Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 
Czy wirusy istnieją?           

Uwaga ogólna do tutejszych stron
- ze względu na starszą technologię, są one dostosowane do czytania na komputerze,
na telefonach - zaleca się czytać w poziomie.

Mapa to nie teren...

 

jedna z ilustracji z podstawowego materiału

Pytanie brzmi prowokacyjnie, ale nie pojawia się po raz pierwszy, Przeciwnie. Było co najmniej paru naukowców, którzy podważają istnienie wirusów. Od razu muszę zastrzec, że nie mam kompetencji aby to ocenić, chociaż czasem mam wrażenie że w podobnych przypadkach wystarczy logika i znajomość tego jakich manipulacji dokonywano w medycynie XX i XXI w. Z drugiej strony istnieją instytuty wirusologii, wyspecjalizowani specjaliści z tytułami naukowym - badają wirusy od dekad, więc jest tu możliwy jakiś dysonans poznawczy.  Można złagodzić pytanie: czy wirusy są przyczyną zarażeń i chorób?
O tym dalej, a obecnie przedstawię jeden z ostatnich przyczynków do tytułowego tematu.

Poniżej zacytowane jest przybliżone półautomatyczne tłumaczenie z j. angielskiego fragmentów artykułu, jaki rząd norweski opublikował na swojej oficjalnej stronie internetowej (regjeringen.no to portal internetowy rządu Norwegii).  Źródło: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smittevernloven/id2847796/Download/?vedleggId=03c4fc8f-c8f1-49c7-b176-07edebd0db06 .

UWAGA: Dysponuję okrojonym i zniekształconym tekstem oryginału - błąd w PDF?, pewne sekwencje wyglądają na powtórzenia, ilustracje i niektóre akapity mogą być poprzemieszczane. Nie sprawdzałem też wszystkich linków ani terminów naukowych, niektóre (w dwukrotnym tłumaczeniu?) zostały zdeformowane -  co stwarza niebezpieczeństwo niedokładności. Artykuł redagowałem na wakacjach - w warunkach b. ograniczonego dostępu do sieci. Tym bardziej że jest on długi i ściąganie rwało mi się. Proszę - potraktuj to jako szkic, ew. zobacz oryginał - jeśli jeszcze będzie.
Myślę, że nawet fragmenty z całości są interesujace.
Jest w nim parę krzykliwych plansz i haseł, a także bardzo kontrowersyjnych stwierdzeń (np. komórki nie istnieją) - pozostawiam wg oryginału.

Tytuł: Wszystkie siedem kroków, które wirusolodzy podejmują, aby odkryć wirusa, odmawiają przestrzegania najważniejszego obowiązku naukowego, weryfikacji swoich metod.

Od redakcji w skrócie:  informacje w artykule dowodzą, że: wirusy wywołujące choroby nie istnieją.
Dokument pozwala każdemu obywatelowi Norwegii łatwo zrozumieć oszustwa w dziedzinie wirusologii:

"Wirusolodzy interpretują śmierć komórek w laboratorium jako wirusową. Z powodu braku prób kontrolnych (eksperymentów), przeoczają fakt, że sami zabijają komórki w laboratorium i to nieumyślnie, głodząc je i zatruwając."
Zbierając dokumentację, rząd norweski przygotowuje swoich obywateli na szokującą prawdę: Główny dogmat wirusologii jest kłamstwem!
CPE (efekt cytopatyczny) jest głównym dogmatem.
CPE występuje, ponieważ wirusolodzy zatruwają komórki za pomocą warunków eksperymentalnych, takich jak antybiotyki i pozbawienie składników odżywczych, a następnie obwiniają coś, co nie istnieje - "wirusa" wywołującego chorobę.

Teza artykułu zgadza się z innymi pracami, o których zarówno w poniższym tekście jak i w przypisie końcowym.


We wszystkich siedmiu krokach, które wirusolodzy podejmują, aby odkryć wirusa, odmawiają przestrzegania najważniejszego obowiązku naukowego, weryfikacji swoich metod: nigdy nie dokumentują eksperymentów kontrolnych! Tylko z tego powodu twierdzenia wirusologów, że wirusy powodują choroby, nigdy nie powinny być uważane za naukowe.

Jeśli przeczytasz krótką sekcję dotyczącą metod i materiałów w rzekomo naukowych publikacjach wirusologów, zobaczysz, że wirusolodzy dyskredytują się swoimi wyjaśnieniami siedmiu kroków. https://odysee.com/@oliverjanich:b/Interview-Lanka-englisch_kompr:c 

7 sposobów na udowodnienie, że wirusy nie istnieją wg dr Stefana Lanki.

Dr Stefan Lanke, biolog morski i molekularny, przedstawia niektóre wyniki z ostatnich eksperymentów kontrolnych, które zostały przeprowadzone w odniesieniu do efektu cytopatycznego, którego „wirusolodzy” szukają w swoich eksperymentach próbujących udowodnić istnienie „wirusów”. Te wyniki obalają wirusologię. To tylko jeden z wielu eksperymentów kontrolnych, których wyniki zostaną później opublikowane w czasopiśmie naukowym.

Dr Stefan Lanka, Wirusolog - wywiad z Health Freedom 23.04.21  

Zostaw wszystko, co kiedyś myślałeś, że wiesz o wirusach i chorobach za drzwiami. Stefan Lanka przedstawia obszerną historię wirusologii i wyjaśnia, dlaczego jednym z najważniejszych punktów podkreślających postęp w naszej historii jest to, że wirusy nigdy nie były izolowane, nie są zaraźliwe i nie powodują chorób.

Orzeczenie [ sądu wyższej instancji w Niemczech] w badaniu wirusa odry w latach 2012-2017 ma znaczenie wykraczające poza obowiązkowe szczepienie przeciwko odrze: to orzecznictwo usuwa podstawy całej wirusologii. CPE — Eksperyment kontrolny — 21 kwietnia 2021 r. — wersja angielska 23.04.21.

https://www.youtube.com/watch?v=K-KRK50s3b4.

Demontaż teorii wirusa „Wirus odry” jako przykład - Czas wypisać „wirusologię” jako kolejną nieudaną hipotezę w historii nauki. https://wissenschafftplus.de/uploads/article/Dismantling-the-Virus Theory.pdf  , https://odysee.com/@DeansDanes:1/cpe-english:f

7 kroków do udowodnienia, że wirusy nie istnieją:

1. Wirusolodzy interpretują śmierć komórek w laboratorium jako wirusową. Ze względu na brak prób kontrolnych (eksperymentów) przeoczają ten fakt, że sami zabijają komórki w laboratorium i nieumyślnie, głodując i zatruwając komórki. Ta błędna interpretacja opiera się na pojedynczej publikacji Johna Franklina Endersa i jego współpracownika z 1 czerwca 1954 roku. Ta publikacja została wykorzystana w orzeczeniu przez najwyższy sąd w Niemczech w procesie dotyczącym wirusa odry [ 2 ], że nie ma  żadnych dowodów na obecność wirusa.

Ilustracja1 :

Publikacja stała się wyłączną podstawą nie tylko dla wirusologii odry, ale dla całej wirusologii od 1954 roku i histerii koronowej.

2. Wirusolodzy mentalnie gromadzą najkrótsze fragmenty tak zwanej informacji genetycznej z umierających komórek, tworząc bardzo długą nić genetyczną, którą produkują jako genetyczną nić wirusa. Ten proces koncepcyjny / obliczeniowy nazywa się wyrównaniem. W ten sposób nie podjęli prób kontroli, próby konceptualnego / obliczeniowego skonstruowania pożądanej nici genetycznej nawet z krótkich fragmentów tak zwanej informacji genetycznej z niezainfekowanych źródeł.

Ilustracja 2:

 3. Aby dopasować [zidentyfikować] wirusa, wirusolodzy zawsze potrzebują danej genetycznej nici wirusa. W tym celu jednak zawsze używają genetycznie / obliczeniowo wygenerowanej nici genetycznej, a nigdy prawdziwej, takiej, którą można znaleźć w rzeczywistości. Czyniąc to, nigdy nie próbują sprawdzić, czy tak zwana informacja genetyczna może być również skonstruowana na podstawie istniejącego zbioru danych, w tym „wirusowych” nici materiału genetycznego zupełnie różnych wirusów.

Ilustracja 3

4. Wirusolodzy nigdy nie widzieli ani nie izolowali „wirusów” u ludzi, roślin zwierzęcych lub ich płynów. Zrobili to tylko pozornie, pośrednio i tylko za pomocą bardzo specjalnych i sztucznych systemów komórkowych w laboratorium. Nigdy nie wspomnieli o próbach kontroli ani nie udokumentowali, czy udało im się zobrazować i wyizolować wirusy od ludzi, zwierząt, roślin lub ich płynów.

Ilustracja 4

5. Wirusolodzy nigdy nie wyizolowali, nie scharakteryzowali biochemicznie ani nie uzyskali swojego rzekomego materiału genetycznego z rzekomych wirusów, które fotografują za pomocą obrazów z mikroskopu elektronowego. Nigdy nie przeprowadzili ani nie opublikowali eksperymentów kontrolnych, czy po wyizolowaniu tych struktur rzeczywiście można wykryć „wirusowe” białka (otoczkę wirusa), a przede wszystkim genom wirusowy, który ma być centralnymskładnik i charakterystyka wirusa.

 Ilustracja 5

6. Wirusolodzy zgłaszają typowe artefakty obumierających tkanek/komórek oraz typowe struktury, które powstają, gdy własne składniki komórki, takie jak białka, tłuszcze i użyte rozpuszczalniki, ulegają zawirowaniu, jako wirusy lub składniki wirusowe. Ilustracja: Ilustracja: Tutaj również nie ma eksperymentów kontrolnych z komórkami / tkankami, których nie zainfekowaliśmy, ale również byliśmy leczeni.

Ilustracja 6

7. Tak zwane próby transmisji, które wirusolodzy podejmują w celu udowodnienia transmisji i patogeniczności podejrzanych wirusów, obalają całą wirusologię. Oczywiście to same eksperymenty wywołują objawy, które eksperymenty na zwierzętach dostarczają jako dowód istnienia i skuteczności podejrzanych wirusów. Tutaj również nie ma prób kontrolnych, w których robi się dokładnie to samo, tylko z niezainfekowanymi lub wysterylizowanymi materiałami. Ostrzeżenie - niepokojące wideo.... Prosimy o poinformowanie o tym wszystkich odpowiednich instytucji w TWOIM KRAJU, fakty naukowe. Poproś ich o poinformowanie wszystkich swoich pracowników. Poproś swoje instytucje, aby poinformowały Cię, czy sprawdziły wszystkie powyższe informacje i poinformowały swoich pracowników. Poproś ich, aby odpowiedzieli jak najszybciej. Daj im SIEDEM DNI.  https://www.youtube.com/watch?v=eJYj4G5qo_E

Postaraj się zrozumieć ten tekst, a TY możesz napisać go WŁASNYMI słowami.  (ŹRÓDŁO: przetłumaczone z języka niemieckiego i zmodyfikowane dla obywateli, którzy nie są obywatelami państwa niemieckiego - https://rotekartefuercorona.de/drei-rote-karten.php  )

Link w formacie PDF do 7 kroków -  https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus virologists.pdf   

Corona otrzymuje trzy czerwone kartki

Powiedz swoim władzom, że szczepienia przeciwko rzekomemu sars-cov-2 nie mają podstaw naukowych. Razem sprawiamy, że domek z kart zawali się - pokaż władzom czerwoną kartkę.
Nie ma cesarza tylko jego szaty - Jak chronić siebie i innych.

Wszystkie środki Corona opierają się na ustawie o ochronie przed infekcjami (IfSG). W § 1 IfSG wymaga naukowego charakteru wszystkich zaangażowanych osób, w tym wirusologów, którzy twierdzą, że istnieje koronawirus SARS-CoV-2. Jeśli przeczytasz krótką sekcję dotyczącą metod i materiałów w rzekomo naukowych publikacjach wirusologów, zobaczysz, że wirusolodzy obalają się swoimi wyjaśnieniami siedmiu kroków. Chodzi o to, że części domniemanego wirusa HIV nie mogą być jednocześnie częściami rzekomego koronawirusa. Ale tak właśnie jest! Orzeczenie w badaniu wirusa odry w latach 2012-2017 zawiera znaczenie wykraczające poza obowiązkowe szczepienie przeciwko odrze: to orzecznictwo usuwa podstawy całej wirusologii.

To ekscytująca wiadomość dla ludzkości! Koniec wirusologii i szczepionek już wkrótce!

We wszystkich siedmiu krokach, które wirusolodzy podejmują, aby określić wirusa, odmawiają przestrzegania najważniejszego obowiązku naukowego, weryfikacji swoich metod. Nigdy nie dokumentują eksperymentów kontrolnych! Tylko z tego powodu twierdzenia wirusologów, że wirusy powodują choroby, nigdy nie powinny być uważane za naukowe. Przykład stworzenia genomu rzekomego sars-cov-2 z sekwencji domniemanego wirusa HIV zniszczy kompletną oszukańczą wirusologię. WKRÓTCE!
Wirusolodzy są wyraźnie antynaukowi i obalili się, dlatego IfSG nie jest spełniony, ale naruszony, a zatem podstawa prawna dla wszystkich środków związanych z koroną  jest wycofana. Cała oszukańcza wirusologia zostanie wkrótce zdemaskowana na przykładzie komputerowej konwersji części rzekomego wirusa HIV w rzekomy Sars-cov-2. Koniec oszustwa!

Wszyscy wiecie, że wirusolodzy nie izolują rzekomej „wirusowej” cząstki, ponieważ ona nie istnieje. Oto kolejny dowód: wirusolodzy szybko przechodzą do dziwacznych kolekcji materiału genetycznego po procedurze mieszania lub zanieczyszczenia zwierzęcym RNA. Całkowity RNA jest ekstrahowany nie z rzekomej cząsteczki wirusa, co byłoby logiczne, ale z supernatantu BALF lub CC. Przyjrzyjmy się teraz, co mówi publikacja naukowa, która jest podstawą afery koronowej: 
„Próbki płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego pobrano do sterylnych kubków, do których dodano pożywkę transportową wirusa”. RNA wyekstrahowane z płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego i supernatantów hodowli zastosowano jako matrycę do klonowania i sekwencjonowania genomu”. 

"SEKWENCJA GENOMU WIRUSOWEGO

RNA płodowej surowicy bydlęcej koliduje z otrzymaną kulturą komórkową  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001017

Płodowa surowica bydlęca (FBS) jest jednym ze źródeł zanieczyszczenia genetycznego w badaniach, które oszukańczo twierdzą, że mają „wyizolowany SARS-COV-2”. 4/2/21 Zewnątrzkomórkowe RNA 

https://www.nature.com/articles/srep31175


I zobacz składniki w SOP # CDC: DSR-052-05 dla „środka transportu wirusów”, w którym próbki pacjentów są często przechowywane jeszcze przed dotarciem do laboratorium na bezużyteczny test PCR lub oszukańcze procedury „izolowania”

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/ViralTransport-Medium.pdf  

Oto eksperyment kontroli odry, (przetłumaczone automatycznie). Ważne, aby pamiętać, że jest to napisane przez jednego z szefów 2 niezależnych laboratoriów, które przeprowadzały eksperymenty  4/2/21
https://truthseeker.se/wp-content/uploads/2021/04/Measles Control-Experiment-by-the-head-of-an-independent-laboratory inGermany.pdf 

 

John Franklin Enders był amerykańskim naukowcem biomedycznym i Noblistą.  Enders został nazwany „Ojcem nowoczesnych
szczepionek" 4/4/21
a) Jego eksperyment z wirusami: Syncytial Degeneration jest wynikiem działania wirusa.
b) Eksperyment kontrolny wykonany przez 2 laboratoria w Niemczech: Syncytial Degeneration - w kulturze kontrolnej! komórki laboratoryjnj zostały uszkodzone.
Nie jest wymagany żaden domniemany wirus. Enders nie przeprowadził eksperymentu kontrolnego.
Publikacja:
Propagacja w kulturach tkankowych czynników cytopatogennych u pacjentów z odrą. John F. Enders, Thomas C. Peebles.
Materiały Towarzystwa Biologii Doświadczalnej i Medycyny, Tom: 86 numer: 2, strony: 277-286
Wydanie opublikowane: 1 czerwca 1954
https://thdrussell.blogspot.com/2020/09/open-appeal-to-virologistsfrom.html

 

Dr Tom Cowan omawia z dr Stefanem Lanką o  fałszywej teorii wirusa Część 2 rozmowy dr Stefana Lanki z Kanadyjczykiem 45:52 Eksperymenty kontrolne dla "corona" ....WKRÓTCE

 https://youtu.be/nwnVYhrjE_4?t=2749 

Biologia według Hamera – część 1 4/5/21      
Znany biolog molekularny i wirusolog dr Stefan Lanka w rozmowie z Ilsedorą Laker z Instytutu GNM https://www.gnmonlineseminars.com/biology-after-hamer-part 1/

Terapeuta Nowej Medycyny Niemiec, Ilsedora Laker 15.04.21https://odysee.com/@GNM_Institute:d/LankaPt2:e 

*NOWE DOWODY: Udostępniono najbardziej poszukiwane dane z procesu w - Brak genomu oznacza brak wirusa Niemcy! 4/5/21 - Genom z komputera nie jest dowodem na obecność patogenu. Wirusy nie istnieją. - Genom rzekomego wirusa to komputerowe prawdopodobieństwo   -  źródło: "Łącznie wygenerowaliśmy 56 565 928 odczytów sekwencji" link do źródła: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3

ILLUMINA 1: Nowe dowody i wgląd w oszustwo. To najprostsze wyjaśnienie i dowód oszustwa. Dlaczego nie ma sekwencji genomu rzekomego wirusa? (Brak sekwencji genomu oznacza brak wirusa): 4/5/21     źródło: "Łącznie wygenerowaliśmy 56 565 928 odczytów sekwencji" link do źródła: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3

ILLUMINA 2: Nowe dowody i wgląd w oszustwo. To najprostsze wyjaśnienie i dowód oszustwa. Dlaczego nie ma sekwencji genomu rzekomego wirusa? (Brak sekwencji genomu oznacza brak wirusa): 4/5/21 

 

        

- 2 laboratoria w Niemczech

- Wirusolodzy to oszuści w nauce https://www.facebook.com/johnblaid/posts/4525523534129831  https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus virologists.pdf 

 - W ogóle nie ma wirusów https://www.facebook.com/controlexperiment/posts/280490260405793 

 Corona, realne niebezpieczeństwo czy irracjonalny strach?

1. Nie ma ŻADNYCH dowodów NAUKOWYCH na obecność wirusa.

2. NIE MA ŻADNYCH podstaw NAUKOWYCH dla testu PCR lub innego testu         

3. NIE MA PODSTAW NAUKOWYCH do szczepień. 

https://youtu.be/JHiEbgPSAXw?t=1148

Wywiad z dr. Stefanem Lanką, biologiem molekularnym i morskim, przeprowadzony przez niemiecki magazyn „Die Wurzel (korzeń).” 25.02.21 Eksperyment KONTROLI wyrównania ZAKOŃCZONY! Zbliżamy się do końca oszukańczej wirusologii. Dr Stefan Lanka - Wirus i PCR - część druga 28.02.21 https://t.me/oliverjanich/57528

Oczekujemy dokumentacji dla tego roszczenia! Każdy będzie mógł przeprowadzić ten eksperyment kontrolny w komputerze i udowodnić oszukańczą metodologię wirusologii.
Oszukańcza wirusologia.
https://ia801400.us.archive.org/28/items/fehldeutung-virus-corona teill-iii/Misinterpretation%20of%20the%20virus%20III.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=yl9Mxu38phU&feature=youtu.be

 https://odysee.com/@oliverjanich:b/Interview-Lanka-englisch_kompr:c

 "I mogę ci powiedzieć! To działa!" Błędna interpretacja wirusa III Corona prosta i zrozumiała 25.03.21 Dr Stefan Lanka - Wirus i PCR - część pierwsza. Tak więc dopasowanie z domniemanym szablonem HIV, domniemanym szablonem Eboli, domniemanym szablonem odry zakończyło się sukcesem: https://www.youtube.com/watch?v=em-9Pfq8SNM&feature=youtu.be

https://www.oliverjanich.de/7-ways-to-prove-that-viruses-do-notexist-interview-with-dr-stefan-lanka 

Zbliża się proces w Nowej Norymberdze! https://telegra.ph/How-dead-are-viruses-actually-09-04

Podziel się wiedzą - Koniec afery koronowej! https://t.co/U431QN8Xqm?amp=1

 Eksperymenty kontrolne – poszczególne posty https://www.facebook.com/controlexperiment

Najszybszy sposób na znalezienie wszystkich dowodów naukowych jest tutaj: https://wissenschafftplus.de/uploads/article/wissenschafftplus virologists.pdf

Ilustracja: https://www.facebook.com/igson.negrin/

Po wszystkich przedstawionych i dostępnych danych naukowych można stwierdzić, że wirusolodzy, którzy twierdzą, że istnieją wirusy wywołujące choroby, są przede wszystkim odpowiedzialni za błędną interpretację rzeczywistości i wywoływanie strachu, panikują bez prawdziwej, dokładnej podstawy naukowej. Tacy wirusolodzy są odpowiedzialni za tworzenie nierealistycznie skomplikowanych matematyczno-programowych modeli, które nie są odzwierciedleniem rzeczywistości, ale pseudonaukową podstawą do wywoływania strachu i paniki. Coraz więcej ludzi na całym świecie zdaje sobie sprawę z antynaukowej pracy wirusologów. Zbliża się proces w Nowej Norymberdze. Produkcja: https://twitter.com/AngeliFrankie

Wirusolodzy, którzy twierdzą, że wirusy wywołujące choroby są oszustami naukowymi i muszą być ścigani          https://learninggnm.com/SBS/documents/virus-trial.html

BADANIA WIRUSU ODRY W TKANCE NEREK MAŁP 16 stycznia 2017 r. I Senat Cywilny Niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) potwierdził orzeczenie OLG Stuttgart. W pięcioletnim „procesie przeciwko wirusowi odry” Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe potwierdził sensacyjny wyrok Wyższego Sądu Okręgowego w Stuttgarcie z dnia 16 lutego 2016 r. z dnia 1 grudnia 2016 r. Od 1 grudnia 2016 r. orzekał sąd najwyższy w Niemcy zastrzegają, że wszelkie twierdzenia dotyczące zakażenia odrą, szczepień przeciwko odrze i wirusa odry nie mają podstaw naukowych. W uzasadnieniu wyroku, potwierdzonym przez sąd najwyższy, można wymienić jednoznaczne wymienienie faktów, które obalają nie tylko wszelkie twierdzenia o zarażeniu odrą, szczepieniach przeciwko odrze i wirusowi odry, ale także o wszystkich tzw. „wirusach chorobotwórczych”. I szczepienia. https://quantisana.ch/gesundheit-neu-denken/expertenberichte/der bundesgerichtshof-laesst-den-glauben-an-die-viren-untergehen/  https://therulingclassobserver.files.wordpress.com/2020/06/bech-von magnus-1959-1.pdf

Krytycy wyroku sądowego argumentują, że zwycięstwo dr Lanki opiera się wyłącznie na tym, jak sformułował ofertę wynagrodzenia, a mianowicie na zapłacenie 100.000 euro za przedstawienie pojedynczej publikacji dowodów (czego dr Bardens nie był w stanie dostarczyć). Ten argument jednak odwraca uwagę od istotnych punktów. KULTURY czytaj s. 80.         
Ponadto na rozprawie zauważono, że wbrew ustawowemu mandatowi zgodnie z § 4 ustawy o ochronie przed infekcjami (IfSG) Instytut Roberta Kocha (RKI), najwyższy niemiecki organ w dziedzinie chorób zakaźnych, nie przeprowadził badań w kierunku chorób zakaźnych. rzekomego wirusa odry i nie opublikował. RKI twierdzi, że przeprowadził wewnętrzne badania dotyczące odry. Dr Lanka: „Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie wirusa odry wszelkie krajowe i międzynarodowe oświadczenia dotyczące rzekomego wirusa odry, zakaźności odry oraz korzyści i bezpieczeństwa szczepień przeciwko odrze, nie mają od tego czasu charakteru naukowego i tym samym zostały pozbawione podstawy prawnej”. ... 
Zgodnie z protokołem postępowania sądowego (str. 7/ akapit pierwszy), Andreas Podbielski, kierownik Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, Wirusologii i Higieny Szpitala Uniwersyteckiego w Rostoku, który był jednym z wyznaczonych biegłych na rozprawie, stwierdził, że chociaż o istnieniu wirusa odry można było wywnioskować na podstawie podsumowania sześciu artykułów przedstawionych przez dr Bardensa, żaden z autorów nie przeprowadził żadnych kontrolowanych eksperymentów zgodnie z międzynarodowymi regułami i zasadami dobrej praktyki naukowej (patrz również metoda „ dowodów pośrednich”). Profesor Podbielski uważa ten brak eksperymentów kontrolnych wprost za „metodologiczną słabość” tych publikacji które są przecież istotnymi opracowaniami na ten temat (nie ma innych publikacji próbujących dowieść istnienia „wirusa odry”). Dlatego w tym momencie nie została jeszcze wydana publikacja o istnieniu wirusa odry, która przetrwała by próbę dobrej nauki.          Gericht=bw&GerichtAuswahl=Oberlandesgerichte&Art=en&sid=46bf3 db2df690aba6e4874acafaf45b6&nr=20705&pos=0&anz=1 https://andrewkaufmanmd.com/sovi

Naukowe unicestwienie teorii zarazków - dr Stefan Lanka

Film przedstawiający transkrypcje sądowe ze sprawy z udziałem mikrobiologa Stefana Lanki. Od teraz, gdy ktoś przekaże Ci artykuł sugerujący, że wirus SARS CoV-2 został wyizolowany, sprawdź sekcje dotyczące metod. Jeśli Niemiecki Sąd Najwyższy orzeka o odrze, której nie udowodniono http://208.106.235.179/blog/index.php/all-natural-organic-whole-live foods/thescientific-undoing-of-germ-theory/ 

https://www.youtube.com/watch?v=skvjUh2y3UU&feature=youtu.be

Stefan Lanka Oświadczenie w sprawie izolacji wirusów (SOVI) Dr Thomas Cowan, MD, Dr. Dr Lanka i dr Krafeld obalili teorię AIDS, HIV, wirusów i zarazków jako kompletną zdradę https://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py
Andrew Kaufman, MD 4/6/21 http://wieloryb.to/v/lanka3.html

1. ... jeśli patogenne wirusy nie istnieją, to co trafia do tych urządzeń do wstrzykiwania błędnie nazywanych „szczepionkami” i jaki jest ich cel? To naukowe pytanie jest najpilniejsze i najbardziej aktualne w naszych czasach. pacjentów do analizy. Jeśli nr 1 jest poprawny i nie możemy znaleźć wirusa w plwocinie chorych ludzi, to na podstawie jakich dowodów uważamy, że wirus jest niebezpieczny, a nawet śmiertelny?

Jeśli nr 2 jest poprawny, to w jaki sposób wirus przenosi się z osoby na osobę? Mówi się nam, że wyłania się z komórki, aby zarażać innych. Mamy rację. Wirus SARS-CoV2 nie istnieje. Wirusy są pasożytami wewnątrzkomórkowymi; w ten sposób nie można ich znaleźć poza komórką. Dlaczego więc nie można go znaleźć? Naukowcy użyli komórek Vero lub jakiejkolwiek innej metody hodowli, wiesz, że ich proces nie polegał na izolacji. Usłyszysz następującą wymówkę, dlaczego rzeczywista izolacja nie jest wykonywana:    Przy wymyślaniu genomu, który nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości, stosuje się tak zwaną produkcję „i silico”. W teorii oznacza to wytwarzanie i produkcję: prowadzone lub wytwarzane za pomocą modelowania komputerowego lub symulacjkomputerowej. Czy można więzić ludzi i ograniczać swobodę poruszania się oraz przeprowadzać na ludziach eksperymenty z powodu szalonych fantazji?

Nowe spostrzeżenia: prawdziwy genom nie istnieje! 4/8/21 Wreszcie, kwestionowanie tych technik wirusologicznych i wniosków nie jest kwestią rozpraszającą lub dzielącą. Rzucenie światła na tę prawdę jest niezbędne, aby powstrzymać to straszne oszustwo, z którym boryka się ludzkość. Bo, jak teraz wiemy, jeśli wirus nigdy nie został wyizolowany, zsekwencjonowany ani nie pokazał, że powoduje chorobę, jeśli wirus jest wyimaginowany, to dlaczego nosimy maski, dystansujemy się społecznie i wsadzamy cały świat do więzienia?

Wywiad z artystą 3D, haktywistą, bioinformatykiem i „Sygnalistą" w sprawie [prof.] Drostena - Bobby Rajesh Malhotra.

Czym jest konstrukt teoretyczny zwany genomem „sars-cov-2”? Jest to kreacja antyrealistyczna. Fikcja. Całkowicie nieistotna historia teoretyczna. https://ayavela.medium.com/we-are-in-the-middle-of-an-information war-9ae376cfbcf9  https://odysee.com/@provetrust:0/corona-fraud-2021:d   "informator” Bobby Rajesh Malhotra.

OSZUSTWO KORONOWE 2021 - PROJEKT IGSONICUS 4/8/21         
Wirusolodzy nie powinni używać następujących terminów: To jest oszukańcze zachowanie wirusologa.

Nowe spojrzenie! Ujawniono kolejne oszustwo wirusologiczne: 4/9/21 FOI ujawnia oszustwa w nauce. /Covid-19 4.10.21 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3https://twitter.com/BorgerPieter 

Naukowcy nie powinni używać następujących terminów
- kompletna sekwencja genomu
- sekwencja całego genomu

Prawidłowo powinno być:
- whole genome puzzle
- complete genome puzzle

Zbieranie FOI jest re- nigdy izolowane, nigdy nie sekwencjonowane - czysta imaginacja 
https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-sciencestitutionsaround-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2
- Ponieważ jest to rodzaj oszukańczego małpiego biznesu, który jest przedstawiany jako „izolacja wirusów” przez zespoły badawcze na całym świecie. Tylko jeden z wielu przykładów pokazano poniżej – pochodzi z badania cytowanego przez Australijski Departament Zdrowia jako artykułu „które doprowadziło do izolacji SARS-CoV-2 w kulturze”. (Czy potrafisz dostrzec oksymoron w tym cytacie?) https://www.youtube.com/watch?v=Tdk87vpGjeM  izolacja-oczyszczanie.

FOI ujawniają, że instytucje zdrowia/nauki na całym świecie nie mają żadnych zapisów dotyczących izolacji/oczyszczania SARS COV-2, nigdzie i nigdy

Czy osoba przy zdrowych zmysłach zmieszałaby próbkę pacjenta (zawierającą różne źródła materiału genetycznego i nigdy nie udowodniono, że zawiera ona żadnego konkretnego wirusa) z transfekowanymi komórkami nerki małpy, płodową surowicą bydlęcą i toksycznymi lekami, a następnie twierdziłaby, że powstała mikstura to „SARSCOV-2 izolować” i wysyłać je za granicę do użytku w krytycznych badaniach (w tym opracowywaniu szczepionek i testów)? wyimaginowany „wirus / SARS-COV-2” obwiniany za wyimaginowaną „pandemię”, która jest całkowicie oparta na oszustwie. Jeśli temat „izolacji/oczyszczania wirusów” jest dla Ciebie nowy, zdecydowanie polecam przeczytanie Oświadczenia w sprawie izolacji wirusów autorstwa dr Andrew Kaufmana, dr Thomasa Cowana i Sally Fallon Morell, MA. Kolega z Nowej Zelandii (Michael S.) i ja (CM) składali wnioski o wolność dostępu do informacji do instytucji w różnych krajach, poszukując dokumentacji opisującej izolację wirusa SARS-COV-2 z dowolnej nieskażonej próbki pobranej od chorego pacjenta . https://andrewkaufmanmd.com/sovi/          

Nasze prośby nie ograniczały się do rejestrów izolacji wykonanych przez odpowiednią instytucję ani do rejestrów opracowanych przez odpowiednią instytucję, ale były otwarte na wszelkie rejestry opisujące izolację/oczyszczanie wirusa COVID-19 przeprowadzone przez kogokolwiek, kiedykolwiek i gdziekolwiek na planecie. Jak dotąd (21 lutego 2021 r.) odpowiedzi udzieliło 19 kanadyjskich instytucji:Public Health Agency of Canada, Health Canada, the National Research Council of Canada, Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre (VIDOInterVac), Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Ontario Ministry of Health, Institut National de Sante Publique du Quebec, British Columbia’s Provincial Health Services Authority, Vancouver
Coastal Health Authority
(re “the variant”), Newfoundland Labrador Department of Health & Community Services, McGill University, the City of Toronto, the Region of Peel (Ontario), KFL&A Public Health (Kingston, Frontenac, Lennox and Addington, Ontario, re “any variant”), the University of Toronto, Sunnybrook Health Sciences
Centre
, McMaster University and Mount Sinai Hospital (Toronto) .

Oto 3 kompilacje PDF zawierające ~70 odpowiedzi z 53. Każda instytucja wskazała to samo: przeszukała swoje akta i nie znalazła żadnego, opisującego wyizolowanie jakiegokolwiek „wirusa COVID-19” bezpośrednio z próbki pacjenta, która nie została najpierw zafałszowana innymi źródłami materiału genetycznego. (Te inne źródła to zazwyczaj nerka małpy, czyli komórki „Vero” i płodowa surowica bydlęca). Więcej informacji w linku.         

„W dzisiejszych czasach istnieje również sekwencja genomu. W zasadzie można… ta strona): Część 1: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp content/ uploads/2021/02/FOI-replies-SARS-COV-2-isolation exist-causation-47- institutions-Feb-12-2021-chrono-part 1.pdf 
„Na pytanie sądu, czy możliwe jest udowodnienie z odpowiednio wysokimi wartościami prawdopodobieństwa, ale nie może spowodować przyczynowość zakażenia patogenem wyłącznie w tej ostatniej postaci.

Część 2: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp content/ uploads/2021/02/FOI-replies-SARS-COV-2-isolation essence-causation-47- institutions-Feb-12-2021-chrono-part 2.pdf  na podstawie sekwencji genomu: NIE, NIE JEST MOŻLIWE zachowuje się pewna sekwencja genomu i jakie są jej cechy izolacja/oczyszczanie/istnienie „SARS-COV-2” ostatnia aktualizacja kwiecień 9, 2021 (uwaga: niektóre z tych odpowiedzi zostały uzyskane przez osoby przesyłające FOI inne niż Michael S. i ja, jak wskazano poniżej wyświetlacze”.
11.04.21 czytać sekwencję genomu jak książkę. O bardzo wysokim stopniu prawdopodobieństwa, można sformułować twierdzenia o tym, jak z instytucji w ponad 11 krajach/jurysdykcjach - wyłącznie w tej formie. Tutaj można osiągnąć tylko modele komputerowe

Część 3: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp content/ uploads/2021/04/FOI-replies-SARS-COV-2-isolation Purification-existencepart-3-April-3.pdf          
1. Toczymy niewidzialną wojnę o naszą suwerenność. „Po podyktowaniu aż do tego momentu, ekspert dodaje z własnej woli: Nie możemy, muszę wyjaśnić, wyczerpująco wywnioskować cechy lub zachowanie organizmu na podstawie samej sekwencji genomu. Możemy określić cechy strukturalne i przewidzieć z większą lub większym lub mniejszym prawdopodobieństwem tego, jak organizm będzie się zachowywał w określony sposób; nawet sekwencja genomu nie pozwala jeszcze na kompleksowe stwierdzenie ogólnego zachowania”. http://www.positivists.org/r/Landgericht_Ravensburg_Protokoll_2015-03-12.pdf

Norymberga 2.0

2. Bogaci i potężni ludzie używają broni biologicznej do kontrolowania nas. https://jermwarfare.com/blog/reiner-fuellmich-who

3. Blokady, maski, dystans społeczny itp. nie mają nic wspólnego z wirusem. https://rotekartefuercorona.de/ 4/11/21

4. COVID-19 – jeśli w ogóle istnieje – jest łagodny jak grypa.

4.11.21 bezpośredni dowód." https://www.e-wise.de/zahnmedizin/dozent/8729  „To największe zbrodnie przeciwko ludzkości w historii. To gorsze niż to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej i oczywiście I wojny światowej”

5. Błędne testy PCR są podstawą tej fałszywej pandemii. 

6. Należy unikać szczepionki. 

7. Przestań stosować się tak bardzo, jak to możliwe. 

8. Powiedz innym, aby przestali stosować się tak bardzo, jak to możliwe.Co się dzieje w Niemczech? Obywatele niemieccy zadają kluczowe pytania. Odpowiedzi Instytutu Roberta Kocha są skandaliczne i antynaukowe.

9. Ignoruj media głównego nurtu. 

10. Nie poddawaj się.        
https://twitter.com/BorgerPieter/status/1333521731487674369

 https://twitter.com/MarionKoop.../status/1322246967137869824  Czym są szczepionki wektorowe DNA?

13.04.21 Czerwona kartka dla Marion Koopmans z powodu antynaukowego zachowania!

11.04.21    W szczepionkach zawierających wektor DNA, które są stosowane do immunizacji przeciwko COVID19, gen wypustek SARS-CoV-2 został wstawiony do genomu adenowirusa w postaci DNA. https://twitter.com/BorgerPieter/status/1380088350539927554

Szczepionki zawierające wektory DNA są zatem obecne w tym samym przedziale, co nasze własne DNA. Powszechnie uważa się, że adenowirusy są nieszkodliwe dla ludzi: co najwyżej powodują przeziębienie. Uważam, że istnieje potencjalne ryzyko związane z tymi szczepionkami, a mianowicie integracja wektora DNA z genomem. Błędem jest twierdzenie, tak jak robi to EMA, że korzyści ze szczepienia są większe niż ryzyko bez informowania ludzi o istniejących długoterminowych zagrożeniach. Adenowirus (na którym oparte są te szczepionki zawierające wektory DNA) musi przedostać się do jądra naszych komórek, aby się rozmnażać, ponieważ tylko tam jego DNA może zostać przepisane na mRNA. W przeciwieństwie do szczepionek mRNA, szczepionki zawierające wektory DNA są zaprojektowane tak, aby same trafiały do jądra. Szczepionki zawierające wektory DNA są wykonane z wirusów DNA, zwykle adenowirusów, ale z usuniętymi genami wirulencji. W ten sposób gen „Spike” (DNA zawierający informację o białku wypustki) można wprowadzić do komórki ludzkiej i wytworzyć białko wypustek. Aby zrozumieć, jak to działa i gdzie leżą niebezpieczeństwa szczepionek zawierających wektory DNA, musimy lepiej zrozumieć ten proces. Astra-Zeneca, ale także Jansen Pharma i rosyjski Sputnik V to szczepionki wektorowe DNA. Ale czym one są i czy są niebezpieczne?         
Miejsca bez zgłoszonych przypadków „COVID-19”. 14.04.21 Wiemy, że szczepionki przeciwko wirusowi DNA integrują się z genomem. Dlatego zdecydowanie odradzam szczepienie szczepionką wektorową DNA. Ja sam nigdy bym dobrowolnie nie oddał tych strzałów. Statystycznie rzecz biorąc, adenowirusy i oparte na nich szczepionki zawierające wektory DNA „nie” integrują się z genomem. Niemniej jednak dzieje się tak w bardzo małym procencie: w 1 do 5 na tysiąc komórek. 1. https://www.youtube.com/watch?v=Iok0uK4flPI

Szczepionki wektorowe DNA NIGDY nie były testowane pod tym kątem! Miejmy nadzieję, że genetycznie zmieniona komórka zostanie rozpoznana i wysłana do przerwanej apoptozy). Jeśli nie, z czasem mogą wystąpić nieoczekiwane nieprawidłowości neurologiczne, immunologiczne i metaboliczne z powodu zaburzonego kontekstu genetycznego. 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12109211/
Dla referencji zegarek: A w twoim ciele? Po zaszczepieniu szczepionką z wektorem DNA z pewnością każdy ma gdzieś w swoim ciele genetycznie zmienioną komórkę. Lekarze, którzy złożyli przysięgę Hipokratesa, powinni przeczytać o potencjalnych zagrożeniach związanych ze szczepionkami zawierającymi wektory DNA i ponownie przeczytać tę przysięgę, zanim zaczną szczepić ludzi… Jeden na tysiąc może wydawać się niewiele, ale ile komórek/jąder komórkowych znajduje się w mięśniu, do którego wstrzykuje się szczepionkę z wektorem DNA? 
1 milion € na naukowe dowody na istnienie koronawirusa, w tym udokumentowane próby kontroli wszystkich kroków podjętych w celu dostarczenia dowodów. 14.04.21 https://www.samueleckert.net/isolat-truth-fund/

https://www.usnews.com/news/best-countries/pokazy slajdów/kraje bez-zgłoszonychcovid-19-przypadków 

WHO, Bill Gates, Davos Forum, Angela Merkel, Christian Drosten i wirusolodzy na całym świecie nie są zainteresowani uzyskaniem MILIONÓW € na udowodnienie istnienia wirusa. Z drugiej strony nadal są zainteresowani wyludnieniem i wdrażaniem środków antynaukowych. Dlatego Nowy Trybunał Norymberski jest ostateczną odpowiedzią wszystkich ludzi świata na zbrodnie przeciwko ludzkości”.

"Power Station" - WEJŚCIE W OBNIŻENIE WIRUSA

Turkmenistan oficjalnie nie przyznał się do żadnych „przypadków koronawirusa”, chociaż jego urzędnicy ograniczyli wszelkie podróże komercyjne, masowe wydarzenia religijne i zachęcają do dystansu społecznego i noszenia masek.         

ROSZCZENIE 15.04.21 https://www.samueleckert.net/machtwerk-wissenschaftliches fehlverhalten-als-basis/  
W naszym nowym formacie „Analiza publikacji SARS-CoV-2” analizujemy i szczegółowo wyjaśniamy publikacje, w których sformułowano twierdzenie, że wykrycie wirusa chorobotwórczego zakończyło się sukcesem. Ponieważ Corona_Fakten wciąż otrzymywało zapytania dotyczące niektórych publikacji „ponieważ te lub te, które rzekomo dostarczyły dowodów”, postanowiliśmy uruchomić właśnie ten nowy format. Rozbierzemy dla Ciebie na części wszystkie istotne publikacje i udowodnimy, dlaczego nie wykryliśmy nowego wirusa. Daje to możliwość jeszcze lepszego argumentowania i jednocześnie nauczenia się ujawniania publikacji, które nie są odpowiednie dla tych dowodów. W tym artykule szczegółowo opisano następujące kluczowe elementy:
Dlaczego ważne jest oddzielenie nośników typu BEV od mieszanki? Aby nie błędnie interpretować wyników eksperymentalnych. Jeśli mamy nieznaną bakterię, która zawiera nieznany materiał genetyczny, wirusolodzy nie powinni prezentować nieznanego RNA bakterii jako części nieistniejących „wirusów”. Co to są nośniki typu BEV? 14.04.21 Stworzyliśmy ten artykuł wprowadzający, który zawiera najważniejsze informacje, abyś miał lepszy dostęp do tego, co zostało wyjaśnione, czytając nasze wyjaśnienia dotyczące odpowiedniej publikacji Staraliśmy się, aby ten artykuł był jak najkrótszy, ale nadal wyjaśniał klucze elementy. Dzięki 7 kluczowym punktom, które wirusolodzy wykorzystują do wykrywania wirusa, faktycznie osiągnęli odwrotność do tego, co zamierzali na podstawie naukowej, praktycznie obalili twierdzenia o istnieniu wirusa.         

Oprócz exRNA istnieje również exDNA.

Wirusolodzy nie zwracają uwagi na metody izolowania i oczyszczania nanocząstek zawierających materiał genetyczny, takich jak nanocząstki bakteryjne, nanocząstki zwierzęce i cząstki ludzkie. 

 

 Wirusolodzy nigdy nie dokumentują eksperymentów kontrolnych dla każdej części swojej pracy. Brak eksperymentów kontrolnych oznacza, że nie jest naukowy. Zatrzymajmy antynaukowe zachowania w wirusologii. 16.04.21 https://www.youtube.com/watch?v=wgOwWopIKbk 


 

1.1 „Ekstrakcja kwasów nukleinowych z próbek klinicznych (w tym niezakażonych kultur, które służyły jako kontrole negatywne) została przeprowadzona za pomocą zestawu High Pure Viral Nucleic Acid Kit, zgodnie z opisem w          https://lifescience.roche.com/en_us/products/high-pure-viral-nuklein acid-kit.html  „Użycie nośnikowego RNA nie jest zalecane podczas oczyszczania RNA dla sekwencji RNA, ponieważ może to kolidować z dalszym zastosowaniem” 1.3 Poli A ( "nośnik") producent (Roche)" 19.04.21 Barth, Benjamin. (2017). Re: Czy nośnik RNA w zestawie QIAamp Viral RN Mini Kit wpływa na analizę RNA-Seq w dół? Pobrane z: Długość łańcucha 2.100 do 10.000 nukleotydów (Roche) https://www.sigmaaldrich.com/.../product/roche/10108626001  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017  https://www.researchgate.net/post/Does-carrier-RNA-in-the-QIAamp Viral-RNA-MiniKit-effect-down-stream-RNA-Seq  analysis/59b30ef3dc332de228030e3f/citation/ download
 Długość łańcucha (2.???) 100 do 10 000 nukleotydów (Qiagen) 1.2 Zestaw o wysokiej czystości wirusowego kwasu nukleinowego 1,4         


 

Dlaczego autorzy Corona Scandal przeprowadzili ekstrakcję RNA z płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego, skoro producent nie oferuje ekstrakcji z płynu BAL? 19.04.21 Dlaczego wirusolodzy, którzy są autorami skandalu Corona, użyli zestawu, który nie obsługuje sekwencjonowania jako następnego kroku?

19.04.21 https://lifescience.roche.com/content/dam/RMS/lifescience/Documents /PDF/ Nucleic-Acid-Isolation-and-Purification-Product-Selection Guide.pdf    „RNA wyekstrahowane z płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego… zostało użyte jako matryca do klonowania i sekwencjonowania genomu”. Wirusolodzy nie wyodrębnili RNA z rzekomego „wirusa”, ale z mieszaniny komórek i odpadów komórkowych: 19.04.21 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017          
„RNA wyekstrahowane z ........... supernatantów hodowli zastosowano jako matrycę do klonowania i sekwencjonowania genomu”.

2. Wirusolodzy nie wyodrębnili RNA z rzekomego „wirusa”, ale z mieszaniny wytworzonych w laboratorium odpadów komórek ludzkich (rakowych): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017       

19.04.21 Pan Laue: „Dzięki metodom genetyki molekularnej, specyficznym PCR lub sekwencjonowaniu całego genomu można teraz zidentyfikować patogeny w mieszanej próbce. Chińscy naukowcy, którzy jako pierwsi opisali SARS-CoV-2 2 (Zhu i in. 2020 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2001017 ) zastosował tę strategię, wykorzystując kwasy nukleinowe uzyskane od pacjentów z Covid-19 i przeanalizował je, a także porównał z próbkami od osób zdrowych. Następnie wyizolowali wirusa za pomocą kultury komórkowej, rozmnożyli go i sprawdzili za pomocą mikroskopii elektronowej, aby ustalić, czy struktura odpowiada koronawirusowi. Tożsamość genetyczna wyizolowanego wirusa została następnie ponownie sprawdzona przez sekwencjonowanie i porównana z wynikami próbek pobranych od pacjentów. Ten rodzaj badań i charakteryzacji wirusów był od tamtego czasu wielokrotnie powtarzany, również w celu zbadania wielu wariantów, które nieuchronnie pojawiają się przy przedłużonym krążeniu wirusa. Dodatkowo, mikroskopijne wykrywanie wirusa w tkankach pacjenta było wielokrotnie osiągane niezależnie od siebie. Znajomość specyficznego składu genomu wirusa umożliwia molekularną produkcję genetyczną określonych kwasów nukleinowych   Biontech / Moderna) lub pośrednio, poprzez integrację z genomem wirusów wektorowych (tu: adenowirusy ; Astrazeneca, Sputnik)."

"Witaj panie Laue, dokładnie przeczytałem Pana szczegółową odpowiedź i mam kilka pytań:
1.) Piszesz, że możliwe jest zidentyfikowanie patogenów metodami genetyki molekularnej, PCR i sekwencjonowania genomu. Czy te metody są również odpowiednie do dostarczania dowodów przyczynowych na patogenność patogenu? Tłem dla mojego pytania jest protokół sądowy z sądu okręgowego w Ravensburgu z dnia 12 marca 2015 r. (patrz załącznik). Biegły sądowy prof. dr med. dr rer. nat. Andreas (tu: RNA), które są następnie albo bezpośrednio wykorzystywane do immunizacji (np. https://rotekartefuercorona.de/datenbank-detail.php?id=135761603336         

 
 

2.) Wspominasz badanie przeprowadzone przez Zhu i in. z lutego 2020 r. i piszą, że naukowcy wyizolowali wirusa przez hodowlę komórkową. Autor Wenjie Tan odpowiada na pytanie: „Czy twoje mikrofotografie elektronowe pokazują oczyszczonego wirusa?” następująco: „[Pokazujemy] obraz osadzonych cząstek wirusa, a nie oczyszczonych”. Tak więc, jak rozumiem, w badaniu nie ma czystego izolatu i nie przeprowadzono żadnego eksperymentu kontrolnego.
3.) Piszesz, że specyficzny skład genomu wirusa umożliwia produkcję szczepionek. Jak i gdzie udowodniono, że skład genomu jest specyficzny i przyczynowo związany z określonym patogenem? Skąd wiesz, że stworzenie pełnego genomu przy użyciu modelu komputerowego przy użyciu dopasowania sekwencji wymodelowało prawdziwy, patogenny czynnik bez sprawdzania lub weryfikacji eksperymentalnej. Bardzo dziękuję za odpowiedzi na moje pytania. "

*Pan. Laue nie odpowiedział.

Podbielski, dyrektor Instytutu Mikrobiologii Medycznej, Wirusologii i Higieny przy Centrum Medycznym Uniwersytetu w Rostocku, stwierdza na stronie 5, że sekwencja genomu nie jest dowodem na obecność patogenu, ponieważ jest to tylko model komputerowy z określonymi wartościami prawdopodobieństwa. Czy Twoim zdaniem możliwe jest udowodnienie związku przyczynowego dla patogenu bez postulatów Kocha? Jeśli tak, to w jaki sposób dokładnie określa się, sprawdza i waliduje przyczynowość (eksperymentalnie)? W jaki sposób możliwe jest przyczynowe wykrycie patogenu za pomocą tego eksperymentu w konfiguracji bez eksperymentu kontrolnego? W jaki sposób można udowodnić infekcję i chorobotwórczość poprzez tzw. izolację poprzez hodowlę komórkową? https://rotekartefuercorona.de/datenbank-detail.php?id=135761603336           ...nie są dostępne żadne prawdziwe izolaty wirusa od pacjentów, są to teoretyczne modele syntetyczne. Naprawdę koniec. Prawda o izolacji wirusów 19.04.21 11/: I znowu nic nie było „odizolowane”, to magia sekwencjonowania, to wszystko. https://threadreaderapp.com/thread/1333737405657059328.html , https://www.youtube.com/watch?v=huEaH-boaoY 
 

19.04.21 7 /: jest to eksperyment z modelem komputerowym i nic więcej, nigdy nie został zweryfikowany ani wyizolowany.  Nie martw się! Obręcz wokół skandalu antynaukowego zacieśnia się. Dr Mariano Amici na co dzień informuje obywateli Włoch o antynaukowych akcjach afery koronowej. 21.04.21 https://blog.nomorefakenews.com/2021/04/21/izolacja-sars-cov-2-odrzuconain-analiza-roszczenia-krok-po-kroku/  https://www.facebook.com/mariano.amici.5 . Oto stwierdzenia z badania twierdzące, że izolacja, na przemian z analizą dr Kaufmana: 22.04.21 https://www.marianoamici.com/lintervento-del-dottor-mariano-amici a-lebocche-della-verita-sabato-17-aprile-a-milano          
KAUFMAN: „Po co używać minimalnej niezbędnej pożywki, która zapewnia niepełne odżywienie [komórkom]? Płodowa surowica bydlęca jest źródłem obcego materiału genetycznego i pęcherzyków pozakomórkowych, których nie da się odróżnić od wirusów.” Czy nie spowodowałoby to uszkodzenia komórek i cząstek w kulturze? BADANIE: „…Do izolacji wirusa używaliśmy zarówno wymazów NP, jak i OP. W celu izolacji, ograniczonego rozcieńczenia i pasażu 1 wirusa odpipetowaliśmy 50 µl DMEM bez surowicy do kolumn 2–12 96-dołkowej płytki do hodowli tkankowych, a następnie odpipetowaliśmy 100 µl próbek klinicznych do kolumny 1 i seryjnie rozcieńczono 2. -złóż na talerzu…”
BADANIE: „Użyliśmy komórek Vero CCL-81 do izolacji i wstępnego pasażu…”
KAUFMAN: „Po raz kolejny nadużycie słowa izolacja”. KAUFMAN: „Komórki Vero to obce komórki z nerek małp i źródło skażenia. Cząsteczki wirusa powinny być oczyszczone bezpośrednio z próbek klinicznych, aby udowodnić, że wirus rzeczywiście istnieje. Izolacja oznacza oddzielenie od wszystkiego innego. Jak więc oddzielić/ odizolować wirusa, gdy dodasz go do czegoś innego?” BADANIE: „…Następnie trypsynowaliśmy i ponownie zawieszaliśmy komórki Vero w DMEM zawierającej 10% płodowej surowicy bydlęcej, 2× penicylinę/ streptomycynę, 2× antybiotyki/przeciwgrzybicze i 2× amfoterycynę B w stężeniu 2,5×105 komórek/mL…” BADANIE: „… Hodowaliśmy komórki Vero E6, Vero CCL-81, HUH 7.0, 293T, A549 i EFKB3 w minimalnej podstawowej pożywce Dulbecco (DMEM) uzupełnionej inaktywowaną termicznie płodową surowicą bydlęcą (5% lub 10%)…”
KAUFMAN: „Trypsyna to enzym trzustkowy, który trawi białka.          BADANIE: „…Dodaliśmy [nie wyizolowano] 100 µl zawiesiny komórek bezpośrednio do rozcieńczeń próbki klinicznej i delikatnie wymieszaliśmy przez pipetowanie. Następnie hodowaliśmy zaszczepione kultury w nawilżanym inkubatorze w 37°C w atmosferze 5% CO2 i codziennie obserwowaliśmy efekty cytopatyczne (CPE). Użyliśmy standardowych testów łysinkowych dla SARS-CoV-2, które były oparte na protokołach SARS-CoV i koronawirusa zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS-CoV)…”
KAUFMAN: „Nie opisano żadnego eksperymentu z kontrolą ujemną. KAUFMAN: „Dlaczego dodaje się antybiotyki? Do hodowli stosowana jest technika sterylna. Bakterie można łatwo odfiltrować z próbki klinicznej za pomocą dostępnych w handlu filtrów (GIBCO) [3]. Wreszcie bakterie można łatwo zobaczyć pod mikroskopem i łatwo je zidentyfikować, gdyby zanieczyszczały próbkę. Stosowane specyficzne antybiotyki, streptomycyna i amfoterycyna (znane również jako „amfo-straszne”), są toksyczne dla nerek i w tym eksperymencie używamy komórek nerkowych! Należy również zwrócić uwagę, że są one stosowane w stężeniu „2X”, które wydaje się być dwukrotnością normalnej ilości. Z pewnością spowodują one uszkodzenie komórek Vero”.
BADANIE: „Kiedy zaobserwowano CPE, zeskrobywaliśmy monowarstwy komórek tyłem końcówki pipety…” Do prawidłowej interpretacji wyników wymagane są eksperymenty kontrolne. Bez tego, skąd możemy wiedzieć, czy to toksyczna zupa antybiotyków, minimalne odżywianie i umierająca tkanka chorej osoby spowodowała uszkodzenie komórek lub wirusa fantomowego? Właściwa kontrola składałaby się z tego samego dokładnego eksperymentu, z wyjątkiem tego, że próbka kliniczna powinna pochodzić od osoby z chorobą niezwiązaną z krukowicą, taką jak rak, które mają na swoich powierzchniach białka, w tym tzw. białko kolczaste?”         
I na koniec dr Kaufman wyjaśnia, że twierdzenie o sekwencjonowaniu genetycznym „wirusa” jest absurdalne, ponieważ nie ma dowodów na obecność wirusa. Jak zsekwencjonować coś, jeśli nie pokazałeś, że istnieje? ponieważ to nie zawierałoby wirusa”. Dr Kaufman pokazuje również, że naukowcy chcą wykorzystać uszkodzenie komórek i śmierć komórek jako dowód, że „wirus” jest w zupie, którą tworzą. Innymi słowy, naukowcy zakładają, że jeśli komórki umierają, to wirus musi zabijać. Ale dr Kaufman pokazuje, że istnieją oczywiste inne przyczyny uszkodzenia komórek i śmierci, które nie mają nic wspólnego z wirusem. Dlatego nie ma dowodów na to, że „wirus” jest w zupie lub w ogóle istnieje.
—Cytaty na zakończenie studiów i analiza Kaufmana—

Moje komentarze: Dr Kaufman robi tutaj kilka rzeczy. Pokazuje, że izolacja, w jakimkolwiek sensownym znaczeniu słowa „izolacja”, nie występuje. KAUFMAN: „Jak potwierdzasz coś, czego nigdy wcześniej nie pokazano? Do czego porównałeś sekwencje genetyczne? Skąd znasz pochodzenie materiału genetycznego, skoro pochodzi on z kultury komórkowej zawierającej materiał pochodzący od ludzi i całej ich mikroflory, krów płodowych i małp?” Po skandalu Corona - Nowe spojrzenie na życie 2021 22.04.21 BADANIE: „…Użyliśmy 50 µl lizatu wirusa do całkowitej ekstrakcji kwasu nukleinowego do testów potwierdzających i sekwencjonowania. Użyliśmy również 50 µl lizatu wirusa do zaszczepienia studzienki w 90% zlewnej 24-studzienkowej płytce.”  ale pierwotna substancja Prymstancja ma większą gęstość niż zgadzają się i obalają twierdzenia wirusologów. Laboratorium potwierdziło, że ten efekt nie jest SPECYFICZNY DLA WIRUSÓW i Efekt centralny, śmierć komórek tkankowych w probówce, uzyskujemy z tej substancji. Ludzie, rośliny i zwierzęta nie są zbudowane z wody „Najnowsze eksperymenty kontrolne dr Stefana Lanki dotyczące CPE w SARS-CoV-2 powodując wirusa. Stefan Lanka - zlecony w laboratorium , cytopatyczny efekt SARS-CoV-2, jest obalany. Szkoda, że wszyscy wirusolodzy ignorują te eksperymenty kontrolne, dopóki… https://www.youtube.com/watch?v=3ImwxgDWN88 
woda = 1,4 g / cm3. Woda jest polarna, a pierwotniak jest hydrofobowy. Pierwsza sensacyjna wiadomość jest tutaj. Eksperymenty kontrolne, które dr. potwierdza, że zgłoszony Primstance jest jak żel. W ten sam sposób, bez żadnego zainfekowanego materiału. CPE w eksperymencie kontrolnym dowodzi, że CPE nie jest wynikiem, dzisiaj i nie wykonuj ich”. DOWODY NAUKOWE - 21.04.2021: 22.04.21 co jest uważane przez wszystkich wirusologów za dowód na Pierwotność lub pierwotna substancja jest źródłem życia. Całe życie powstaje CPE w eksperymencie kontrolnym dowodzi, że termin infekcja jest antynaukowy: dlatego nie można i nie wolno twierdzić, że jest dowodem choroby rzekomego „sars-cov-2”.          https://t.me/Corona_Fakten/653          

22.04.21 Każdy musi dowiedzieć się, czym jest CPE. CPE to początek i koniec wirusologii.

NOWY ROZDZIAŁ W HISTORII: COVID-19 nie ma podstaw naukowych!

 https://odysee.com/@DeansDanes:1/brennpunkt04:6          

ODYSEE: 22.04.21 Film stworzony przez Igson Negrin - Primstance jest jak żel. obrazy pod mikroskopem to tylko artefakty. Ponadto nie istnieją: Źródło informacji: dr Stefan Lanka Pierwotność lub pierwotna substancja jest źródłem życia. Całe życie powstaje z tej substancji. Ludzie, rośliny i zwierzęta nie są zbudowane z wody, ale z pierwotnej substancji. Prymstancja ma większą gęstość niż woda = 1,4 g/cm3. Woda jest polarna, a pierwotniak jest hydrofobowy. Mózg składa się z pierwotnej substancji, w której „pływają” jądra i mitochondria. W mózgu nie ma komórek, ponieważ https://odysee.com/@provetrust:0/Primstance-1:6 
ODYSEE: Mózg – komórki nie istnieją 23.04.21  dwuwarstwa fosfolipidowa, białka transbłonowe, receptory i kanały jonowe. Aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, mikrosomy i rybosomy, „cytokeleton”, lizosomy nie istnieją w rzeczywistości. https://odysee.com/@provetrust:0/brainnew:2

"Mit wirusa to wygodne narzędzie kontrolowania ludzi. To jest właśnie podstawowa prawda. Jedynym antidotum na przebiegłe rozgrywki między politykami a producentami szczepionek jest edukowanie i zaprzestanie odgrywania roli ofiary tej w śmiertelnej próbie sił".

---- Przypisy tutejsze

Jak wspomniałem na wstępie tego artykułu, istnieją i inne przyczynki do omawianego tematu.
W końcowej części artykułu Teoria wiromu?  pisałem kiedyś jak od faktów ujawnionych w książce "Szczepienia pełne kłamstw" A. Moritza możliwe było przejście do pojęcia wiromu i zakwestionowania wirusów lub ich roli. W szczególności przytoczono dwa filmy z udziałem
dra Zacha Busha, gdzie wyjaśnia on to pojęcie. Także udowadnia, że wirusy nie są bezpośrednią przyczyną pandemii.

W artykule Ukrywane fakty o szczepieniach omawiałem książkę Iana Sinclaira SZCZEPIENIA - NIEBEZPIECZNE UKRYWANE FAKTY.
Tam w rozdz. 6  ODKRYTA TEORIA ZARAZKA poddane są w wątpliwość same złożenia teoretyczne dotyczące szczepień.
Np. "przeciwciała" nie gwarantują ochrony przed chorobą. Można mieć wiele przeciwciał w organizmie, ale nie mieć żadnej ochrony. Natomiast można nie mieć żadnych przeciwciał i być chronionym przed chorobą.
Jednym z przykładów jest wielka epidemia odry w USA od 1983 r., która wybuchła wśród kompletnie zaszczepionych dzieci, które posiadały wiele przeciwciał w organizmie.
To, że teoria przeciwciał jest nieprawdziwa, wykazano już kilkadziesiąt lat temu podczas badania, którego wyniki opublikowano w "British  Medical Journal" z maja 1950 r.
W podrozdziale TEORIA ZARAZKA podano szereg wypowiedzi znanych naukowców kwestionujących, że to zarazki są przyczyną wielu chorób.
W książce pojęciem zarazka objęto bakterie i wirusy. Co do tych drugich od pewnego czasu pojawiają się głosy, że ... mogą one w ogóle nie istnieć. O tym kontrowersyjnym temacie były wzmianki na naszej stronie ("egzosomowa teoria wirusów" dra Zacha Busha, pojęcie wiromu, stanowisko dra Thomasa Cowana itp.), podobnie kwestionuje się wyizolowanie wirusa SARS-CoV2 - patrz Wirus SARS-CoV2 - inne spojrzenie.

Dodatkowa ważna wiedza od dra Stefana Lanki https://youtu.be/NSTeUOWjE3Q .
Historię teorii infekcji opowiada niemiecki naukowiec, badacz, dr Stefan Lanke. Także o  badaniach i eksperymentach medycznych związanych z teorią chorobotwórczych bakterii i wirusów. Ufundował 100 tyś euro nagrody dla naukowca który przedstawi dowody naukowe potwierdzające tę teorię.

W nawiązaniu do cytowanych tutaj zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej (FOI) w kwestii czy są dowody na wyizolowanie wirusa przedstawiłem ponad rok temu wynik szerokich poszukiwań, z których wynikało że instytucje zdrowia/nauki na całym świecie nie mają żadnych zapisów dotyczących izolacji/oczyszczania SARS-COV-2, nigdzie i kiedykolwiek.
Patrz w artykule Wirus SARS-CoV2 - inne spojrzenie, gdzie znajdziesz i inne podobne informacje.

W przypadku Sars-Cov2 pojawiał się też wątek egzosomów, które naśladują działanie rzekomych wirusów (np. dr Andrew Kaufman), ale to mocno (?) dyskusyjna hipoteza, której tutaj nie podejmujemy.
Natomiast wg pewnych służb wywiadu w danym przypadku chodzi o całkowicie sztuczny twór tworzony już nie w nanotechnologii a w technologii femto (dużo mniejsze struktury). To też zagadnienie do osobnego omówienia.

Opr. L. Korolkiewicz

PS. Na naszej stronie znajdziesz bogactwo różnych treści jakie tu nagromadziłem na przestrzeni lat. Są różnej jakości, pewne się zdezaktualizowały, ale w sumie oddaje to przebieg wielu wydarzeń, ewolucję poglądów i wiedzy. Warto sięgać, a pomocą są podsumowania w postaci comiesięcznych Nowości  (czy widziałeś poprzednie?) oraz lokalna wyszukiwarka w stopce strony.

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.