Startowa
Do nadrzędnej
Nowości
English
Komunikaty
Pro
Anty
English articles
O nas
Współpraca
Linki
Polecamy
Ściągnij sobie
Zastrzeżenie   

 

„Pandemia c19” dla opornych             

Uwaga ogólna do tutejszych stron
- ze względu na starszą technologię, są one dostosowane do czytania na komputerze,
na telefonach - zaleca się czytać w poziomie.

Chociaż podsumowań dot. C-19 było już sporo i z różnych stron [ np. https://vk.com/video-201956532_456241258 ], to pojawiają się następne.

W tym wpisie przekażę dwa dalsze. Dodaje parę uwag w nawiasach [   ].
Ilustracje są pobrane ze źródeł zewnętrznych - mogą tu zniknąć jeśli znikną i tam.


A. Nieoceniony dr Piotr Witczak zrobił skrótowo swoje dotykając ważniejszych zjawisk. Cytuję za wpisem z twittera 
(wątek z 20 odcinków). Niektóre ilustracje są pobrane z czołówek cytowanych (linki) materiałów.

Przegląd najważniejszych covidowych faktów, czyli „pandemia c19” dla opornych

"Łatwiej jest oszukać ludzi niż przekonać ich, że zostali oszukani" …w szczególności przy wszechobecnej cenzurze, korpomediach oraz zależnej od koncernów i polityków nauce. Połączmy kropki...

W listopadzie 2020 roku 22 naukowców (spec. z genetyki, wirusologii, immunologii, mikrobiologii, diagnostyki molekularnej) zrzeszeni w ICSLS uznali, że test RT-PCR jako specyficzne narzędzie diagnostyczne do identyfikacji wirusa SC2 jest „bezużyteczny” https://cormandrostenreview.com/report/   [co wiadomo już od dawna z wielu innych badań i opinii fachowców]

Powołując się na badanie EPIC dr @normanpie [prof. Norman Pieniążek] (pełnił funkcje dyrektora laboratorium diagnostyki molekularnej w @CDC przez 24 lata) wskazuje, że próbki wymazów z nosogardła nie są wiarygodne do diagnozy infekcji https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728150/ .

fragment wypowiedzi prof. Pieniążka

Zapalenie płuc to główna przyczyna hospitalizacji i zgonów dorosłych https://cdc.gov/media/releases/2015/p0714-pneumonia-hospitalizations.html .
Większość zapaleń płuc ma nieznaną etiologię, tylko w 14% wykryto wirusy.

Wiele patogenów odpowiada za objawy „covid”.  Ten obszar łatwo "zagospodarowała” rutynowa i wadliwa diagnostyka c19.

CDC o wątpliwościach dot. patogenów

Dlatego istotna część zachorowań identyfikowanych przed pandemią C19 jako grypa lub zakażenia grypopodobne (w ogromnej większości raportowane wyłącznie na podstawie wywiadu) w 2020 i 2021 r. opisano jako covid.

25.03.21 pisał o tym specjalista PCR, genetyk, prof. Zieliński w książce Kowidowy zawrót głowy [patrz pkt 12 Suplementu w Kowidowe książki].

ilustracja z książki "Kowidowy zawrót głowy"ilustracja z książki "Kowidowy zawrót głowy"

fragment z książki "Kowidowy zawrót głowy"

Na przykład, niezależna analiza śmiertelności ogólnej dla Kanady wykazała, że nie było szczególnej sytuacji epidemiologicznej a nadmiarowa umieralność miała związek z reakcją na "pandemię". Poniżej wykres śmiertelności dla Szwecji na przestrzeni lat.

wskaźnik umieralności historycznie

"there was no COVID-19 pandemic"

W Polsce w 2020 sytuacja epidemiologiczna była tak „trudna”, że postawiono MNIEJ rozpoznań ARDS i "niewydolności oddechowej”, zapaleń płuc, wykonano mniej RTG i TK klatki piersiowej, spadła liczba respiratoroterapii względem 2019 (oficjalne dane MZ)
https://ordomedicus.org/vi-posiedzenie-komisji-sledczej-lek-jerzy-milewski-2/ 
[ pisaliśmy o tym w ramach nowości listopada 2021 ]

Nawet mimo wadliwej diagnostyki odnotowano:
- śmiertelność SC2 (IFR) to ok 0,15%
- umierają głównie osoby starsze z wielochorobowością
- „zgon covid” to abstrakcja, bo w 91% przypadkach lekarze nawet błędnie identyfikują zapalenia płuc jako rzeczywistą przyczynę zgonu

Zdjęciezaraźliwość w trakcie Covid-19 krajami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epidemiologiczne błędy klasyfikacji śmierci

statystyka il. zgonów z powodu Covid-19 wg wieku

Tajemnicze pochodzenie SC2:
- sekwencja kodująca region CFS białka kolca SC2 opatentowana przez Modernę w 2016?
- genom SC2 wykryty w ściekach w marcu 2019?
- przeciwciała anty-SC2 wykryte w próbkach krwi sprzed pandemii?
- pochodzenie laboratoryjne niewykluczone (Lancet)?

na tropie pochodzena Sars-Cov-2

na tropie pochodzena Sars-Cov-2

na tropie pochodzena Sars-Cov-2

na tropie pochodzena Sars-Cov-2

Armagedon w 2020 spowodowały głównie ograniczenia hospitalizacji (2 mln mniej!) i procedury opóźniające dostęp do OZ, w szczególności w sezonie infekcji
https://ordomedicus.org/skutki-restrykcji-rzadowych-dla-funkcjonowania-sluzby-zdrowia-w-2020-i-2021-roku/
Szacowano 18 tys dodatkowych zgonów rocznie TYLKO z powodu opóźnień diagnoz najczęstszych przyczyn raka

udział w śmiertelności generowanej przez media masowej histerii i efekt nocebo (strach)

Istotny udział miała generowana przez media masowa histeria i efekt nocebo (strach)
https://mdpi.com/1660-4601/18/4/1376.

Wśród głównych czynników ryzyka „zgonu covid” były niepokój i zaburzenia lękowe
https://cdc.gov/pcd/issues/2021/21_0123.htm .

W odpowiedzi do
Na całym świecie wprowadzono lockdowny - "największa porażka polityki w czasach pokoju we współczesnej historii” tandfonline.com/doi/full/10.10 przy niewielkim lub żadnym wpływie na śmiertelność „covid”, ale ogromnych kosztach gospodarczych i społecznych sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022
 

…i symboliczne maseczki
- brak lub niewielka skuteczność
- istotne klinicznie skutki uboczne
- nieefektywne kosztowo
- zagrożenie ekologiczne
- nieuzasadnione wobec skali zagrożenia epidemiologicznego

http://proremedium.pl/2022/04/24/ocena-zasadnosci-powszechnego-stosowania-masek-w-zapobieganiu-covid-19/  (analiza obejmująca >180 publikacji naukowych)

…i przymus do szczepień, które prawdopodobnie nie zmniejszyły ogólnej śmiertelności [1, 2] i zachorowalności (all cause morbidity) [3] ze względu na bezprecedensową skalę niedoszacowanych skutków ubocznych [4, 5]

Zdjęcie

korzyści vs szkodliwość szczepień

1 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4072489 
2 http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28055.09124 
3 https://scivisionpub.com/pdfs/us-covid19-vaccines-proven-to-cause-more-harm-than-good-based-on-pivotal-clinical-trial-data-analyzed-using-the-proper-scientific--1811.pdf
4 https://frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2021.756633/full#T1 
5 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ctd2.35

Jak to możliwe, że większość świata naukowego jest w błędzie? Z tego samego powodu co:
- przez 30 lat cholesterol uważano za główną przyczynę miażdżycy, a dowody za homocysteiną ignorowano
- „skuteczny i bezpieczny” lek Vioxx spowodował >140 000 zawałów serca i >55 000 zgonów

historia tragedii Vioxx

wpływ otyłości na zaburzenia naczyniowe

wpływ poziomu homocesteiny na zaburzenia naczyniowe

Nauka jest silnie zależna od korporacji i przesiąknięta poprawnością polityczną.

Medycyna wykorzystywana jest jako narzędzie do osiągania celów polityczno-biznesowych

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/eci.12074
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000355 
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020138 
https://bmj.com/content/376/bmj.o702 

Iluzja Medycyny Opartej na Dowodach

[O tym artykule https://www.bmj.com/content/376/bmj.o702  pisaliśmy tutaj  -  Dr Robert Malone o Medycynie Opartej na Dowodach (EBM) plus tamtejsze odniesienia do podobnych starszych artykułów o "wiarygodności" Medycyny Opartej na Dowodach ]

Nic dziwnego, że stosowano drogi i nieskuteczny Remdesivir [1] (nierekomendowany przez WHO [2]), a dyskredytowano tanie i bezpieczne leki o potencjale terapeutycznym [3, 4]
1 https://cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD014962/full 
2 https://bmj.com/company/newsroom/who-guideline-development-group-advises-against-use-of-remdesivir-for-covid-19/
3 https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf 
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34919079/ .

Nie powinno również dziwić, że wskazywano szczepionki jako jedyne skuteczne remedium, jednocześnie nie promując, a nawet zakazując postaw prozdrowotnych zamykając ludzi w domach

Zgony na Covid-19  a poziom witaminy D3

braki żywieniowe i mineralne a zakażenia koronawirusem

jakość żywienia arzyzyko Covid-19

 

styl życia a zagrożenia choroby Covid-19

Po co to wszystko?
Zysk, władza, kontrola. Miliardy zarobione na testach, maskach, lekach. Ograniczone prawa obywatelskie, większe uzależnienie społeczeństw od rządów i instytucji międzynarodowych, cyfrowe ID.
Dlatego nie zapominajmy, co nam zrobili „w imię nauki”.

 

B. Opinia i oświadczenie 17 000 lekarzy i naukowców

Za streszczeniem Alter Shot TV  @altershot_tv  na twitterze, 11 maj, na podstawie IV oświadczenia www.globalcovidsummit.org  (GCS).

My, lekarze i naukowcy medyczni całego świata, zjednoczeni wiernością przysiędze Hipokratesa, uznajemy, że katastrofalna polityka zdrowia publicznego COVID-19 narzucona lekarzom i naszym pacjentom jest kulminacją skorumpowanego sojuszu medycznego złożonego z instytucji farmaceutycznych, ubezpieczeniowych i opieki zdrowotnej oraz kontrolujących je trustów finansowych.

Sojusz ten przeniknął do naszego systemu medycznego na wszystkich poziomach, jest chroniony i wspierany przez równoległy sojusz wielkich technologii, mediów, środowisk akademickich i agencji rządowych, które skorzystały na tej zaaranżowanej katastrofie.
Ten skorumpowany sojusz naraził na szwank uczciwość najbardziej prestiżowych towarzystw medycznych, do których należymy, tworząc iluzję konsensusu naukowego poprzez zastąpienie prawdy propagandą.
Sojusz ten nadal forsuje nienaukowe twierdzenia, cenzurując dane, zastraszając i zwalniając lekarzy i naukowców za samo publikowanie rzeczywistych wyników badań klinicznych lub leczenie pacjentów sprawdzonymi, ratującymi życie lekami.

Te katastrofalne w skutkach decyzje podejmowane są kosztem niewinnych, którzy muszą cierpieć z powodu uszczerbku na zdrowiu i śmierci spowodowanych celowym wstrzymywaniem krytycznych i wrażliwych na czas metod leczenia lub w wyniku wymuszonych zastrzyków terapii genetycznej, które nie są ani bezpieczne, ani skuteczne.

Środowisko medyczne odmówiło pacjentom podstawowego prawa człowieka do wyrażenia prawdziwej, świadomej zgody na eksperymentalne zastrzyki COVID-19.

Z powodu powszechnej cenzury i propagandy rozpowszechnianej przez rządy, urzędników publicznej służby zdrowia i media naszym pacjentom uniemożliwia się także uzyskanie informacji niezbędnych do zrozumienia ryzyka i korzyści związanych ze szczepionkami oraz ich alternatyw.
Pacjenci są nadal poddawani przymusowym zamknięciom, które szkodzą ich zdrowiu, karierze zawodowej i edukacji dzieci, a także niszczą więzi społeczne i rodzinne, niezbędne dla społeczeństwa obywatelskiego. To nie jest przypadek.
W książce zatytułowanej "COVID-19: Wielki reset" przywódcy tego sojuszu jasno stwierdzili, że ich zamiarem jest wykorzystanie COVID-19 jako "okazji" do zresetowania całego naszego globalnego społeczeństwa, kultury, struktur politycznych i gospodarki oraz "zbudowania od nowa lepiej".

Naszych 17 000 lekarzy i naukowców reprezentuje znacznie większą, światłą społeczność medyczną, która nie chce dać się skompromitować, jest zjednoczona i gotowa zaryzykować gniew skorumpowanego sojuszu medycznego w obronie zdrowia swoich pacjentów.
Misją Światowego Szczytu COVID jest zakończenie tego zaaranżowanego kryzysu, który został bezprawnie narzucony światu, oraz oficjalne stwierdzenie, że działania tego skorumpowanego sojuszu to nic innego jak zbrodnie przeciwko ludzkości.
Musimy przywrócić zaufanie ludzi do medycyny, które zaczyna się od wolnego i otwartego dialogu między lekarzami i naukowcami z dziedziny medycyny. Musimy przywrócić prawa medyczne i autonomię pacjenta. Obejmuje to fundamentalną zasadę świętej relacji lekarz-pacjent.
Potrzeba społeczna w tym zakresie jest spóźniona o wiele dziesięcioleci, dlatego my, lekarze świata, jesteśmy zmuszeni do podjęcia działań.

Po dwóch latach badań naukowych, leczeniu milionów pacjentów, przeprowadzeniu setek badań klinicznych i udostępnieniu danych naukowych, wykazaliśmy i udokumentowaliśmy nasze sukcesy w zrozumieniu i zwalczaniu COVID-19.
Rozważając ryzyko i korzyści wynikające z najważniejszych decyzji politycznych, nasz Globalny Szczyt COVID, w skład którego wchodzi 17 000 lekarzy i naukowców z całego świata, osiągnął konsensus co do następujących podstawowych zasad:

Oświadczamy, a dane potwierdzają, że należy zakończyć podawanie zastrzyków w ramach eksperymentalnej terapii genetycznej COVID-19.
Oświadczamy, że nie należy blokować lekarzom możliwości udzielania ratującej życie pomocy medycznej.
Oświadczamy, że stan wyjątkowy, który ułatwia korupcję i przedłuża pandemię, powinien zostać natychmiast zniesiony.
Oświadczamy, że prywatność medyczna nie powinna być już nigdy więcej naruszana, a wszelkie ograniczenia w podróżowaniu i życiu społecznym muszą zostać zniesione.
Oświadczamy, że maski nie są i nigdy nie były skuteczną ochroną przed wirusem oddechowym przenoszonym drogą powietrzną w warunkach społecznych.
Oświadczamy, że należy zapewnić finansowanie i badania nad szkodami wywołanymi szczepieniami, śmiercią i cierpieniem.
Oświadczamy, że z powodu niechęci do przyjęcia zastrzyku nie można odmówić żadnej możliwości, w tym edukacji, kariery zawodowej, służby wojskowej czy leczenia.
Oświadczamy, że należy zaprzestać naruszania pierwszej poprawki [konstytucji USA] i cenzury medycznej przez rząd, firmy technologiczne i medialne oraz że należy przestrzegać Bill of Rights.
Oświadczamy, że firmy Pfizer, Moderna, BioNTech, Janssen, Astra Zeneca oraz osoby im pomagające zataiły i umyślnie pominęły informacje na temat bezpieczeństwa i skuteczności przed pacjentami i lekarzami, i powinny zostać natychmiast postawione w stan oskarżenia za oszustwo.
Oświadczamy, że agencje rządowe i medyczne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

www.globalcovidsummit.org

Declaration IV - Restore Scientific Integrity
A Joint Statement, representing 17,000 Physicians and Medical Scientists to end the National Emergency,
Restore Scientific Integrity, and Address Crimes Against Humanity.

prezydium GCS

Opr. .L.K.

PS. powiedz o tej stronie innym.

 

 

 Wyszukiwarka
lokalna

na dole strony
Także w Komunikaty
_______________

Zapisz się na 
Biuletyn

Zobacz informację
wstępną

(Twoje dane są całkowicie bezpieczne;
za zapis -
upominek > Informacja wstępna)

 _______

Twoja Ochrona Medyczna
Twoja Super Ochrona Medyczna

 Zdrowie i Fitness
Zobacz na Facebook'u

kawa dla zdrowia

Zdrowie ze ^ smakiem

Zdrowy biznes

 

  Widge

 

Otwórz serce


Twój System

 

Share

Follow etsaman2 on Twitter

 

 

 


                    Wyszukiwarka lokalna Umożliwia wyszukiwanie wg stopnia dopasowania lub dat (patrz opcje wyników po wyświetleniu). 
                    Google aktualizuje swe indeksowane zasoby co pewien czas, zatem nie zawsze to, co się pokaże jest aktualne. Zawiera reklamy Google
.
  

                         Copyright Leszek Korolkiewicz 2007-21   admin( @ )lepszezdrowie.info   Zastrzeżenie i Polityka Prywatności 
                      Na tej stronie wykorzystujemy tzw. ciasteczka - małe pliki tekstowe (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.  
                         
Korzystanie z naszego serwisu bez  zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia > Zastrzeżenie. (patrz też lewy margines).   Powrót do strony głównej.