Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Anty
Inne
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie


Ekologia dla zdrowia - twój wkład

(art. z 2007 r.)

W artykule Ekologia a zdrowie (http://www.lepszezdrowie.info/ekologia_a_zdrowie.htm ) pisaliśmy o powiązaniu ekologii ze zdrowiem i jakością życia.
Niewątpliwie jakość powietrza, wody, żywności, stopień promieniowania pochodzenia technicznego jak i dziura ozonowa przepuszczająca szkodliwe promieniowanie słoneczne, mają wpływ na zdrowie. Ekologia jest więc elementem profilaktyki a nawet higieny.
Wg specjalistów oraz coraz częściej w wystąpieniach polityków ekologia zyskuje rangę „być albo nie być” dla naszej cywilizacji. Przyznanie nagrody Nobla dla Al Gore wskazuje na zrozumienie wagi tematu i wzrost świadomości ekologicznej. Jak wiele zależy od naszej świadomości!

Z jednej strony ocieplenie klimatu spowoduje katastrofalne skutki, z drugiej dotychczasowy stopień eksploatacji naturalnych surowców postawi nas w sytuacji ich całkowitego wyczerpania. Ocieplenie klimatu jest złożonym zjawiskiem, które ma wiele przyczyn. Następują tu tzw. dodatnie sprzężenia zwrotne, które przyspieszają zjawisko.
Takim przykładem jest rozmrażanie zmarzlin i jezior krain północy i uwalnianie metanu (groźniejszy od dwutlenku węgla), co wzmaga efekt cieplarniany, a to z kolei powoduje dalsze rozmrażanie.
Zdaniem specjalistów z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF (dawniej World Wildlife Fund), 40% energii w naszym kraju jest marnowane. Marnotrawienie energii powoduje większą pracę elektrowni węglowych, które w naszym kraju wciąż stanowią ok. 90% jej źródeł (tzw. „brudna energia”). Przekłada się to na dodatkową produkcje dwutlenku węgla emitowanego w procesach spalania do atmosfery.

Największymi odbiorcami energii są gospodarstwa domowe – w tym ogrzewanie budynków (ponad 71 %), wody (15%), potem gotowanie posiłków - 7%, urządzenia elektryczne - 5% oraz oświetlenie - 2%. Duży udział ma przemysł, oświetlenie miast (ostatnio także reklam, budynków nocą itp.) – zjawiska jakby poza wpływem każdego z nas.
Jednak nie mów, że nie masz na to żadnego wpływu! Przekonasz się o tym w dalszym ciągu artykułu.
Ponadto, część z nas należy do decydentów (o różnej skali), którzy mogą zarządzić oszczędności w pracy, w gminie itd.
Tworzone są programy oszczędności w tej przemysłowej skali. Chociaż nie jest to tematem tego tekstu, to warto wspomnieć o polityce energetycznej, o sterowaniu popytem energii elektrycznej z zastosowaniem takich środków jak:

  •  Taryfy wielostrefowe (wieloczasowe) i specjalne
  •  Regulacja wysokości opłat za moc i energię, cen odbiorników i urządzeń instalacyjnych
  •  Ograniczenia produkcji energochłonnych odbiorników, ich mocy jednostkowej lub poprawa ich sprawności
  •  Ustawodawstwo, systemy umów, warunki dostaw
  •  Limitowanie poboru mocy i energii
  •  Sterowanie programowe
  •  Alternatywne źródła energii, zwłaszcza źródła odnawialne.


Np. spalanie biomasy (odpady drewna, słoma, wierzba energetyczna itp.) aczkolwiek produkuje dwutlenek węgla, to jednak przedtem te surowce pochłonęły go w procesie wzrostu (natomiast duże wątpliwości i protesty budzi koncept poświęcania obszarów rolnych na uprawy kukurydzy i podobnych roślin jadalnych na biopaliwa).
Coraz bardziej powinna być wykorzystywana energia słońca i wiatru, olbrzymi potencjał (zwłaszcza w Polsce) ma geotermia. Te nowe technologie są jednak kosztowne i wymagają inwestycji w rachunku dłuższej perspektywy, a zatem strategicznych i przy wsparciu państwa.

Także nowe perspektywy w zakresie zarządzania energią daje rozwój technologii w zakresie aparatury pomiarowej i  automatyki sterującej. Możliwe staje się konstruowanie stosunkowo niedrogich układów pomiarowych, dostosowanych do skomplikowanych taryf, o złożonej strukturze wewnętrznej. Rozwija się systemy kierujące pracę niektórych odbiorników a nawet całością energetyki domowej.
Opracowano już konstrukcje domów, które prawie nie potrzebują energii na podgrzewanie (budownictwo pasywne, itp.)
Także osobiście możesz się przyczynić do wielu oszczędności – rolę tu gra efekt skali. Nawet niewielkie oszczędności pomnożone przez miliony osób staną się znaczące. (Wg opracowań GUS pojedynczych gospodarstw domowych jest w Polsce ponad 14.164.000 -„Prognoza gospodarstw domowych na lata 2003-2030”).

Możesz choćby przyczynić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. A przy okazji zadbasz także o... zawartość własnego portfela. Oszczędność energii oznacza mniejsze koszty. Nawet jeśli kiedyś okazałoby się, że ocieplanie klimatu ma głównie pozaludzkie przyczyny (np. okresowa zmiana aktywności Słońca), to pozostaje aspekt ekonomiczny.

Oczywiście ekologia dla zdrowia, to nie tylko ekonomia energetyczna, ale w tym artykule skupimy się przede wszystkim na tym.

Poniżej podaję niektóre proste sposoby, które powinny stać się nawykami człowieka o świadomości ekologicznej.

Warto więcej o tym poczytać, ponieważ nie sposób omówić w tym artykule wszystkie dostępne środki a zapewne są i takie, o których nawet jeszcze w ogóle nie wiemy, albo nie zdajemy sobie sprawy z pewnych technicznych niuansów.

Samochody

Korzystaj maksymalnie z transportu publicznego. Jeśli już musimy jeździć samochodem, rób to w ekologiczny sposób - włączaj silnik bez wciskania pedału gazu, nie „grzej” silnika na postoju, jak najszybciej wrzuć wyższy bieg, unikaj gwałtownego hamowania i przyspieszania. Jeźdź wolniej - przy prędkości 120 km/h zużywasz aż 30 proc. paliwa więcej niż przy 80 km/h. Poczytaj o technikach ekonomicznej jazdy. Zmieniaj opony na sezonowe - dopasowując je do pór roku, masz 3-procentowe oszczędności w zużyciu paliwa. Dokonuj przeglądów technicznych. Oczywiście modne ostatnio samochody terenowe stosowane do jazdy po mieście, to ekologiczny i ekonomiczny bezsens.
Skoro wiążemy ekologię ze zdrowiem, to na pewno jazda rowerem zamiast samochodem lub pokonywanie krótszych odległości pieszo wyjdzie na dobre zarówno zdrowiu jak i środowisku.

Segregowanie odpadów

Wiele produktów, półproduktów i surowców przemysłowych można wyprodukować dużo mniejszym kosztem energetycznym i bez zubożania środowiska przez odzysk zużytych materiałów zamiast wytworzenia „od podstaw”. Ma to więc znaczący, chociaż pośredni, wpływ na ocieplenie klimatu.
Papier, szkło, plastik i metale wrzucaj do oznakowanych pojemników.
Szanujmy drzewa - ostoję zdrowego klimatu, źródło tlenu. Każda tona papieru wyprodukowanego z makulatury pozwala oszczędzić 4,4 KWh prądu i uratować 19 stuletnich drzew!
Na przykładzie Warszawy: 80% odpadów trafia na wysypiska śmieci. Ocenia się,  że właśnie 80% odpadów komunalnych to materiały użyteczne. Niestety w r. 2006 w ramach zbiórki selektywnej zagospodarowano tylko ok. 2% odpadów, a policzono że teoretycznie ta liczba może zbliżyć się do 30% (wagowo).
Gdy brakuje koło ciebie pojemników na selekcjonowanie śmieci, widzisz jakieś niepokojące zjawiska lub masz pomysł na lepszą gospodarkę surowcami wtórnymi - zadzwoń na infolinię "czystość": 0-800-800-117.

Selekcjonowanie odpadów, zbieranie makulatury to jednak nie wszystko.
Wykorzystuj oszczędnie papier, drukuj i pisz brudnopisy na odwrocie już używanych arkuszy, nie wyrzucaj nie zapisanych zeszytów – czyste kartki przydadzą się jeszcze tobie lub twemu dziecku na rysunki. Płacenie rachunków elektronicznie (przez Internet, przez komórki, tzw. polecenia zapłaty z konta, itp.) zaoszczędziłoby mnóstwo papieru marnowanego na drukowanie rachunków.
Zrezygnuj z jednorazowych plastikowych torebek na zakupy. Jednorazówki zaraz po przyniesieniu sprawunków do domu przeważnie lądują w śmietniku a potem na wysypisku śmieci. Będą tam zalegać przez co najmniej 200 lat, bo tyle wynosi czas ich naturalnego rozkładu. Co roku świat zużywa bilion takich toreb.
Do sklepu wybieraj się zatem z koszykiem lub płócienną torbą. Już w niektórych sieciach handlowych (np. IKEA) zamieniono torby plastikowe na papierowe wielorazowego użytku, wykonane z makulatury.

Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika. Zawarte w nich chemikalia, zwłaszcza metale ciężkie, są niebezpieczne dla środowiska. Wrzuć je do specjalnych pojemników stojących m.in. w supermarketach. Podobnie, zużyty sprzęt AGD i RTV przekazuj do wyspecjalizowanych punktów zbiórki - będzie dzięki temu przeznaczony do utylizacji. Oszczędzamy więc surowce, energię i chronimy przyrodę przed śmieciami.

Zauważ, że wyrzucanie sprzętów i w ogóle śmieci na pola lub do lasu (niestety ten obrazek często widzi się wokół miast), to nie tylko gwałt na przyrodzie. Jak tak dalej pójdzie, to nie będzie chciało się pójść/pojechać do lasu na spacer. Albo będziemy jeździć dalej (ale czy nam się zechce?), co nie jest korzystne ekologicznie, albo będziemy spacerować (jeśli), po zadymionych ulicach. Tak czy inaczej - cierpi człowiek.

Unikaj produktów wielokrotnie pakowanych. To dodatkowe śmieci! Wybieraj towary producentów, którzy stawiają na ekologię, np. przyjmują z powrotem butelki po napojach. Kupuj w secondhandach - ubrania używane drugi raz chronią środowisko (i twoją kieszeń!).
Jeżeli to tylko możliwe, korzystaj z opakowań wielokrotnego użytku. Nie wyrzucaj np. plastikowej butelki po płynie do prania. Możesz ja napełnić tym samym płynem kupionym w opakowaniu uzupełniającym - bardziej przyjaznym środowisku.

Kupuj polskie towary. Konieczność przywiezienia ich np. z Chin oznacza długi transport związany z dużą emisją dwutlenku węgla. Jeśli chodzi o żywność, to zalecenia dietetyki mówią o przewadze rodzimej produkcji, zwłaszcza owoców i warzyw, do których nasze organizmy są lepiej przyzwyczajone. Ponadto długi transport i przechowywanie/konserwacja obniża wartość żywności importowanej.

Dom

Wspomnieliśmy już o energooszczędnych domach przyszłości. Niezależnie od akcji termoizolacyjnej budynków (można uzyskać 25% bezzwrotnej premii bankowej w przypadku wzięcia kredytu na termoizolację), już teraz sam możesz sporo zaradzić. Sprawdź, czy twój dom jest dobrze uszczelniony i ocieplony. Szczelne okna i drzwi, a także dobra izolacja ścian pozwalają oszczędzić nawet do 50 procent energii. To szeroki temat – odsyłam do specjalistycznych artykułów czasopismach budowlano-instalacyjnych.
Niewątpliwie największy efekt można uzyskać budując nowy dom lub remontując go - warto wtedy zadbać o dodatkową izolację, wymianę okien, unowocześnienie systemów wentylacji i ogrzewania.
Nie należy zastawiać grzejników - może to nas narazić na straty rzędu nawet 5% energii. W sypialni i rzadziej odwiedzanych pomieszczeniach najlepiej utrzymywać temperaturę 160C.
Najtańszą eksploatację zapewniają piece akumulacyjne nowej generacji, węglowe piece retortowe i kotły kondensacyjne.
Za grzejnikami zainstalować możemy ekrany odbijające promieniowanie (to ok. 5% oszczędzonego ciepła). Najwięcej kosztować może wymiana grzejników na nowocześniejsze, lecz to oznacza przy okazji zmniejszenie oporów i strat związanych z wieloletnim osadem kamienia. Warto także pamiętać o ich właściwym umiejscowieniu – jeżeli nie znajdują się pod oknami, to przy okazji wymiany rur możemy je tam przenieść.
Unikniemy dużych strat ciepła, jeśli wentylacja w mieszkaniu będzie dostosowana do kubatury pomieszczeń i rodzaju ogrzewania. Należy rozważyć możliwość odzysku ciepła z powietrza przez tzw. rekuperację.
Kiedy w chłodne dni trzeba wywietrzyć mieszkanie, zamknij kaloryfer, otwórz okna na kilka minut, a potem je zamknij i uruchom ogrzewanie. Przykręcaj kaloryfer na noc. Ustawienie nocne może zmniejszyć zużycie ciepła nawet o 15 proc.
Pamiętaj, by różnica temperatury w dzień i w nocy nie była większa niż 5 st. C.

Kąpiele

Wiadomo, że krótki prysznic wymaga dużo mniej wody i ciepła niż kąpiel w wypełnionej wannie.
Ponieważ mam zalecenie medyczne by co jakiś czas brać gorącą kąpiel ziołową, obudziło to moje sumienie – taka kąpiel to spory wydatek energetyczny na podgrzanie wody. Eksperymenty z prysznicem pokazały mi, że można przyzwoicie  umyć się całemu nawet w paru litrach wody. Może to przesada, ale dzięki temu nawet duża gorąca kąpiel nie zaburza ogólnego bilansu.
Otóż: namydlamy całe ciało mokrą gąbką, co już jest wstępnym myciem. Potem ściągamy pianę suchą gąbką a następnie bierzemy krótki prysznic płuczący chłodną wodą … i już!
Przy okazji – chłodne lub naprzemienne (zimne/gorące) prysznice hartują.

Zakręć wodę, gdy się golisz lub myjesz zęby. Nie pozwól, by przez cały czas owych czynności woda niepotrzebnie płynęła (zresztą nie tylko o energię podgrzewania tu chodzi – sama woda staje się coraz bardziej deficytowa). Prosty stary zwyczaj – kubeczek do mycia zębów dla każdego domownika.
Podobnie z ręcznym zmywaniem.

Gotowanie

* należy gotować tylko taką ilość wody, jaka jest aktualnie potrzebna
* małe ilości wody lepiej ogrzać grzałką elektryczną lub czajnikiem elektrycznym
* przygotowanie kawy czy herbaty w ekspresie wymaga mniejszej ilości energii niż gotowanie wody w czajniku na płycie grzewczej lub kuchni gazowej. Uwaga – picie bardzo gorących napojów nie jest zdrowe!
* należy gotować w małej ilości wody w zamkniętych naczyniach (pod pokrywką)
* do potraw o długim czasie gotowania powinno się wykorzystywać szybkowar (zaoszczędzamy w ten sposób 70% czasu i około 40% energii)
* garnki, patelnie powinny mieć dno gładkie i dobrze przewodzące ciepło
* brud lub warstwa spalenizny na zewnętrznej stronie garnka sprawia, że do podgrzania potraw zużyjesz nawet o połowę energii więcej niż wtedy, gdy naczynie jest czyste
* usuwając systematycznie kamień w naczyniach do gotowania wody można zaoszczędzić około 10% energii
* wielkość garnka winna być dopasowana do wielkości płyty grzejnej (średnica garnka powinna być o 2 cm większa od średnicy płyty grzejnej)
* w przypadku kuchni elektrycznej można wykorzystać już dostarczoną energię cieplną i wyłączać płytę grzejną już na 10 min. przed końcem gotowania (inercja cieplna płyty).

I jeszcze uwaga z punktu widzenia dietetyki (chociaż nie stosuje się to do wszystkich typów metabolicznych) - większy udział potraw surowych (surówki, owoce, orzechy itp.) może nie tylko zaoszczędzić energię, ale i przysporzyć nam lepszego zdrowia. Niektóre potrawy lepiej blanszować niż gotować – nie tracimy wtedy wielu cennych składników naturalnych.

Energia elektryczna

Zużywaj mniej prądu. W raporcie Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ze stycznia 2006, opracowanym na zlecenie WWF czytamy, iż „(...) potencjał redukcji zużycia energii elektrycznej w średnim polskim gospodarstwie domowym wynosi ponad 21%.
Kupując sprzęt AGD, należy zwrócić uwagę na jego efektywność energetyczną. Najbardziej przyjazne dla są urządzenia klasy A++. A+, A. Najmniej - D,  C i B. Energooszczędna lodówka zużywa około 1/3 energii elektrycznej mniej, a pralka - nawet o połowę.

Zanim kupisz nowe urządzenie elektryczne, sprawdź, które pobiera mniej mocy - jest to podane w watach np. urządzenie o mocy 1 000W zużywa w ciągu godziny 1kWh prądu, a urządzenie o mocy 500W tylko 0,5kWh. Gdy kupujesz nowy sprzęt AGD zwróć uwagę na jego pobór mocy, litera "A" oznacza najniższy, zaś "G" najwyższy.

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Jest to przede wszystkim bodajże najdroższe źródło ciepła. Jeśli nie ma innego wyjścia, to przy wykorzystywaniu odbiorników elektrycznych do ogrzewania pomieszczeń należy korzystać z urządzeń sterujących ich pracą , głównie programatorów cyfrowych. Urządzenia te umożliwiają automatyczne załączanie i wyłączanie odbiorników elektrycznych oraz pozwalają zaprogramować cykl pracy urządzenia w określonych godzinach doby np.: pobór energii elektrycznej w tańszej strefie. Najbardziej efektywne są nowoczesne piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem.

PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

* moc podgrzewacza należy dopasować do potrzeb
* należy instalować przepływowy podgrzewacz wody w pobliżu wanny lub prysznica
* używając przepływowych podgrzewaczy wody można zaoszczędzić do 20% energii i wody.

PRALKA

Nowa pralka zużywająca ok. 50 litrów wody potrzebuje tylko 1/3 energii w porównaniu do pralki sprzed 25 lat.
W przypadku tych urządzeń warto kupować urządzenia o wysokiej klasie energooszczędności.
Poza możliwością kupna nowych, oszczędnych pralek (co niestety wiąże się ze sporym wydatkiem), wystarczy uruchomić pranie ... w nocy - czyli w godzinach od 22:00 do 6:00.
Ceny jednostkowe prądu w okresie nocnym w zależności od taryfy i dostawcy energii są na ogół dwa razy niższe niż w dzień. Po szczegóły należy udać się na strony internetowe dostawców energii.
Pamiętaj:
* pranie wstępne należy stosować tylko wtedy, gdy pranie jest mocno zabrudzone. Rezygnując z prania wstępnego, możemy zaoszczędzić 20% wody i energii. Warto prać w niższej temperaturze, gotowanie bielizny wymaga dwa razy więcej energii niż jej wypranie w 600C, przy średniozabrudzonej bieliźnie wystarczy używać programów 30 i 400C.
* przy mniejszej ilości prania pralka pobiera tyle samo energii, co przy pełnym bębnie
* w przypadku, gdy pralka posiada programy ekonomiczne, należy z nich korzystać wg zaleceń producenta
* przy mało zabrudzonym praniu najlepiej stosować temperaturę 600 C
* Jeśli używamy suszarki do bielizny, pamiętajmy aby była całkowicie wypełniona. Dzięki temu zaoszczędzimy do 30% energii elektrycznej. Zanim włożymy bieliznę do suszarki powinniśmy ją dobrze odwirować, może zredukować to zużycie energii przez suszarkę nawet do 25%. Właściwie dobrany stopień suszenia pozwoli nam ochronić tkaninę, ale i zaoszczędzić energię.
Szczególnie oszczędna jest suszarka kompensacyjna, suszy w temp. 450C chroniąc tkaniny, a wbudowana pompa ciepła pozwala odzyskać nawet 50% odprowadzonego ciepła w procesie suszenia, czyli dokonać 50% oszczędności.

ZMYWARKA

Zmywarki w domu nie są już symbolem leniwej lecz gospodarnej pani domu. Stosując zmywarki, oszczędzamy wodę i energię. Tą samą ilością wody zmywarka zmyje do trzy razy więcej naczyń niż my podczas mycia ręcznego. Zużyje przy tym tylko połowę energii na podgrzanie wody (to oczywiście zależy też od sposobu ręcznego zmywania).
Jednak zmywarkę trzeba ładować do pełna, maksymalnie wykorzystujemy przy tym potrzebną energię. Przy normalnie zabrudzonych naczyniach korzystajmy z programu 500C, w porównaniu z programem 600C pozwala to zaoszczędzić nawet 30% energii. A jeśli naczynia są lekko zabrudzone lub muszą być szybko umyte, lepiej korzystać z programu krótkiego lub ekonomicznego.
Pamiętaj:
* przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć resztki jedzenia
* jeśli płuczesz naczynia przed włożeniem ich do zmywarki korzystaj z chłodnej wody
* należy ustawiać naczynia zgodnie z instrukcją producenta zmywarki
* należy używać oszczędnego programu suszenia.

LODÓWKA, CHŁODZIARKA, ZAMRAŻARKA

Zdecydowanie bardziej energooszczędne okazują się lodówko-zamrażarki, niż osobne wolnostojące lodówki i zamrażarki. Zamrażarki zużywają ok. 20% mniej prądu niż zamrażalniki, ale aby opłacało się ją włączyć do prądu, powinna być przynajmniej w 2/3 zapełniona.
Wymiana 10-letnich i starszych urządzeń na nowe pozwala zaoszczędzić nawet 45% kosztów energii - przy zakupie nowego sprzętu warto wybierać te energooszczędne, z klasą A i wyżej. Wielkość lodówki najlepiej warto dopasować do potrzeb, zbyt duże niepotrzebnie zużywa energię na przestrzeń niewykorzystywaną. Kupując chłodziarko-zamrażarkę w klasie energetycznej B zamiast w C możesz zaoszczędzić około 26% energii elektrycznej.

* lodówkę należy często odmrażać
* należy dbać o prawidłowy stan uszczelek. Sprawdź szczelność drzwi lodówki - włóż pomiędzy nie kartkę papieru. Jeżeli da się ją z łatwością wyciągnąć, - to znaczy; że trzeba wymienić uszczelkę.
* zamrażarki nie powinno się otwierać zbyt często
* lodówka powinna być ustawiona z dala od wszelkich źródeł ciepła i nie powinna być narażona na bezpośrednie promieniowanie słoneczne
* do lodówki wkładamy tylko potrawy ochłodzone i w miarę możliwości w szczelnych pojemnikach
* krata skraplacza lodówki (z tyłu) nie może być przykryta. Trzeba też pozostawić wolą przestrzeń między tylną ścianka lodówki a ścianą, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza z wymiennika ciepła z tyłu urządzenia.
* Optymalna temperatura chłodziarki to 70C a zamrażarki -180C. Każdy dodatkowy stopień mniej wymaga więcej prądu i więcej kosztuje a wcale przy tym nie wpływa na długość utrzymania świeżości produktów. Zmniejszenie temperatury chłodziarki z 70C do 30C powoduje zużycie ok. 30% prądu więcej.
* Należy rozmrażać zamrażarkę zawsze, gdy nagromadzi się na niej warstwa lodu, zużywa wówczas bowiem więcej prądu.
* Ergonomiczne rozłożenie produktów w lodówce pozwala skrócić czas sięgania po nie, zatem czas utraty wychłodzonego powietrza będzie odpowiednio krótszy.
* Do lodówki należy wkładać ostudzone potrawy w przykrytych pojemnikach.
* Wyjeżdżając na urlop warto zmniejszyć temperaturę w lodówce o kilka stopni, a przed dłuższą nieobecnością lepiej wyłączyć ją i pozostawić otwarte drzwi.

URZĄDZENIA STANDBY

Bardzo zwiększyła się wokół nas ilość najrozmaitszych urządzeń elektronicznych. Tutaj efekt skali jest niesamowity. Jak dowodzą badania aż 20% energii zużywanej w Europie pochodzi z urządzeń używających trybu stand-by"! To podstępny pożeracz energii w naszych domach.

Właściwie prawie każde urządzenie RTV jest wyposażone w taką opcję. Objawia się to świeceniem diody na urządzeniu, sygnalizującej tryb podtrzymania. A przecież w naszych domach coraz popularniejsze jest posiadanie kilku telewizorów czy komputerów, czy drukarek.

Gdyby tylko ograniczyć użycie tych urządzeń o połowę, rocznie zmiejszylibyśmy emisje tego gazu, tylko w naszym kraju o 1mln ton! W większej skali efekt ten jest oczywiście ogromny!

SPRZĘT KOMPUTEROWY

Najlepszym rozwiązaniem dla ograniczenia zużycia energii przez komputer jest kupno laptopa.
Ze względu na pracę na bateriach, procesory, karty graficzne czy dyski twarde dla laptopów projektowane są od podstaw by pracować wydajnie a jednocześnie zużywać minimalną energię.

Nowoczesny laptop średniej klasy o dobrej wydajności pobiera do ok. 60-90 watów mocy, natomiast komputer stacjonarny o podobnej wydajności np. z dwurdzeniowym procesorem i dobrą kartą graficzną potrzebuje od 350 do nawet 450W.
Laptopy mają także systemy programowego oszczędzania energii (tryb wstrzymania lub hibernacji).
Ważne jest wyłączanie drukarki gdy jej nie używamy. Ponad 90% jej energii zużywanej jest w ciągu roku na stand-by. Pozostałe 10% to samo drukowanie!

Nie zostawiaj także w gniazdku zasilaczy (np. laptopów, drukarek), czy ładowarek do telefonu komórkowego. One pożerają prąd także wtedy, gdy urządzenia którym służą, nie są do nich podłączone.

Oświetlenie

Zmień żarówki na energooszczędne (tzw. świetlówki kompaktowe)*. Zużywają o 80 proc. energii miej niż te tradycyjne, a do tego są od nich 10-13 krotnie trwalsze przy 5-krotnie wyższej efektywności świetlnej. Warto to zrobić wszędzie, gdzie światło świeci się dłużej niż godzinę dziennie.
Pomimo zatem wyższej ceny  koszt ich zakupu się zwraca nie tylko poprzez zaoszczędzenie energii.
Lampy o mniejszej mocy generują również mniej ciepła, co oznacza, że klimatyzacja nie musi działać tak intensywnie — kolejna możliwość zaoszczędzenia energii zwłaszcza w pomieszczeniach biurowych.
- W dużych pomieszczeniach warto umieścić kilka źródeł energii, niezależnie zasilanych, które można selektywnie wyłączać/włączać zależnie od aktualnej potrzeby.
- W oddzielnych pomieszczeniach aktualnie nieużywane oświetlenie wyłączać. Rób to jednak tylko wtedy, gdy wychodzisz z pomieszczenia na dłużej niż 6 minut. Częste wyłączanie i włączanie, zwłaszcza energooszczędnej żarówki, powoduje bowiem większe zużycie prądu.
- Regularnie należy czyścić oprawy oświetleniowe, zaniedbane mogą zmniejszyć skuteczność świetlną nawet o 20-50%
- W przypadku oświetlenia zewnętrznego dobrze zastosować czujnik ruchu, wówczas światło zapali się tylko wtedy, gdy ktoś będzie w rejonie oświetlanym.

Pomaluj sufit i ściany na jasne kolory. Pomieszczenie wyda się jaśniejsze i będzie wymagało mniejszego oświetlenia.

--

Nie wszystkie wymienione działania proekologiczne, chociaż proste, pasują każdemu – jesteśmy wygodni i niechętnie rezygnujemy z pewnych udogodnień. Wystarczy jednak zastosować niektóre, a już wniesiemy swój wkład w ochronę środowiska i zdrowie. W programie minimum ograniczając się w jednym będziemy mogli trochę pofolgować w tym, co dla nas jest nieodzowne – tak jak w podawanym przeze mnie przykładzie o kąpieli.

Opracował L. Korolkiewicz
(wykorzystano materiały RWE Stoen, Rockwool, GUS, Pani Domu, …)

------
* Przeglądajac ten artykuł z 2007 po latach powinienem niektóre rzeczy skorygować, ale postanowiłem zachować oryginał dla świadectwa czasu :)
Co do żarówek, to niestety świetlówki są złym wyborem, pisałem o tym m.in. w art. Tęsknota za żarówką.

A postęp techniczny, nowe sposoby na oszczędności - wciąż trwa...

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty

Zapisz się na 
Biuletyn

(Twoje dane sa całkowicie bezpieczne,
za zapis -
upominek)

 

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

Dla
Stefana G

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-20    admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.