Należy jednak podkreślić, że jest to spory i dość arbitralny skrót i najlepiej kierować się informacjami u źródła.
Obszerniej procedurę podam kiedyś po osobistym nabraniu doświadczenia i poznaniu technik stosowanych przez obecnych praktyków.
Tym bardziej że metoda ma sporo ograniczeń.
Np. nie odpowie na pytania dotyczące przyszłości, intencja (pytanie) oraz poziom świadomości testującego i testowanego powinna być powyżej 200 Mapy Poziomów Świadomości  (im wyżej, tym wynik bardziej dokładny), intencja prawdy powinna mieć priorytet nad osobistymi opiniami i próbami udowodnienia że są słuszne. Można nie uzyskać pozwolenia na zadanie pewnych pytań (prawo wolnej woli?), konieczne jest zadbanie o brak sugestii, może być ważny stan zdrowotny przeprowadzających test, a przede wszystkim stosowanie zalecanej procedury.


Co istotne, rozmowa w języku mięśni pozwala ominąć także świadomy system przekonań. Co to oznacza? Bezpośrednie, szczere pytanie nie gwarantuje niestety bezpośredniej, szczerej odpowiedzi, ponieważ świadome odpowiedzi nie zawsze mówią prawdę, którą zanegowaliśmy i stłumiliśmy w swojej podświadomości. To, co zdecydowaliśmy się zapamiętać w pewien sposób nas ogranicza i czyni „ślepymi”. Świadome odpowiedzi tworzymy tak, by wypaść jak najdoskonalej, w zgodzie z obecnym systemem przekonań, który kieruje naszą świadomością. Zdarza się też, że we własnym wyobrażeniu swojej osoby zaprzeczamy faktom, bo to, w co chcielibyśmy wierzyć, niekoniecznie jest tym, w co rzeczywiście wierzymy.

 

Jak to działa?

Nie do końca wiadomo, ale najważniejsze jest, że ... działa. Podobnie jak z różnymi zjawiskami w fizyce, które wykorzystujemy a których nie rozumiemy.
Wg Hawkinsa rzecz polega na tym że powszechne pole świadomości, Jaźn, zna całą prawdę i że od pewnego poziomu osobistej świadomości mamy do niej postępujący dostęp.
Pozwala to kalibrować poziom świadomości danej osoby, grupy osób, systemu filozoficznego, idei, ruchu politycznego, firmy, dowolnego obszaru geograficznego, a nawet całej ludzkości w dowolnym okresie historycznym. Wszystko bowiem opiera się na zasadzie, iż człowiek jest częścią większej całości. Że jest tą samą energią, która objawia się w rożnych formach. Energią, która jest nieograniczona, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. W związku z tym nie ma znaczenia, kiedy zadajemy pytanie i w odniesieniu do jakiego "obiektu" lub czasu przeszłego.
Z punktu widzenia samej fizjologii - biologiczne sprzężenie zwrotne jest dobrze znane z życia codziennego. Gdy mamy do przekazania komuś szokującą lub bolesną wiadomość, radzimy: „Lepiej usiądź”. A jak sami komentujemy negatywną informację? „Nogi się pode mną ugięły!”
Z doświadczenia wiemy, że przekaz nacechowany negatywnymi emocjami spowoduje stres w ciele, podetnie kolana, a my możemy nawet zemdleć i upaść. W mgnieniu oka spadnie napięcie mięśni, które nie będą już w stanie utrzymać ciała w pionie. Każda negatywna informacja, nieistotne, czy przekazana słownie, czy odebrana przy pomocy innego zmysłu, spowoduje osłabienie mięśni. „Na ten widok robi mi się słabo”, „od tego zapachu/smaku mi niedobrze”, „na samą myśl opadają mi ręce”. Nasze ciało przechowuje wszystkie doświadczenia życiowe, zarówno te pozytywne jak i negatywne; od poczęcia, aż po chwilę obecną. Jeśli nie reaguje na nie stresem, mięsień jest mocny, ale gdy stres jest obecny (poprzez negatywnie zabarwione emocjonalne odczucia takie jak lęk, niepokój, czy wątpliwości), mięśnie nie wytrzymają łagodnego nacisku i poddadzą się.


Przyjmuje się .założenie, że nasze ciało nie umie kłamać, ani oszukiwać. Nie ma bowiem przekonań lub obaw, które serwuje nam nasza psychika - przede wszystkim nasze "ego". Nie ma więc w naszym ciele barier, które separują nas od czystej wiedzy.
 

Jedna z teorii mówiącej o tym jak działa TM mówi, że gdy w umyśle pojawi się myśl, która jest w sprzeczności z przekonaniami podświadomości to następuje sytuacja stresowa. Umysł podświadomy zajęty jest wtedy walką z tą myślą, a konflikt pomiędzy świadomością a podświadomością prowadzi do osłabienia mięśnia.

Z tego wynika, że TM może być wykorzystany do odkrycia myśli, które są dla nas stresujące, oraz tych, które są w opozycji do przekonań podświadomości.
Niektórzy wiążą (Hawkins także o tym wspomina) działanie metody z tzw. meridianami (południkami akapunkturowego układu energetycznego) przepływu energii w ciele - jeśli wykazuje on mocną reakcję, oznacza to, że energia w danym południku przepływa i wzmacnia ciało.

 

Powszechnie znanym i bardzo prostym testem jest Test Delta, w którym lekarz wywiera nacisk w dół na wyprostowane przez pacjenta ramie. Testowany jest tutaj mięsień naramienny czyli deltoid.

 

Test Mięśniowy w wersji Delta (są jego pewne warianty z pomniejszymi różnicami, podaję przykład).
 

Do jego wykonania potrzebny będzie partner/partnerka.


Krok 1 (wstępny)

  1. Stań naprzeciwko swojego partnera, twarzą w twarz (lub z tyłu), ale przesuń się w lewo bądź prawo tak aby patrzeć przez jego wyciągnięte ramię.
  2. Osoba testowana wyciąga jedno ramię w bok, tak jak podczas robienia samolotu. Ramię ma być równolegle do podłogi, głowa prosto, podbródek równolegle do podłogi. Jeśli jedno ramię się zmęczy, można użyć drugiego.
  3. Chwyć lekko ręką wyciągnięte ramie w miejscu, gdzie ludzie zwykle noszą zegarek, drugą dłoń oprzyj na ramieniu, dla większej stabilności.
  4. Każ swojemu partnerowi pomyśleć o czymś przyjemnym, a gdy się zanurzy w tym przyjemnym odczuciu, powiedz „Bądź silny” albo "opór"  tuż przed wykonaniem delikatnego, stałego nacisku w dół na nadgarstku przez około 2 sekundy, albo do momentu gdy poczujesz, że mięsień odpuścił, albo się usztywnił.
  5. Osoba testowana ma za zadanie opierać się naciskowi jednocześnie koncentrując się na pozytywnym odczuciu.
  6. Zanotuj reakcję mięśnia, czy mięsień był silny czy słaby. Najbardziej istotne jest subiektywne odczucie osoby testowanej.


Krok 2
Jeżeli badany stale słabnie, oceń głos testującego. Sporadyczne przypadki głosu, który sprawia, że inni słabną, dyskwalifikują jego właściciela z pozycji testującego w zwykłych warunkach.

Krok 3
Wykonaj próbę z przyszłym badanym. Poproś go, aby pomyślał o kimś kogo kocha, po czym naciśnij dwoma palcami na nadgarstek jego ramienia wyciągniętego w bok, równolegle do podłogi. Normalnie, badany całkowicie się wzmocni i będzie w stanie oprzeć się naciskowi. Następnie niech kandydat pomyśli o kimś, kogo nienawidzi lub się boi czy też do kogo żywi urazę (lub o Adolfie Hitlerze). Normalnie, badany bardzo się osłabi i nie będzie mógł oprzeć się naciskaniu jego nadgarstka w dół. Sprawdź jeszcze kilka opozycyjnych par bodźców, aby ustalić zgodność odpowiedzi i nawiązać porozumienie pomiędzy testującym a badanym.

Powyższą procedurę należy wykonać ponownie, tym razem jednak osoba testowana powinna koncentrować się na negatywnym odczuciu. W przypadku pozytywnego uczucia reakcja mięśnia powinna być mocniejsza.

Zamiast pozytywnych lub negatywnych uczuć można testować odpowiedzi podświadomości na twierdzenia typu: „Jestem wartościowy”, „Kocham siebie” i każde inne. W przypadku, gdy dane twierdzenie jest w konflikcie z przekonaniami podświadomości odpowiedź mięśnia powinna być słaba.

 

Ten wstęp pozwala określić czy testowany jest odpowiednią osobą do dalszych prób (patrz zastrzeżenia). Normalnie, badany jest w stanie oprzeć się naciskowi i utrzymać ramię wyciągnięte równolegle do podłogi.
Czasami zdarzają się osoby, które nie są w stanie utrzymać wyprostowanego ramienia, podczas wywierania jakiegokolwiek nacisku w dół, z powodu poprzedniej styczności z osłabiającymi polami energii lub złego stanu zdrowia. Te osoby nie nadają się do udziału w teście ze względów fizycznych, aczkolwiek są sposoby na przywrócenie tej zdolności.

W tej i dalszej pracy zachowaj bezosobową atmosferę testowania: powstrzymaj się przed uśmiechaniem czy osobistymi uwagami. Niech otoczenie będzie wolne od hałasu, muzyki w tle czy rozpraszających czynników, jak zwierzęta lub wchodzące dzieci. Usuń metalowe przedmioty, jak oprawki okularów, ze środkowej linii ciała badanego. Zdejmij też zegarki i biżuterię, włącznie z naszyjnikami. Miej świadomość, że niezwykłe bodźce, jak perfumy testującego czy balsam po goleniu, mogą wpłynąć na wyniki testu. Aby zwiększyć koncentrację, niech badany zamknie oczy.

 

Przystępujemy do właściwego testowania lub kalibrowania prawdy.

 

Kontynuuj test z wykorzystaniem nacisku na ramię z wybranym pytaniem lub przedmiotem badań poprzez wyrażanie zdań oznajmujących. Pytania zawsze powinny być stawiane w formie oznajmiania faktu, być precyzyjne i zamkniete. Zawsze poprzedź badanie oznajmieniem, „Jest dla mnie bezpieczne dowiadywanie się o________(określony temat)." (T/N?).
Sama linia pytań może zostać sprawdzona przez stwierdzenie, „To jest poprawna forma pytania" (T/N?).
Zdanie (np. „Oskarżony jest sprawcą włamania" (T/N?)) może być wyrażone zarówno przez pytającego jak i badanego. Za każdym razem, gdy wypowiada się (lub pomyśli!) pytanie, badanemu mówi się, aby oparł się naciskowi, po czym testujący naciska szybko dwoma palcami w dół na nadgarstek wyciągniętego ramienia badanego.

W badaniach często wykorzystywano grupy badanych. Na przykład dwadzieścia, trzydzieści, aż do tysiąca osób było dzielonych na dwuosobowe zespoły, które zamieniały się rolami podczas testu. Całej grupie za każdym razem zadawano to samo pytanie lub dzieliło się ją na podgrupy dla potrzeb niezależnych projektów badawczych. W grupie 100 ludzi (pięćdziesiąt dwuosobowych zespołów) może jedna lub dwie osoby będą miały problemy z uzyskaniem takich samych wyników jak pozostali. Wyniki testu mają prawie stuprocentową powtarzalność na przestrzeni czasu, a więc każda grupa ludzi, znajdujących się gdziekolwiek, zawsze da takie same wyniki testu. Na przykład obraz (wizerunek) Adolfa Hitlera sprawi, że każdy osłabnie, nawet jeśli nigdy o nim nie słyszał lub myśli, że jest on wielkim narodowym bohaterem.

Test można również wykonać niewerbalnie, trzymając testowane obiekty przy splocie słonecznym badanych. Okaże się, że będą słabnąć w odpowiedzi na sztuczny słodzik, pestycydy czy nawet na sam obraz Hitlera włożony do zaklejonej kryjącej koperty. Będą zaś ulegać wzmocnieniu reagując na odżywczy pokarm, korzystne lekarstwa i składniki odżywcze, włożony do koperty obraz Abrahama Lincolna itp.

 

Dla większej pewności że test jest obiektywny warto stosować metodę z kopertami z pytaniami (przyporządkowanie kopert może być nieznane nawet testującemu). Podobnie testuje się np. lekarstwa, tworzywa itp. - w zamkniętych opakowaniach.

 

W kalibrowaniu liczbowym prawdy stosuje się też stopniowe ograniczanie możliwości: "Czy to kalibruje się powyżej X? (T/N); X= np. 100, 150, 200, 300 itd.
 

Prosty przykład:  Jak wykonać test kinezjologiczny? - obejrzyj video z dr. Hawkinsem.

 

Można potwierdzić, że wyniki testu są niezależne od wiedzy, opinii, systemów wierzeń czy postaw badanego. Na przykład zdjęcie Nelsona Mandeli sprawi, że wszyscy uczestnicy testu się wzmocnią, nawet rasiści, którzy go nie cierpią. Muzyka Bacha wywoła wzmocnienie u wszystkich, nawet jeśli osobiście jej nie lubią, tak samo jak w przypadku heavy metalu, który osłabi wszystkich, nawet jeśli sami lubią tę muzykę.
Ta potwierdzalność wyników była obserwowana w ciągu ostatnich dwudziestu lat przez tysiące klinicystów, wykorzystujących kinezjologię w swojej codziennej pracy szpitalnej lub na potrzeby badań. Jak się okazuje, wyniki są bardziej spójne niż te uzyskane przez konwencjonalne metody diagnostyczne, wykorzystywane w tradycyjnej medycynie (np. słabe serce nigdy nie daje silnych wyników w teście kinezjologicznym, może jednak dać normalny, lecz fałszywy wynik badania EKG - co jest dobrze znanym faktem).

Jest kilka innych technik wykonywania testu ciała/mięśniowego, np. sprawdzamy prawdziwość zakodowanych przekonań przy pomocy wahadełka (polecane praktykom pracującym na co dzień z tym przyrządem).

Metoda z palcami (też opisana u R. Hawkinsa) – nadaje się do pracy bez partnera. Kciuk i palec środkowy tej samej dłoni trzeba złączyć ściśle tak żeby powstał kształt okręgu. Lekko zgięty palec wskazujący drugiej ręki ma natomiast spróbować je rozłączyć.Tutaj łatwość w „puszczeniu” (rozerwaniu kółka) złączonych palców mówi o tym, że przekonanie jest zakorzenione w podświadomości jest złe lub mamy do czynienia z nieprawdą. Metoda mniej dokładna i podatna na autosugestię.

 

20151226_153527 20151226_153603

 

 

Trzecia metoda podana przez D.R. Hawkinsa jest najprostsza, jednak tak jak dwie poprzednie wymaga praktyki. Po prostu podnieś ciężki obiekt, jak na przykład duży słownik lub cegłę, ze stołu o blacie na wysokości twojej talii. Utrzymuj w myślach obraz prawdziwego zdania, które ma być wykalibrowane, po czym podnieś przedmiot. Następnie, dla kontrastu, utrzymuj w myślach obraz tego, co na pewno jest fałszem. Zauważ łatwość podnoszenia gdy myślisz o prawdzie i większy wysiłek, jaki jest potrzebny do podniesienia ciężaru, gdy dana kwestia jest fałszywa (nieprawdziwa). Rezultaty można zweryfikować wykorzystując poprzednie dwie metody.

Technika „rozmowy z ciałem”, która wygląda następująco (przytaczam wg Grażyny Adamskiej):

Zaczynasz od pocierania o siebie dłoni, tak aby zrobiły się ciepłe.
Następnie kładziesz je na nerkach, aż poczujesz, jak ciepło z dłoni promieniuje do wewnątrz Twojego ciała.

002

Wykonujesz ruch pionowy prawą dłonią przed sobą, od dołu do góry.
 

003

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz stajesz w lekkim rozkroku, rozluźniasz się, możesz zamknąć oczy i zadając pytanie:
Moje ciało pokaż mi ~TAK?
Obserwujesz, w którą stronę odchyli się Twoje ciało.
Potem zadajesz pytanie: Moje ciało pokaż mi ~NIE?
Powinno przechylić się w przeciwną stronę.
Teraz już wiesz, jak rozmawiać ze swoją podświadomością.

Dla sprawdzenia poprawności testu zadaj sobie jeszcze dodatkowe pytanie:
Czy mam na imię (podaj swoje imię)? – i poczekaj na reakcję ciała, czy wychyli się we właściwą stronę.

Bardzo ważne jest, aby w tym miejscu być wobec siebie szczerym!
Dlaczego pocieranie dłoni, ocieplanie nerek? 
Wg  "Theta Healing – Wprowadzenie", V. Stibal:
„Aby osiągnąć właściwy wynik, przed przystąpieniem do próby, ciało należy odpowiednio nawodnić. Próbę mięśni można przeprowadzić dopiero w momencie, kiedy ciało jest odpowiednio nawodnione. Zapewniam, że przy prawidłowo przeprowadzonej próbie energetycznej, twoja podświadomość powie ci, w co wierzysz, niezależnie od tego, co twierdzi twoja świadomość.„ 

Na co zwrócić uwagę podczas próby energetycznej: 
„- Jeśli osoba ma problem z nawodnieniem, niech położy dłonie na nerkach. To może pomóc ciału uwierzyć, że jest już nawodnione. 
– Jeśli osoba ta mówiła jako dziecko w innym języku, podświadomość może reagować na zaprogramowane schematy w tym właśnie języku. 
– Podświadomość nie rozumie takich zwrotów jak: „nie mogę”, „nie zrobię”, „nie jestem”, ani żadnych zwrotów zawierających „nie”.

 

Krytyka metody

Tak, jak ogólna koncepcja testowania prawdy była kwestionowana przez sceptyków (patrz zakończenie artykułu Dr David R. Hawkins i jego dzieło), tak i w przypadku TM bywały głosy krytyczne, chociaż było o to trudniej, ponieważ kinezjologia jest już ugruntowana nauką.
Obiekcje pochodzą głownie z nie uwzględniania wymogów metody.

Wymaganie co do testu w ujęciu dra Hawkinsa polega na tym, że zarówno uczestnicy, jak i ich zamiar powinny się kalibrować powyżej 200 na Mapie Świadomości.

Należy przestrzegać prawidłowej techniki, która jest opisana w książkach D. Hawkinsa. Wszystkie rzekomo negatywne doniesienia o kinezjologii kalibrowano poniżej 200. Żadna z nich nie dotyczyła kalibracji świadomości.

Prawidłowa procedura została wykazana wielokrotnie przed wieloma odbiorcami na całym świecie.

Test kinezjologiczny nie ma nic wspólnego z duchami - jak niektórzy sugerują. W metodzie pytający może zadać pytanie w myśli którego respondent nie zna. Respondent w ogóle nie musi wiedzieć o co chodzi. Na przykład "To, co uważam, kalibruje ponad 100 - ponad 200 - ponad 300..." , itd. dopóki ramię respondenta nie będzie słabe.

Technika ramienia jest stosowana, ponieważ jest szybka, łatwa i bardzo widoczna. Jednak odpowiedź w rzeczywistości nie jest tylko oporem mięśni, ale również szerokim spektrum reakcji fizjologicznych, takich jak rozszerzenie źrenicy i specyficznych funkcji mózgu (obecnie przedmiotem multimilionowych projektów badawczych prowadzonych przez amerykańskie agencje wywiadowcze), a także reakcje żołądka i inne autonomiczne reakcje układu nerwowego. Są one wykrywalne w laboratorium, a zatem nie są praktyczne dla szybkiego, codziennego użytku.

Opr. Leszek Korolkiewicz

---------

PS.
1. Powiedz o www.LepszeZdrowie.info  innym...
2. Aha, sprawdź, proszę, co się kryje pod ikonkami (bannerami) na prawym marginesie.

 

 

Share


 Wyszukiwarka
lokalna

Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-19    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                     Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                        
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Patrz Zastrzeżenie.