Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Apel do tych, którzy dążą do zdrowia

autorem artykułu jest Krzysztof Porczyński
 

Uwaga redaktora niniejszego serwisu: Poniższy artykuł jest uzupełnieniem Apelu, jaki kiedyś tu opublikowaliśmy i trochę innym ujęciem wystąpień dra Ratha (opublikowane tutaj w 2008 r.)

-----

„W przededniu ewentualnej wojny światowej wzywam was do zaniechania wszelkich działań zbrojnych! Oddawajmy się zdrowiu, nie wojnie! Ta wojna nie leży w interesie narodów świata, lecz szczególnych grup interesu, obejmujących, oprócz przemysłu naftowego, także przemysł farmaceutyczny. Bo czy było przypadkiem, iż to właśnie przemysł farmaceutyczny, a nie naftowy, pełnił rolę głównego sponsora „stronnictwa wojny” podczas ostatnich wyborów amerykańskich w listopadzie 2002 roku?
U progu dwudziestego pierwszego wieku ludzkość stoi na rozstaju dróg. Postęp w dziedzinie naturalnego lecznictwa pozwala ocalić miliony istnień ludzkich, ale zagraża działalności inwestycyjnej przemysłu farmaceutycznego, liczonej w miliardach dolarów, opierającej się na patentach i kontynuacji chorób. Cały ten przemysł toczy obecnie walkę o przetrwanie. Długotrwały kryzys międzynarodowy i ograniczanie swobód obywatelskich jest mu jak najbardziej na rękę.
Społeczeństwo amerykańskie oraz narody świata potrzebują strategicznego planu walki z tymi specjalnymi grupami interesu, dzięki któremu możliwe będzie ograniczenie ich zaplecza finansowego oraz zapewnienie długotrwałego pokoju i zdrowia na naszej planecie. Ten plan przedstawiony został podczas Szczytu Ziemi w Johannesburgu w sierpniu 2002 roku, zaś obecnie jest realizowany w coraz większej liczbie krajów.”

Dr Mathias Rath, lekarz i naukowiec, przyczynił się do przełomu dokonanego w zakresie naturalnej kontroli chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych.
Jest on członkiem nowojorskiej Akademii Nauk i innych renomowanych organizacji naukowych. Już 10 lat temu dr Linus Pauling – laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii oraz pokojowej nagrody Nobla - oświadczył: „Pańskie odkrycia są tak ważne dla milionów ludzi, że stanowią zagrożenie dla wielu gałęzi przemysłu.
Pewnego dnia możemy nawet być świadkami wojen prowadzonych wyłącznie w celu zapobieżenia przyjęcia tego przełomu. Jest to czas, w którym musimy odważnie głosić swoje przekonania!”. Czas ten nadszedł dziś, dziś .

Zdrowie dla wszystkich do roku 2020 jest możliwe!
Zdrowie należy do podstawowych praw człowieka . Każdy człowiek jest uprawniony do korzystania z tego prawa, bez jakichkolwiek ograniczeń. Instytucje publiczne i organizacje prywatne powinny ponosić odpowiedzialność za przekazywanie informacji medycznych, ratujących życie. Ograniczenie dostępu do informacji dotyczących leczenia naturalnego, stanowi zbrodnię przeciwko ludzkości.
Dzisiaj zdrowie nie jest powszechnie dostępne dla ludzi i to z różnych przyczyn. Zalicza się do nich niesprawiedliwość społeczną, konflikty militarne i inne. Kolejnym istotnym powodem jest fakt, że najbardziej opłacalny przemysł na świecie – przemysł farmaceutyczny jest przemysłem inwestycyjnym opierającym się na istnieniu i kontynuacji chorób, pomimo twierdzeń, że jest inaczej. Tania profilaktyka, leczenie i eliminowanie chorób: stwarzają zagrożenie dla przemysłu farmaceutycznego, wartego wiele miliardów dolarów.
Większość dotychczasowych działań na rzecz poprawy zdrowia w skali globalnej zakończyła się porażką. Program Światowej organizacji zdrowia realizowany pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000”, nie mógł osiągnąć zakładanych celów, gdyż jego twórcy nie potrafili w wyraźny sposób oddzielić go od globalnego „biznesu chorobowego”. Zamiast skorzystać z postępu medycyny, skupili się oni na zmianach administracyjnych w zakresie opieki zdrowotnej.
W ostatnich latach w dziedzinie medycyny naturalnej osiągnięto postęp, który dramatycznie ograniczy zapadalność na najbardziej powszechne choroby, i to zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się. Podstawową przyczyną najczęściej występujących stanów jest chemiczny niedobór mikroczynników odżywczych, które są niezbędne dla optymalnego metabolizmu komórkowego dla optymalnej stabilności tkanek łącznych.
W świecie uprzemysłowionym, wiodącymi przyczynami śmierci są zawały serca, rak, udary, cukrzyca i nadciśnienie . Korzystając z dostępnej wiedzy pochodzącej z badań nad substancjami odżywczymi i medycyną komórkową można znacząco zredukować stany chorobowe i tym samym ocalić miliony istnień ludzkich .
Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w krajach rozwijających się dwa miliardy ludzi cierpią z powodu niedoboru składników odżywczych. Awitaminoza jest wiodącą przyczyną chorób prowadzących do ślepoty milionów osób, a ponadto wspomaga rozwój chorób zakaźnych – w tym także AIDS poprzez osłabianie komórkowych mechanizmów obronnych w organizmach. Korzystając z dostępnej dzisiaj wiedzy w zakresie medycyny komórkowej, można ocalić miliony istnień w krajach rozwijających się.

Likwidacja najbardziej rozpowszechnionych obecnie problemów zdrowotnych zależy tylko i wyłącznie od jednego czynnika, a mianowicie jak szybko można rozpowszechnić informacje na temat przełomu w badaniach nad naturalnym leczeniem. I chociaż wiedza naukowa dotycząca skutecznego zwalczania chorób jest dostępna i niezbędne środki odżywcze mogące zapobiec tym stanom chorobowym można wyprodukować przy niewielkich kosztach, w dowolnej ilości oraz w dowolnym miejscu na świecie, to jednak rozpowszechnianie informacji ratujących życie jest utrudnione.

Przemysł farmaceutyczny próbuje chronić swój globalny rynek poprzez zakaz stosowania naturalnych środków leczniczych. Rozwiązania, które są skuteczne, przystępne i nie podlegają ochronie patentowej zagrażają samemu istnieniu przemysłu farmaceutycznego. Globalny rynek farmaceutyczny, o wartości wielu miliardów dolarów, jest zależny od leków syntetycznych, a te z kolei zapewniają nadmiernie wysoki zwrot z inwestycji, w oparciu o możliwość uzyskania ochrony patentowej dla leków. Dla zapewnienia ciągłości istnienia przemysłu farmaceutycznego – jako najbardziej dochodowego przemysłu na świecie – duże korporacje rozpoczęły globalną walkę o wprowadzenie zakazu wprowadzania informacji dotyczących naturalnych środków leczniczych. Właśnie z tego powodu przemysł farmaceutyczny narusza „Codex Alimentarius Commission” Narodów Zjednoczonych oraz godzi w działalność innych organizacji krajowych i międzynarodowych.
Narody świata stoją w obliczu jednego z największych wyzwań w dziejach ludzkości. Prawo do zdrowia i życia milionów ludzi jest zagrożone przez zorientowane na zysk interesy nielicznych udziałowców. Cele tych dwóch grup interesów są z natury rzeczy nie do pogodzenia z jednej strony - zdrowie i życie ludzkie, z drugiej zysk ze sprzedaży opatentowanych leków . Każdy rząd i każda instytucja publiczna i prywatna musi się zdeklarować ,  po której stoi stronie. Osądzi ich historia.

Cel „Zdrowie dla wszystkich do roku 2020” jest w zasięgu wzroku. To, czego natychmiast potrzebujemy to ogólnoświatowe działania w celu rozpowszechniania wiedzy o korzyściach wynikających z lecznictwa naturalnego w poszczególnych krajach.
Wzywam
– Organizację Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe – do promowania polityki naturalnej ochrony zdrowia z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków.
– Polityków wszystkich krajów – do wdrażania leczenia naturalnego, jako integralnego elementu krajowej polityki zdrowotnej.
– Lekarzy do stosowania naturalnej opieki zdrowotnej w celu poprawienia stanu zdrowia pacjentów.
Wzywam wszystkich mężczyzn i kobiety do rozpowszechniania tych informacji ratujących życie w celu ochrony zarówno własnego życia, jak i milionów innych istnień ludzkich.
 

Lek. med. Matthias Rath, Szczyt Ziemi, Johannesburg 2002
 

Wiele krajów wprowadza ten przełom w życie.
W Szczycie Ziemi udział wzięło ponad stu przywódców państw. Wiele krajów podjęło działania zgodne z tym planem i przyjęło politykę leczenia naturalnego w celu poprawienia stanu zdrowia swych obywateli.
Wybitne tego przykłady to:
– Jordania. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i średnich otrzymają darmowe preparaty witaminowe obejmujące witaminy: C, B, D, kwas foliowy i żelazo.
– Zjednoczone Emiraty Arabskie: W Dubaju, kosztem 1.8 miliarda dolarów powstanie „Natural Health City”, miasto, którego celem będzie promowanie alternatywnych programów opieki zdrowotnej dla obywateli Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
– Afryka Południowa . Rząd południowoafrykański docenił decydującą rolę substancji odżywczych przy wzmacnianiu systemu immunologicznego w związku ze zwalczaniem takich chorób zakaźnych jak gruźlica czy AIDS . Chleb będzie wzbogacany w skali ogólnokrajowej dla ochrony najuboższych przed niedożywieniem .
– Inne kraje afrykańskie. Lesotho, Malawi, Mozambik, Suazi, Zambia, Zimbabwe i Angola – wprowadzają w skali ogólnokrajowej podobne programy odżywiania, oparte na społecznościach lokalnych .
– Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) rozpoczęła w listopadzie 2002 roku międzynarodową kampanię pod hasłem „Żywność jest podstawowym lekiem na HIV/AIDS”.
Przy wdrażaniu tych programów, wyżej wymienione kraje korzystają z dostępnych informacji naukowych na temat zwalczania chorób sercowo naczyniowych, nowotworowych i zakaźnych, w tym AIDS. Dla przykładu, wyniki badań opublikowane w Sprawozdaniu Narodowej Akademii Nauk USA dowiodły, że sama witamina C może zredukować aktywność wirusa HIV o przeszło 99%(!)
Dalsze informacje i egzemplarze raportów z badań można znaleźć na poniższej stronie i skopiować z niej.

Dlaczego przemysł farmaceutyczny wspiera działania wojenne?

Każdy kraj, który przyjmie narodową politykę opartą na skutecznych terapiach naturalnych jest „gwoździem do trumny” dla przemysłu farmaceutycznego. Z globalnej batalii, lecznictwa naturalnego z interesami finansowymi firm produkujących leki, może wyłonić się tylko jeden zwycięzca. Dlatego właśnie farmaceutyczne grupy interesu umieściły swych lobbystów na kluczowych stanowiskach politycznych.
– George Bush i Tony Blair są głowami dwóch państw wiodących prym w eksporcie produktów farmaceutycznych. Są oni również zagorzałymi zwolennikami wojny.
– Donald Runsfeld był Dyrektorem Naczelnym i członkiem zarządu szeregu międzynarodowych firm farmaceutycznych (Searle, Gilead itp.). Obecnie jest najbardziej zaciekłym zwolennikiem wojny w administracji Busha, kontrolującym miejsca i czas trwania nalotów.
Wojny, długotrwałe kryzysy międzynarodowe i ograniczanie praw obywatelskich leżą w interesie kartelu farmaceutycznego.
Na następujące fakty również należy spojrzeć z innej strony:
– Przemysł farmaceutyczny był największą grupą przemysłową sponsorującą program wojenny administracji Busha podczas wyborów w listopadzie 2002 roku.
– Pierwszymi „beneficjentami” „Ustawy o bezpieczeństwo Ojczyzny” były firmy produkujące leki, ponieważ uzyskały one gwarancję immunitetu dla wszelkich efektów ubocznych swych produktów!
– W swym orędziu o stanie państwa, prezydent Bush nie wsparł naturalnego programu leczniczego, lecz obiecał sięgający 400 miliardów dolarów (!) program subsydiów dla firm farmaceutycznych pod przykrywką Medicare.
– Nawet zaskakująco wysokie wsparcie – w wysokości 15 miliardów dolarów = dla leczenia AIDS w Afryce. W pierwszej kolejności przyniesie korzyść firmom farmaceutycznym, nie zaś narodom Afryki. Pomimo skutecznej i dostępnej alternatywy, tych ludzi uzależnia się od przemysłu farmaceutycznego.
„Oddawajmy się zdrowiu, nie wojnie! - Make Healt Not War!” Mathias Rath, M.D.

--
Więcej informacji: www.dr-rath-health-foundation.org

- Popraw zdrowie swojego narodu i złam kartel farmaceutyczny! Przyłącz się do naszej kampanii „Zdrowie dla wszystkich do roku 2020”!
- Odwiedź naszą witrynę internetową i zapoznaj się z podobnymi strategiami, dotyczącymi lecznictwa naturalnego, funkcjonującymi w innych krajach.
- Poinformuj swych politycznych przedstawicieli i wspieraj swój własny rząd przy wdrażaniu programów stanowiących fundament nowego, niezależnego systemu zdrowotnego.
- Skontaktuj się z nami w celu wsparcia rozwoju lokalnych i ogólnonarodowych projektów w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej.
- Skontaktuj się z nami, jeżeli jesteś zainteresowany wspieraniem rozpowszechniania w swoim języku oraz w swym kraju, informacji zdrowotnych ratujących życie.
Niniejszy publiczny serwis informacyjny jest finansowany przez miliony pacjentów, którzy skorzystali już z programu naturalnego leczenia Prosimy o wspieranie tej globalnej kampanii za pomocą darowizn ( szczegółowe informacje znajdziesz na naszej witrynie internetowej).
Odwiedź stronę: www.k-zdrowie.home.pl .


--
K-zdrowie-artykuły


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.plWyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-20    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.